Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

12014-11-22 Att möta framtiden Cancerrehabilitering Maria Hellbom Leg psykolog, fil dr, sektionschef Sektionen för cancerrehabilitering Skånes Onkologiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "12014-11-22 Att möta framtiden Cancerrehabilitering Maria Hellbom Leg psykolog, fil dr, sektionschef Sektionen för cancerrehabilitering Skånes Onkologiska."— Presentationens avskrift:

1 Att möta framtiden Cancerrehabilitering Maria Hellbom Leg psykolog, fil dr, sektionschef Sektionen för cancerrehabilitering Skånes Onkologiska klinik

2 VI HAR ETT PROBLEM VÅRA PATIENTER ÖVERLEVER ÄR VÅRDEN BEREDD?

3 Rätt åtgärder På rätt nivå I rätt tid Så optimerar vi cancervården

4 Alla berörs Regionala cancercentra Specialistvård Primärvård Kommunal vård … Sjukförsäkringssystem Socialförsäkring Arbetsförmedling Utbildningsväsen Är NÅGON canceroberörd?

5 CANCERREHABILITERING För en hållbar cancervård Patienternas livskvalitet i centrum

6 Cancerrehabilitering - centrala delar Minimera negativa effekter av cancerbehandling Återupprätta funktioner under/efter behandling Förebygga fortsatta hälsoproblem

7 Utmaningar Heterogen patientgrupp med olika problembild Behov skiftar över tid Cancerrehabilitering i patientprocessen

8 Rätt åtgärder - dimensionerna FYSISKT PSYKISKT EXISTENTIELLT SOCIALT

9 Grundläggande behov Särskilda behov Avancerade behov Mycket avancerade behov Rätt nivå

10 I rätt tid bedömningar diagnos start behandling avslut behandling eventuell kronisk fas Akut rehabiliteringRehabilitering efter behandling eventuell palliativ fas

11 Rehabiliteringsbehov skiftar - exempel FYSISKT PSYKISKT EXISTENTIELLT SOCIALT FYSISKT PSYKISKT EXISTENTIELLT SOCIALT FYSISKT PSYKISKT EXISTENTIELLT SOCIALT Vid diagnosUnder behandlingEfter behandling

12 Tillgång till rehabilitering idag Finns cancerrehabilitering där cancerberörda vårdas? – Alla dimensionerna – Alla nivåerna – Hela processen Behov av kartläggning!

13 Kliniskt/organisatoriskt - utmaningar Vad ska rehabiliteringen ha för utgångspunkt – Cancerdiagnos? – Rehabiliteringsbehov? Var ska huvudmannaskapet ligga – Enskild vårdgivare? – Processfokus?

14 Evidensläget - utmaningar Heterogen patientgrupp med skiftande problembild – svår forskning Vilket utfall är intressant? Hälsoekonomiska aspekter är relevanta – men var och när syns vinsterna?

15 Evidensbaserad cancerrehabilitering - möjligt? Evidenskrav i enlighet med biomedicinskt paradigm – Effektstorlek – intressant utfall – Patientgrupper – Den kvalitativa forskningens roll Lagar, förordningar, direktiv styr Huvudmannaskap

16 Interventioner måste individanpassas! One size does NOT fit all!

17 Cancerrehabilitering - utveckling 2007 svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEDPOS) 2009 första nationella konferensen 2009 rehabilitering i Cancerfondsrapporten 2009 strategi för cancerrehabilitering inför fusion USiL-UMAS – PROLUMA cancerrehabilitering Hallandsprojektet - SKL rehabiliteringsrådets rapport 2011 första vårdprogrammet (RCC Syd) 2012 nationellt vårdprogram 2012 antologi om cancerrehabilitering, Att möta framtiden

18 VI HAR ETT PROBLEM TILLSAMMANS KOMMER VI ATT LÖSA DET

19 Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering Tillsammans gör vi skillnad för cancerberördas livskvalitet SWEDPOS Tack Nätverket mot cancer!


Ladda ner ppt "12014-11-22 Att möta framtiden Cancerrehabilitering Maria Hellbom Leg psykolog, fil dr, sektionschef Sektionen för cancerrehabilitering Skånes Onkologiska."

Liknande presentationer


Google-annonser