Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jan Liliemark Läkemedelsdagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jan Liliemark Läkemedelsdagen"— Presentationens avskrift:

1 Jan Liliemark Läkemedelsdagen 2014-04-02
Uppföljning Ordnat Införande i Samverkan, OtUS Tropical Screech-Owl (Otus choliba) Jan Liliemark Läkemedelsdagen

2 Hemsida

3 ”Flytta den svenska vården från landstingen till staten”
31 mars, 2014 ”Flytta den svenska vården från landstingen till staten” Göran Hägglund

4 En balans eller är det ena en förutsättning för det andra?
Jämlikhet och kommunalt självstyre En balans eller är det ena en förutsättning för det andra?

5

6 Gemensamma processen för ordnat införande
Förskrivnings-läkemedel Klinikläkemedel Kondenserad lista Tidig bedömningsrapport Införande/uppföljningsprotokoll Aktiviteter Produkter Filtrering Beslut om fortsättning i processen Förmåns- beslut Avstämning protokoll Förhandling -24 Hälsoekonomisk värdering Införande/ uppföljning -12 Registreringsansökan Godkännande -6 Månader 3 -3 CHMP Opinion Beslut Rekommendation Införande/uppföljning Planering uppföljning Förberedande av hälsoekonomisk värdering Förberedande av hälsoekonomisk värdering

7 Samverkansmodellen – nya o gamla LM
Gemensam beställarfunktion/styrgrupp Förhandlingsdelegation NT-råd Livscykel horizon scanning, inf./uppf.-protokoll, uppföljning Marknad strategisk marknadsbevakning upphandlingssamverkan Samordning

8 3 nivåer av ordnat införande
Införandeprotokoll, uppföljningsprotokoll, hälsoekonomisk värdering, rekommendation från NT-rådet, återkoppling av uppföljning - ~ 10/år (NCE + nya indikationer) Hälsoekonomisk värdering, yttrande från NT-rådet, ev uppföljning på nationell nivå /år Ordnat införande på lokal nivå – 60/år

9 OtIS del 2 Testa 3 ytterligare piloter
Utveckla webbplattform för ordnat införande Arbetar vidare med uppföljning, integrera 6.2-erfarenheter

10 Varför uppföljning? Gick introduktion enligt plan? Upptag?
Jämlikhet? Hastighet? Kan vi få mer kunskap om LM? Vad får man i ”real life”? Kostnadseffektivitet? Krav från EMA? Krav från TLV?

11 Vad följs upp? Rätt patient behandlad på rätt sätt? Jämlik användning
Indikation/kontraindikation, indikationsglidning? Dos/dosintensitet Jämlik användning Geografisk Kön Socioekonomi Säkerhet Effekt Jmf med vad? Tillgång till individdata från prövningar?

12 Hur kan man följa upp? Nationellt eller lokalt? Hälsodataregister
SoS LM-register, patientregister, cancerregister, dödsorsak SCB register Kvalitetsregister Läkemedelsmoduler? MS, ARTIS, Auricula, HIV INCA-LM (Cancer) Ägare? Återföring av data? (Fas IV studie)

13 Uppföljningsprotokollet
Beslut av NT-rådet Tas fram av fyrlän Samverkan med LV o TLV Arbetet startar i samband med bedömningsrapporten Återföring av fyrlän till NT-rådet Resultat kommuniceras Konsekvenser?

14 Framgångsfaktorer för uppföljning
Väl fungerande automatiska/elektriska rapporteringssystem Tydligt uppdrag att följa upp Återföring av data till den lokala nivån Samordning mellan fyrlän, kvalitetsregisterägare, NT-råd och koordineringsfunktion ?


Ladda ner ppt "Jan Liliemark Läkemedelsdagen"

Liknande presentationer


Google-annonser