Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jan Liliemark Läkemedelsdagen 2014-04-02 Uppföljning Ordnat Införande i Samverkan, OtUS Tropical Screech-Owl (Otus choliba )

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jan Liliemark Läkemedelsdagen 2014-04-02 Uppföljning Ordnat Införande i Samverkan, OtUS Tropical Screech-Owl (Otus choliba )"— Presentationens avskrift:

1 Jan Liliemark Läkemedelsdagen 2014-04-02 Uppföljning Ordnat Införande i Samverkan, OtUS Tropical Screech-Owl (Otus choliba )

2 Hemsida

3 ”Flytta den svenska vården från landstingen till staten” 31 mars, 2014 Göran Hägglund

4 En balans eller är det ena en förutsättning för det andra? Jämlikhet och kommunalt självstyre

5

6 Förskrivnings- läkemedel Gemensamma processen för ordnat införande Förberedande av hälsoekonomisk värdering Klinikläkemedel Kondens erad lista Tidig bedömningsrapport Införande/uppföljningsprotokoll Aktiviteter Produkter Filtrering Beslut om fortsättning i processen Förmåns- beslut Avstämning protokoll Förhandling -24 Hälsoekonomisk värdering Införande/ uppföljning -12 Registreringsansökan 0 Godkännande -6 Månader 3 -3 CHMP Opinion Beslut Kondens erad lista Tidig bedömningsrapport Införande/uppföljningsprotokoll Aktiviteter Produkter Filtrering Beslut om fortsättning i processen Rekommendation Avstämning protokoll -24 Hälsoekonomisk värdering Införande/uppföljning -12 Registreringsansökan 0 Godkännande -6 Månader 3 Förhandling -3 CHMP Opinion Beslut Rekommendation Planering uppföljning

7 Samverkansmodellen – nya o gamla LM  Gemensam beställarfunktion/styrgrupp  Förhandlingsdelegation  NT-råd  Livscykel - horizon scanning, - inf./uppf.-protokoll, - uppföljning  Marknad - strategisk marknadsbevakning - upphandlingssamverkan  Samordning

8 3 nivåer av ordnat införande 1.Införandeprotokoll, uppföljningsprotokoll, hälsoekonomisk värdering, rekommendation från NT-rådet, återkoppling av uppföljning 1.- ~ 10/år (NCE + nya indikationer) 2.Hälsoekonomisk värdering, yttrande från NT-rådet, ev uppföljning på nationell nivå 1.- 10-15/år 3.Ordnat införande på lokal nivå 1.– 60/år

9 OtIS del 2  Testa 3 ytterligare piloter  Utveckla webbplattform för ordnat införande  Arbetar vidare med uppföljning, integrera 6.2- erfarenheter

10 Varför uppföljning?  Gick introduktion enligt plan?  Upptag? - Jämlikhet? - Hastighet?  Kan vi få mer kunskap om LM? - Vad får man i ”real life”? - Kostnadseffektivitet?  Krav från EMA?  Krav från TLV?

11 Vad följs upp?  Rätt patient behandlad på rätt sätt? - Indikation/kontraindikation, indikationsglidning? - Dos/dosintensitet  Jämlik användning - Geografisk - Kön - Socioekonomi  Säkerhet  Effekt - Jmf med vad? Tillgång till individdata från prövningar?

12 Hur kan man följa upp?  Nationellt eller lokalt?  Hälsodataregister - SoS LM-register, patientregister, cancerregister, dödsorsak - SCB register  Kvalitetsregister - Läkemedelsmoduler? - MS, ARTIS, Auricula, HIV - INCA-LM (Cancer) - Ägare? Återföring av data?  (Fas IV studie)

13 Uppföljningsprotokollet  Beslut av NT-rådet  Tas fram av fyrlän  Samverkan med LV o TLV  Arbetet startar i samband med bedömningsrapporten  Återföring av fyrlän till NT-rådet  Resultat kommuniceras  Konsekvenser?

14 Framgångsfaktorer för uppföljning  Väl fungerande automatiska/elektriska rapporteringssystem - Tydligt uppdrag att följa upp  Återföring av data till den lokala nivån  Samordning mellan fyrlän, kvalitetsregisterägare, NT-råd och koordineringsfunktion  ?


Ladda ner ppt "Jan Liliemark Läkemedelsdagen 2014-04-02 Uppföljning Ordnat Införande i Samverkan, OtUS Tropical Screech-Owl (Otus choliba )"

Liknande presentationer


Google-annonser