Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsyn av förorenade områden – granskning av provtagningsplaner, undersökningsresultat och riskbedömningar Maria Carling, SGI maria.carling@swedgeo.se;

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsyn av förorenade områden – granskning av provtagningsplaner, undersökningsresultat och riskbedömningar Maria Carling, SGI maria.carling@swedgeo.se;"— Presentationens avskrift:

1 Tillsyn av förorenade områden – granskning av provtagningsplaner, undersökningsresultat och riskbedömningar Maria Carling, SGI tel: Sören Nilsson Påledal, SGI tel:

2 Exempel Lessebo sågverk
Översiktlig miljöteknisk undersökning, 2008

3 Lessebo sågverk Idag industrimark o skog Bostäder 200 m bort
Tidigare verksamhet: tryckimpregnering, doppning (2 platser), kolgård, tjärfabrik Fyllnadsmassor varierande mäktighet 0,4-2 m, därunder siltig sandig morän Gv ca 1-2 m u my, strömning mot sjön o ån

4 Lessebo sågverk

5 Lessebo sågverk - verksamhetshistorik
Sågverksamhet vid 2 platser (gamla sågen, nya sågen) Vid sågverket förekom doppning av virke ( ) med pentaklorfenolbaserat medel Tryckimpregneringsanläggning ( ) med arsenikbaserat impregneringsmedel Träkolningsfabrik med plats för 50-tal kolmilor i anslutning till sågverket Tjärfabrik – producerade tjära och terpentin, avloppsledning ut i sjön

6 Lessebo - undersökningar
Jordprovtagning, skruvborr 11 pkt Slagsondering Gv-rör 6 st i skruvborr Analys av metaller, klorfenoler, dioxin, PAH

7 Lessebo - resultat Jmf resultaten med NVs riktvärden (1996) o bedömningsgrunder (NV rapport 4918) Tryckimpregnering: höga halter As, Cr, Cd i jord, hög halt As i gv Gamla doppningen: Förhöjda halter av klorfenol i jord, mkt höga halter dioxin i jord, i gv påvisas pentaklorfenol Nya doppningen: Låga halter av pentaklorfenol o dioxin i jord, ej detekterbara halter av pentaklorfenol i gv Redovisning av analysresultat i tabellform (bilagor)

8 Riskbedömning - riskklassning
Riskbedömning enligt MIFO-metodiken: föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar, känslighet o skyddsvärde Sammantaget riskklass 2 menar konsulten, riskklass 1 enl länsstyrelsens bedömning


Ladda ner ppt "Tillsyn av förorenade områden – granskning av provtagningsplaner, undersökningsresultat och riskbedömningar Maria Carling, SGI maria.carling@swedgeo.se;"

Liknande presentationer


Google-annonser