Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation utvärdering av det Regionala vårdprogrammet för personer med demenssjukdom Chefsgruppen RD 20140822 Lotta Jansson, verksamhetschef Ger/ Rehab,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation utvärdering av det Regionala vårdprogrammet för personer med demenssjukdom Chefsgruppen RD 20140822 Lotta Jansson, verksamhetschef Ger/ Rehab,"— Presentationens avskrift:

1 presentation utvärdering av det Regionala vårdprogrammet för personer med demenssjukdom Chefsgruppen RD 20140822 Lotta Jansson, verksamhetschef Ger/ Rehab, LD för Borlänge, Falun och Säter lotta.jansson@ltdalarna.se Helene Kastemyr, hälsovalschef, LD helene.kastemyr@ltdalarna.se

2 Syftet med ett Regionalt vårdprogram för personer med demens Ge vägledning till verksamheter för god medicinsk vård, omvårdnad och omsorg med de regionala förutsättningar som finns för Dalarna

3 GAP Implementeringsprocessen av det regionala vårdprogrammet var ur ett ledningsperspektiv oklart. Fanns beslut om att revidera vårdprogrammet, fanns inte kunskap om vad som skulle revideras från ett medarbetarperspektiv Fanns behov av uppföljning ur ett hälsovalsperspektiv gällande kvalitetsregistret SveDem samt följsamhet till vårdprogrammet

4 SYFTE Utvärdera hur det regionala vårdprogrammet var implementerat i landstinget, privata vårdgivare och kommunala verksamheter utvärdera hur det regionala vårdprogrammet har används praktiskt i det kliniska arbetet Stödja implementeringsarbetet till att lokalt identifiera förbättringsområden så att förutsättningarna för en sammanhållen vård och omsorg för personer med demenssjukdom ökar.

5 PROCESS UPPDRAG TILL- SÄTTANDE AV ARBETS- GRUPP GODKÄND PROJEKT- PLAN DATA- INSAM- LING MED ENKÄTER OCH FOKUSGR UPPER ANALYS OCH TOLKNING SKRIFTLIG OCH MUNTILG RAPPORT TID Stöd till medarbetare att identifiera lokala förbättringsarbeten Nov 2013 Dec 2013 Jan, feb, Mars 2014 April, Maj 2014 Maj, Juni, Aug 2014

6 RESULTAT Knappt hälften av tillfrågade chefer i kommun och landstinget hade kännedom om det regionala vårdprogrammet Vårdprogrammet var inte implementerat i verksamheterna. De verksamheter som använde vårdprogrammet gjorde det i olika omfattning, men framförallt som stöd för ansvarsfördelning, samverkan och utredning Vårdprogrammet var viktigt för att öka kvalitét och helhetssyn i omhändertagandet av personer med demenssjukdom Användandet av SveDem och BPSD registret har ökat i samband med utvärderingen av vårdprogrammet

7 …ökning av antalet registrerade demensdiagnoser i SveDem i Primärvård

8 …ökning av antalet registreringar i BPSD registret

9 Förslag på förbättringar för ökad kvalitet i vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Dalarna Förslag till beslutsfattare Stöd till utveckling av personcentrerad omvårdnad Stöd till multiprofessionellt teambaserat arbete Använda kvalitetsregisterdata för att synliggöra förbättringar Stöd till lokala nätverk och utbildningsinsatser Stöd till samordning mellan huvudmän och professioner för tidig utredning och behandling Stöd i förbättringskunskap och implementeringsarbete Förslag till länsövergripande stödresurser Länsövergripande samordnare med spetskompetens inom demensområdet Demenssjuksköterska i alla kommuner som ansvarar för lokal samordning, utveckling och handledning Styrgrupp som följer upp implementeringsarbetet av det regionala vårdprogrammet i länet

10


Ladda ner ppt "Presentation utvärdering av det Regionala vårdprogrammet för personer med demenssjukdom Chefsgruppen RD 20140822 Lotta Jansson, verksamhetschef Ger/ Rehab,"

Liknande presentationer


Google-annonser