Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Risker förknippade med föroreningar i jord, berg och grundvatten vid borrning i förorenade områden Förorenade områden 2011-11-22 Klas Arnerdal, SGU, Enheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Risker förknippade med föroreningar i jord, berg och grundvatten vid borrning i förorenade områden Förorenade områden 2011-11-22 Klas Arnerdal, SGU, Enheten."— Presentationens avskrift:

1 Risker förknippade med föroreningar i jord, berg och grundvatten vid borrning i förorenade områden Förorenade områden 2011-11-22 Klas Arnerdal, SGU, Enheten Förorenade områden

2 Innehåll Arbetsmiljöproblem –Föroreningar –Exponering Spridningsförutsättningar –Grundvatten Föroreningar Spridningsförutsättningar Exempel klorerade alifater –Inomhusmiljö

3 Föroreningar av betydelse - Arbetsmiljö Klorerade alifater Arsenik Cyanid Petroleumämnen Svavelväte

4 Arbetsmiljö

5 Spridning av föroreningar i grundvatten Klorerade alifater Kreosot Pentaklorfenol Arsenik Petroleumämnen Övrigt ej förorenade områden –Nitrat, saltvatten, bekämpningsmedel, bakterier etc.

6 Ökad spridning av föroreningar i grundvatten efter borrning

7 Egenskaper hos klorerade lösningsmedel Vätskor som är tyngre än vatten Hydrofoba, dvs svårlösliga i vatten Låg affinitet till jord och berg Även låga halter ger stor påverkan på vattenkvalitén Biologiskt nedbrytningsbara, dock är det vanligen en långsam process i djupare marklager Sammantaget ger detta förutsättningar för stor påverkan på grundvatten

8 Hagforstvätten

9 Spridning till inomhusmiljö Flyktiga ämnen kan spridas från jord, berg och grundvatten via ledningsgravar från borrhålen –Klorerade lösningsmedel (tex vinylklorid) –Petroleumämnen (tex Bensen) –Radon

10 Tack!


Ladda ner ppt "Risker förknippade med föroreningar i jord, berg och grundvatten vid borrning i förorenade områden Förorenade områden 2011-11-22 Klas Arnerdal, SGU, Enheten."

Liknande presentationer


Google-annonser