Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan"— Presentationens avskrift:

1 Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare Arbetsförmedlingen i Nordvästra Götaland

2 Gemensam kartläggning
Gemensam kartläggning är en metod där personlig handläggare från Försäkringskassan och handläggare från Arbetsförmedlingen förutsättningslöst möter en kund vars behov utifrån ett medicinskt och arbetslivsinriktat perspektiv behöver identifieras. Syftet med gemensam kartläggning är att säkerställa att individen vid rätt tidpunkt ska få rätt insatser från rätt aktör.

3 Målgrupper för Gemensam kartläggning
Målgruppen för gemensam kartläggning är individer som har eller löper risk för en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning och är i behov av rehabilitering för att få eller återfå sin arbetsförmåga Gemensam kartläggning genomförs oberoende av individens försörjning

4 Målet med gemensam kartläggning
Målet med gemensam kartläggning är uppnått när individens medicinska och arbetslivsinriktade förutsättningar för arbete har klargjorts. Vid gemensam kartläggning ska en konkret plan upprättas. Om individen har förutsättningar för och behov av samarbete ska planen innehålla mål, eventuella delmål och det ska tydligt framgå vilken den första aktiviteten är och när den startar innan den gemensamma kartläggningen avslutas. Det är först efter den gemensamma kartläggningen och planeringen som eventuella insatser tar vid. Även om individen inte har förutsättningar för och behov av gemensamt stöd från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för närvarande ska en plan upprättas av den som kallat till gemensam kartläggning med ett tydliggörande av vad som blir nästa steg

5 Vad sker under gemensam kartläggning
Vid gemensam kartläggning används båda myndigheternas kompetens. Arbetsförmedlaren och den personliga handläggaren träffar tillsammans individen vid ett eller flera möten utifrån behov och den aktuella situationen. Arbetssättet ökar förutsättningarna för att upptäcka behov av parallella insatser. Det ska alltid övervägas om andra aktörer, till exempel arbetsgivare, vårdgivare eller kommunen bör medverka. De insatser och stöd som dessa aktörer kan bidra med under den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ska då identifieras och skrivas in i den gemensamma planeringen. Det är viktigt att informera övriga aktörer som medverkar i planeringen om syftet med samarbetet.

6 Inför en Gemensam kartläggning
Ha ett personligt möte med den enskilde och formulera syftet tillsammans före kallelse till gemensam kartläggning Se till att personen har lämnat samtycke för gemensam kartläggning och samarbete i aktiva insatser och registrering av uppgifter i SUS Vid kallelse till gemensam kartläggning använd blankett ”Begäran om gemensam kartläggning” Samla in tillgängliga och aktuella underlag och dokument om personen Praktisk information inför att man ska begära en gemensam kartläggning

7 Gemensam kartläggning För de som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen
som deltar i/har deltagit i program och där deras utveckling av aktivitetsnivån/arbetsomfattning har avstannat trots anpassning och orsaken kan antas ha medicinsk grund med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller risk för nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom som inte kan genomföra samtal och intervju vid Inskrivning och Introduktion samt Fastställa tjänst och därför vid tidpunkten inte kan upprätta en handlingsplan med fokus på inträde eller återgång i arbetsliv.

8 Gemensam kartläggning initierad av Försäkringskassan
Det finns risk för att den försäkrades rätt till ersättning upphör Arbetslös med rehabiliteringsbehov Ung med aktivitetsersättning Försäkringskassans utredning med arbetsgivaren visar att det finns risk för att den försäkrade inte kan återgå hos sin ordinarie arbetsgivare utan anpassning el. insats Det finns möjlighet att den försäkrade är i behov av arbetsförberedande insatser parallellt med medicinska insatser

9 Treflerpartsmöte När Arbetsförmedlingen initierar gemensam kartläggning för en individ som saknar medicinska underlag som visar nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom är det i form av ett så kallat trepartsmöte. Om läkare behöver medverka vid gemensam kartläggning så kan Försäkringskassan i vissa fall kalla till avstämningsmöte. Då behövs ett medicinskt underlag för att kunna bedöma om individen har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, och därmed omfattas av Försäkringskassans ansvar för att samordna rehabiliteringsinsatser.

10 Samarbetet kring kunden
Försäkrings- kassan Försäkrings-kassan Arbets-förmedlingen Gemensam kartläggning tillsammans med kund Enbart insatser från vården och/eller kommunen Söka arbete på vanliga arbetsmark-naden (Arbetsför-medlingen) Ej aktuellt med samarbete, åter Försäkrings-kassan Arbetsför-beredande insatser Arbetslivs-inriktade insatser Konsultativa insatser hos arbets-givaren Gemensamt mål: Åter till Försäkringskassan Arbete/utbildning Arbetssökande Annat Programinsats

11 Det här är den fastställda bilden som finns i våra IM och handläggarstöd och beskriver processen hur ett Förstärkt samarbete kan se ut


Ladda ner ppt "Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan"

Liknande presentationer


Google-annonser