Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fornminnesinformation och FMIS. 22014-06-20 Det här är vi som arbetar med FMIS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fornminnesinformation och FMIS. 22014-06-20 Det här är vi som arbetar med FMIS."— Presentationens avskrift:

1 Fornminnesinformation och FMIS

2 22014-06-20 Det här är vi som arbetar med FMIS

3 32014-06-20 Vad gör vi? •Handläggning av ärenden utgör en av många arbetsuppgifter vid enheten för informationsförsörjning. •Länsvis indelning för ärenden som inkommer, där varje handläggare ansvarar för ett antal län. •Rullande support och stöd till Fornsöks användare. •Förutom detta bedrivs även: utvecklings- och förvaltningsarbete av våra tjänster, samverkan kring avtal eller frågor som berör fornlämningsinformation med andra myndigheter och avdelningar, arbete för att uppfylla direktiv och nationell lag (t.ex. Inspire & Lagen om geografisk miljöinformation) med mycket mera.

4 42014-06-20 Nutid och framtid •Arbetet med Digitala Arkeologiska Produktionskedjan (DAP) pågår och är prioriterat av myndigheten. •Tills en smidigare lösning finns får vi hjälpas åt att uppfylla de leveranskrav och leveranssätt som finns idag. •Med dagens presentation vill vi ge er matnyttig information som hjälper till att undvika onödiga kompletteringar och ärenden som drar ut på tiden.

5 52014-06-20 •Ett signalsystem – inte rättsligt bindande •Men informationen till Lantmäteriet måste bli rätt •Lagen bestämmer vad som är en fast fornlämning •I FMIS registreras lämningar med en antikvarisk bedömning •Inte ett undersökningsregister •Men viss undersökningsrelaterad information finns - p.g.a. avisering till Lantmäteriet bl.a. Vad är FMIS?

6 62014-06-20 FMIS-Blanketten •Varför vill vi att undersökningen redovisas på en blankett? 1)Informationen i en rapport är fördelad på många sidor och är av varierande karaktär. Blanketten sammanfattar de resultat som är nödvändiga för införande i FMIS, och värdelistor i fält är utformade efter RAÄ:s praxis. 2)Blanketten kan levereras direkt efter undersökningen, medan rapporten har leveranskrav som ofta har större tidsrymd.

7 72014-06-20 Hjälpmedel Lista för lämningstyper och antikvarisk praxis: http://www.raa.se/wp- content/uploads/2012/06/lamn3_4.pdf Exempelsamling: http://www.raa.se/wp- content/uploads/2012/06/varia2008_4.pdf

8 82014-06-20 Måste man skriva in varje objekt på en enskild sida i blanketten? •Objekttabellen erbjuder ett komprimerat alternativ till objektsidorna i slutredovisningsblanketten, och används vid utredningar som berör många lämningar. •Objekttabellen återfinns på hemsidan som en bilaga i anslutning till länken för slutredovisningsblanketten.

9 92014-06-20 Fornlämningsgeometrier •Vad är det vi avgränsar och varför? •Vilka konsekvenser får vår kartavisering för andra? •Vad händer efter det att lämningen försetts med kartavisering?

10 102014-06-20 Leverans av geografiska data •Geografisk data för lämningens utbredning levereras i form av en shape-fil. •Data levereras i nationellt geografiskt referenssystem med Gauss-Krügers projektion (Transversal Mercator): SWEREF 99 TM. •Leverans av analogt kartunderlag är inte vanligt, men det förekommer. Tänk på att analog karta innebär större felmarginaler vid georeferering. Om karta levereras, tänk på att få med tillräckligt många referenspunkter i kartutsnittet och förse kartan med koordinatreferenser.

11 112014-06-20 Informationsvägen – FMIS, Fyndfördelning & ATA Arkeologisk undersökning genomförs Slutredovisningsblankett upprättas Slutredovisningsblankett upprättas Rapport färdigställs Slutredovisningsblankett registreras i FMIS Slutredovisningsblankett registreras i FMIS Slutredovisningsblankett godkänns Slutredovisningsblankett godkänns Rapport godkänns RAÄ-nummer skickas till undersökande institution Undersökare Rapport och ev ändrings- anmälan registreras i FMIS Rapport och ev ändrings- anmälan registreras i FMIS Rapport och ev ändringsanmälan till Riksantikvarieämbetet Rapport och ev ändringsanmälan till Riksantikvarieämbetet Rapport skickas till den som erhåller fynden Rapport skickas till den som erhåller fynden Rapport skickas till fyndfördelning Till ATA Eventuell ändrings- anmälan upprättas Eventuell ändrings- anmälan upprättas Länsstyrelse Riksantikvarieämbetet Med fynd Utan fynd

12 122014-06-20 Undersökt och borttagen •I FMIS visas fornlämningens kända utbredning. Ytor som har undersökts och borttagits tas bort. •Detta betyder inte att lämningens geometriska historik försvinner, utan den äldre informationen kring lämningens tidigare utbredning finns fortfarande lagrad i databasen. •För att komma åt den tidigare utbredning finns en historikfunktion.

13 132014-06-20 Datauttag & nu även WMS! •Datauttag i shape och tab återfinns i inloggat läge i Fornsök under ”ladda hem data”. Uttagen görs 1 gång per vecka. •Web Map Service (WMS): Det finns nu också möjlighet att få tillgång till en WMS-adress som anropar geometrierna, som man kan lägga in i sin GIS-programvara. Web Feature Service (WFS) som därtill anropar objektinformation finns integrerad med WMS-tjänsten. Information har ännu inte lagts ut på hemsidan men kommer inom kort. •För att få tillgång till WMS-adressen skall man ha ett yrkesloggin (användarkonto), samt meddela fornsöks support att man önskar få tillgång till WMS-tjänsten: fornsok@raa.se

14 142014-06-20 Fornsöks hemsida •Fornsöks startsida: http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/ •Längst till höger på startsidan återfinns information om t.ex. driftstörningar eller annat som påverkar söktjänsten. Det kan vara bra att titta där om man upptäcker nedsatt funktionalitet i tjänsten.

15 152014-06-20 Frågor?

16 162014-06-20 Förstasidan

17 172014-06-20 Sid 2 - Fältfångst

18 182014-06-20 Objekttabell för enkel lämningstyp

19 192014-06-20 Objekttabell - sammansatt lämning

20 202014-06-20 Skilda lämningstyper inom samma yta

21 212014-06-20 Exempel – torplämning med namn

22 222014-06-20 Sid 2

23 232014-06-20 Objekttabell: Ange namn och kartbelägg

24 242014-06-20 Kartreferens


Ladda ner ppt "Fornminnesinformation och FMIS. 22014-06-20 Det här är vi som arbetar med FMIS."

Liknande presentationer


Google-annonser