Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2011-05-11 Socialstyrelsens slutsatser Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2011-05-11 Socialstyrelsens slutsatser Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter."— Presentationens avskrift:

1 2011-05-11 Socialstyrelsens slutsatser Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet Läkemedelshantering läggs i mindre utsträckning över till egenvård/anhöriga Perspektivet förflyttas från vårdcentralens öppettider till vårdtagarens behov över dygnet, veckans alla daga Källa: Hemsjukvård i förändring, Socialstyrelsen, nov 2008

2 2011-05-11 2010-11 2011-12 2012-13 WSx4 Avsiktsför- klaring klar Konstituera arbetsgrupper Tidplan/ Projektplan Kartläggning befintliga avtal etc Facklig samverkan Avtals- förslag klart Tjänste- skrivelse Facklig samverkan Fack- nämnd Baslinje- indikatorer Kf beslut Lf beslut Skrivelse regeringen Skatteväxling Huvudmanna skifte Uppdrag slut PKN/PD Kf/Lf beslut PKN/PD Jan juni dec Jan juni dec Jan TIDPLAN Sammanhållen hemvård 2011-2013

3 2011-05-11 Styrgrupp Politisk styrgrupp: PKN + PD Projektledning - projektledare - informatör/administratör - sakkunniga Referenser: - Fackliga - FoU - Med flera Referenser: - Patient/klient/ anhöriga - KHR/LHR/ med flera - Med flera ORGANISATION Sammanhållen hemvård 2011-2013

4 2011-05-11 ARBETSFORMER Sammanhållen hemvård 2011-2013 ArbetsgrupperLokala arbetsgrupper Ekonomi HR HSRehab/Hab Övrigt (t ex slutenvård, IS) Lärandeseminarier Utbildningar Resurspersoner Workshops Namn LS1 LS2 LS3 LS4 LS1 LS2 LS3 LS4 Kulturmöten KommunvisLänsdelsvis

5 2011-05-11 Vad bör hemsjukvården innehålla? (Miniminivå) All planerad hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå som, med bibehållen patientsäkerhet, kan ges i den enskildes hem. Kommunen ansvarar för insatserna inom hemsjukvården från den dag behovet uppstår och samordnad vårdplan har upprättats. Hemsjukvård omfattar alla sjuksköterskeinsatser, inklusive insatser som erfordrar specialistsjuksköterska, samt basal rehabilitering och habilitering av sjukgymnast och arbetsterapeut. Hemsjukvård utförs hela dygnet. Palliativ vård på primärvårdsnivå Hemsjukvården omfattar alla personer över 18 år.

6 2011-05-11 Vad kan hemsjukvården innehålla? (maximinivån) All planerad hälso- och sjukvård på specialiserad somatisk vårdnivå och inom specialiserade psykiatrisk vårdnivå, som kan ske med bibehållen patientsäkerhet, i den enskildes hem, utförd av sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Hemsjukvård för alla personer, inkl. barn upp till 18 år. Planerade eller oplanerade hembesök. Med oplanerade besök avses snabb insats från sjuksköterska vid oförutsedda behov. Hjälpmedel till personer i ordinärt boende.


Ladda ner ppt "2011-05-11 Socialstyrelsens slutsatser Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter."

Liknande presentationer


Google-annonser