Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Risker förknippade med föroreningar i jord, berg och grundvatten vid borrning i förorenade områden 2011-11-22 Klas Arnerdal, SGU, Enheten Förorenade områden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Risker förknippade med föroreningar i jord, berg och grundvatten vid borrning i förorenade områden 2011-11-22 Klas Arnerdal, SGU, Enheten Förorenade områden."— Presentationens avskrift:

1 Risker förknippade med föroreningar i jord, berg och grundvatten vid borrning i förorenade områden
Klas Arnerdal, SGU, Enheten Förorenade områden

2 Innehåll Arbetsmiljöproblem Föroreningar Exponering
Spridningsförutsättningar Grundvatten Exempel klorerade alifater Inomhusmiljö

3 Föroreningar av betydelse - Arbetsmiljö
Klorerade alifater Arsenik Cyanid Petroleumämnen Svavelväte Klorerade alifater, hälsoaspekt vid inandning, fosgenbildning vid svetsning av rör i ”slutna” dåligt ventilerade utrymmen Arsenik, hudkontakt och inandning av damm Cyanid, bildning av vätecyanid (gas) vilket vid inandning inaktiverar cellandningen i kroppen, speciellt känsligt i ”slutna” dåligt ventilerade utrymmen Bensin och lösningsmedel, inandning av gaser, explosionsrisk vid svetsning, speciellt känsligt i ”slutna” dåligt ventilerade utrymmen Svavelväte, inandning speciellt känsligt i ”slutna” dåligt ventilerade utrymmen

4 Arbetsmiljö

5 Spridning av föroreningar i grundvatten
Klorerade alifater Kreosot Pentaklorfenol Arsenik Petroleumämnen Övrigt ej förorenade områden Nitrat, saltvatten, bekämpningsmedel, bakterier etc.

6 Ökad spridning av föroreningar i grundvatten efter borrning

7 Egenskaper hos klorerade lösningsmedel
Vätskor som är tyngre än vatten Hydrofoba, dvs svårlösliga i vatten Låg affinitet till jord och berg Även låga halter ger stor påverkan på vattenkvalitén Biologiskt nedbrytningsbara, dock är det vanligen en långsam process i djupare marklager Sammantaget ger detta förutsättningar för stor påverkan på grundvatten

8 Hagforstvätten Ytutbredning av PCE i grundvatten, plymen är ca m bred och ca 300 m från ”källområdet till nederkant området med hög halt, avståndet från ”tvätten” till ytterkanten av det gula området är ca 500 m. Uppgifter har framkommit vilket tyder på att det kan ha funnits en annan källa till det område som finns till höger på bilden, vilket inte hänger ihop med det stora området. Tidigare har man antagit att områdena haft samma källa och att det då behövts en spridningsväg via något avlopp som varit trasigt, nu finns det anledning att ifrågasätta den bedömningen och då minskar också den tidigare bedömda spridningen via avloppet också.

9 Spridning till inomhusmiljö
Flyktiga ämnen kan spridas från jord, berg och grundvatten via ledningsgravar från borrhålen Klorerade lösningsmedel (tex vinylklorid) Petroleumämnen (tex Bensen) Radon

10 Tack!


Ladda ner ppt "Risker förknippade med föroreningar i jord, berg och grundvatten vid borrning i förorenade områden 2011-11-22 Klas Arnerdal, SGU, Enheten Förorenade områden."

Liknande presentationer


Google-annonser