Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimatsmart 2015-04-16 Ekokommunen Trosa Elin van Dooren, kommunekolog Rickard Österlund, energi- och klimatrådgivare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimatsmart 2015-04-16 Ekokommunen Trosa Elin van Dooren, kommunekolog Rickard Österlund, energi- och klimatrådgivare."— Presentationens avskrift:

1 Klimatsmart 2015-04-16 Ekokommunen Trosa Elin van Dooren, kommunekolog Rickard Österlund, energi- och klimatrådgivare

2 Ideell förening bestående av 97 kommuner som arbetar med att främja utvecklingen av ett hållbart samhälle. Förebilder och föregångare i arbetet för en hållbar utveckling på lokal nivå. Uppföljning av nyckeltal - energi & klimat - naturskydd och markanvändning - återvinning och avfall - ekologiska livsmedel - miljöcertifierade skolor/förskolor - resor med kollektivtrafik - tungmetaller i avloppsslam Sveriges Ekokommuner

3 I ett hållbart samhälle Utsätts inte naturen för systematisk… …ökning av ämnen från berggrunden (t.ex. fossilt kol och tungmetaller) …ökning av ämnen från samhällets produktion (t.ex. kväve, fosfor, hormonstörande ämnen) …fysisk undanträngning (t.ex. från skogsskövling, överfiske, överexploatering) Och människor hindras inte systematiskt… …från att tillgodose sina behov (ekonomiska och sociala)

4 Ekonomisk hållbarhetEkologisk hållbarhetSocial hållbarhet Hållbart samhälle

5 Ekologi Energi och klimat Energi- och klimatplan - för hela kommunen Energieffektivisering av kommunens egna fastigheter och transporter Energi- och klimatrådgivning för alla medborgare, företag och lokala organisationer

6 6 Energi- och klimatplan för Trosa kommun Antogs av kommunfullmäktige 2013 Trosa kommun ska medverka till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås.

7 Nationella mål till 2020  40 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf med 1990) Trosa 2012: växthusgaser minskat med 29 % koldioxid minskat med 24 %  20 % effektivare energianvändning (jmf med 2008) Trosa 2013: minskat med 11 %  50 % förnybar energi Trosa 2013: 34 % exklusive el 50 % inklusive el  10 % förnybar energi i transportsektorn Trosa 2013: 8 %

8 8 Utmaningar i Trosa inför 2020 Det används mycket direktverkande el Det körs mycket bil Det används mycket fossila bränslen till transporter

9 Åtgärder inom Energi- och klimatplanen Utvecklad regional och lokal kollektivtrafik Verka för bättre direktförbindelse med Södertälje Verka för samma biljettsystem över länsgränserna Utökat resecentrum i Vagnhärad (Ostlänken) Samordnade transporter och logistik Omlastningscentral för minskade varutransporter Miljökrav på fordon

10 10 Biogas Nytt reningsverk byggs med plats för rötkammare Underlag och information skickas till befintliga tankställen i kommunen Vindkraft och annan förnybar energiproduktion Information om vindkraft Utreda möjlighet att köpa in vindkraftsandelar till kommunen Konsumtion/Livsmedel Upplysningskampanj Följa kostpolicyn Hållbara måltider

11 11 Energieffektiv bebyggelse Nybyggnation: Lyfta energifrågan tidigare i plan- och byggprocessen, samt öka kunskapen (solceller avgiftsfritt) Planera nya områden med hänsyn till fjärrvärmemöjligheter Samverkan med fjärrvärmebolaget Befintlig bebyggelse: Genomföra klimatsmart! Fokus på information och rådgivning i områden med direktverkande el

12 12 Kommunala organisationens energianvändning Inköp av elbilar Sätta upp laddstolpar LED-gatubelysning Solceller på egna fastigheter Följa Energieffektiviseringsstrategin

13 Energi- och klimatrådgivning Oberoende och opartisk rådgivning till företag, organisationer (BRF) och privatpersoner Frågor om: Direktverkande el Värmepumpar Ved-, pellets- eller flispannor Solfångare och solceller Isolering Ekologiska byggmaterial Nyproduktion Ventilation Bidrag Vi gör även: Nätverkar (Sörm. Västm. Uppl.) Trafikantvecka (sep) Energy solar days (maj) TrosaXpo

14 Trosa kommuns transporteffektiviseringsprojekt Ett projekt i samarbete med Länsstyrelsen i Södermanland, Västmanland och Uppland Länsstyrelsen och trafikverket initiativtagare Projektstart 2012 15 kommuner har varit med Pågått i 3 år Mål att effektivisera kommunens transporter med 10 % till 2020 Inventering av resor och transporter Handlingsplan för effektivare transporter

15 Aktiviteter i handlingsplanen för transporter Vi ska: Köpa nya bilar var tredje år (3 årig leasing) Byta däck på poolbilarna på hemmaplan Gemensam bokningsportal Ny rese- och fordonspolicy Service och reparation på hemmaplan Ecodriving

16 Resultat 5,5 % effektivisering av CO2 och KWh på ett år Bättre koll på våra fordon Kontinuerlig uppföljning av: Förnyelsebart bränsle Mätarställning Antal fordon Miljöbilar Körda mil i tjänst Koldioxid CO2 Förbrukning i KWh Ny handlingsplan för en fossilfri fordonsflotta till 2030

17 Energieffektiviseringsstödet Under perioden 2010-2014 kunde alla kommuner och landsting söka ett energieffektiviseringsstöd från Energimyndigheten. Bakgrunden till stödet är EU:s energitjänstedirektiv som säger att den offentliga sektorn ska vara en förebild i att energieffektivisera. Energieffektiviseringsstödet innebär ett ekonomiskt stöd motsvarande en halvtidtjänst. Pengarna får användas till strategiskt arbete med energieffektivisering i den egna organisationen.

18 Åtgärder Energieffektiviseringsstrategi med mål att effektivisera kommunens fastigheter och transporter Rapportera till Energimyndigheten (lokal och bostadsyta, förbrukning av olja, fjärrvärme, el, förnybar energi, drivmedel, leasingbilar, miljöbilar, körsträckor mm Förstärkning av internkommunikationen Utbildning av förtroendevalda och förvaltningschefer Ta fram rese- och fordonspolicy Inventering av gatubelysningen Ecodriving till alla anställda som kör bil i tjänsten Utbildning i upphandling med avseende på miljökrav


Ladda ner ppt "Klimatsmart 2015-04-16 Ekokommunen Trosa Elin van Dooren, kommunekolog Rickard Österlund, energi- och klimatrådgivare."

Liknande presentationer


Google-annonser