Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2014-12-11 Samverkansavtal mellan primärvård och psykiatri i Landstinget Blekinge Anders Rehnholm Chefläkare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2014-12-11 Samverkansavtal mellan primärvård och psykiatri i Landstinget Blekinge Anders Rehnholm Chefläkare."— Presentationens avskrift:

1 1 2014-12-11 Samverkansavtal mellan primärvård och psykiatri i Landstinget Blekinge Anders Rehnholm Chefläkare

2 2 2014-12-11 Samverkansavtalets bakgrund Gränssnittsdokument –Vad är primärvårdens resp. psykiatrins uppgifter ? Psykiatrins inre arbete – länsövergripande Intryck från andra landsting Justera till olikheter inom landstinget

3 3 2014-12-11 Hur gjorde vi ? Uppdrag från resp. förvaltningschef 2007 Utsågs representera prv.chefläk. Anders Rehnholm psyk. öl. Lars Nurbo Läste in oss på vad andra redan gjort Tog fram samverkansdokumentet Förankrade i respektive ledningsgrupp Dokumentet fastslogs av förvaltningscheferna maj-2008

4 4 2014-12-11 Förvaltningscheferna gav respektive verksamhetschef i uppdrag att… Ta initiativ till lokalt samverkansmöte och därefter träffa lokala överenskommelser om det framtida samarbetet Vikten av det första mötet poängterades och det fastslogs att avtalet skulle utvärderas april 2009.

5 5 2014-12-11 Dokumentet ger… Riktlinjer för patientgrupper, inga strikta gränser Underlag för lokala samverkansmöten präglade utav –Tillit –Tillgänglighet –Helhetstänkande –Kunskaps och erfarenhetsöverföring Missbruk och beroendeproblematiken berördes inte !

6 6 2014-12-11 Gränssnitt, omhändertagandenivåer 1-5 1 Specialist allmänmedicin 2Specialist allmänmedicin sköter diagnostik, behandling och uppföljning, i vissa fall med stöd och hjälp av specialistpsykiater. 3Specialist allmänmedicin sköter diagnostik. Vidare utredning behandling av specialistpsykiater. Uppföljning och fortsatt behandling av specialist i allmänmedicin. 4Specialistpsykiater sköter primärdiagnostik, behandling och initial uppföljning. Fortsatt uppföljning och behandling av allmänspecialist i allmänmedicin. 5Specialist psykiatri

7 7 2014-12-11 Primärvård 1-2 Psykiatri 4-5 Livskris Sorgereaktion Okomplicerad depression Körkortsärenden vid missbruk Ångest, lindrig – måttlig Demensutredningar Somatisk bedömning av patient med kronisk psykos Bipolär sjukdom Svår recidiv. depression Depression – självmordsrisk Ångest - funktionsnedsättning Bulimi och anorexi Impulskontrollstörning -ADHD Neuropsykiatrisk utredning Nyinsjuknad i psykos

8 8 2014-12-11 Hur gick det sedan…? Lokala samverkansmöten ? –Nej det blev inga, möjligen enstaka undantag Lokala överenskommelser ? –Nej det blev inga Utvärderingen april 2009 ? –Nej det blev ingen

9 9 2014-12-11 Varför då och tänkbara orsaker… Avsaknad av ledningens stöd Behovet utav avtal inte ömsesidigt –Överföring av arbetsuppgifter –Nya arbetsuppgifter för båda parter Inte prioriterat

10 10 2014-12-11 Mina erfarenheter och förslag… Tydligt uppdrag från högsta ledning –Motivera Ta fram ett central dokument att utgå ifrån lokalt –förankras centralt –inte för mycket tid med det centrala arbetet Lokala arbetet måste stimuleras, ledningens stöd –Lokala samverkansmöten centrala dokumentet ska anpassas lokalt lägg tiden här där arbetet ska göras och där det faktiskt kan få effekter


Ladda ner ppt "1 2014-12-11 Samverkansavtal mellan primärvård och psykiatri i Landstinget Blekinge Anders Rehnholm Chefläkare."

Liknande presentationer


Google-annonser