Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BCFPI – presentation SKL

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BCFPI – presentation SKL"— Presentationens avskrift:

1 BCFPI – presentation SKL 2015-04-28
Lars-Henry Gustle Verksamhetsutvecklare, leg psykolog, fil.dr. BUP Regional stab, Skåne

2 Jämförelser mellan Specialistpsykiatrin och Första linjen
Prevalens Effektstorlekar T-värdeförändringar Brukarnöjdhet

3 BCFPI – skalan består av sex faktorer (utifrån faktoranalys)
UTAGERANDE: Uppfostran (trotssyndrom) Uppförande (uppförandestörning) Koncentration, impulsivitet, aktivitet (ADHD) INÅTVÄNDHET: Hantera oro (ångest) Hantera stämningsläge (depression) Individuation (separationsproblematik)

4 BCFPI – skalan forts. Totalt (36 symptomfrågor) Utagerande (18 frågor)
Inåtvändhet (18 frågor) Barnets funktionsnivå (8 frågor) Familjens funktionsnivå (3 frågor) Sinnesstämning uppgiftslämnaren (3 frågor)

5 T-scores Resultat från BCFPI sammanfattas som t-scores
T-scores är standardiserade mätvärden baserade på normalfördelning. M = 50. Standardavvikelse 10. Ungefär 84 % har en t-score under 60 Ungefär 93 % har en t-score under 65 Ungefär 98 % har en t-score under 70.

6 Effektstorlek Behandlingsresultat mäts ofta i effektstorlek
Effektstorlek uttrycks ofta i ett statistiskt mått Cohen´s d. anses som en liten effektstorlek som en måttlig effektstorlek 0.8 eller större som en stor effektstorlek

7 M1 M2 Effect size = M1 - M2 SD

8 Prevalens

9 Prevalens

10 Prevalens

11 Prevalens

12 Prevalens

13 Effektstorlekar - utagerande

14 Effektstorlekar - inåtvändhet

15 Effektstorlekar

16 T-värdesförändringar

17 T-värdesförändringar

18 Consumer Saisfaction (Brukarnöjdhet)
Jämförelser – Specialistpsykiatri och Första linjen

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Fördelar med BCFPI Ett bra screeninginstrument
Kan användas för prioritering mellan Första linjen och BUP Kan användas för verksamhetsutveckling Möjligheter till forskning Möjligheter till nationella jämförelser

31 BCFPI - Utmaningar Kunna använda BCFPI fullt ut för triagering mellan Första linjen och BUP Få upp svarsfrekvensen vid uppföljning Få behandlare att i större utsträckning använda sig av BCFPI vid nybesök och uppföljning 6 eller 12 månader som första uppföljning? Mycket talar för att 12 månader är bättre.

32 Tack för uppmärksamheten! Foto: Pierre Mens/Öresundsbron


Ladda ner ppt "BCFPI – presentation SKL"

Liknande presentationer


Google-annonser