Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Borrning i förorenade områden Är det vettigt eller….. Olika former av borrning Kommunal vattenförsörjning Enskild vattenförsörjning Bevattning Industrins.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Borrning i förorenade områden Är det vettigt eller….. Olika former av borrning Kommunal vattenförsörjning Enskild vattenförsörjning Bevattning Industrins."— Presentationens avskrift:

1 Borrning i förorenade områden Är det vettigt eller….. Olika former av borrning Kommunal vattenförsörjning Enskild vattenförsörjning Bevattning Industrins vattenförsörjning Energilager Energibrunnar Göran Risberg

2 Varför engagerar sig SGU i detta Svaret = Grundvatten av god kvalitet/Giftfri miljö.

3 Ni känner väl till SGUs -Brunnsarkiv 480 000 brunnar, de flesta borrade Teknisk information (dimension,djup, fodring etc.) Jord- och berglagerföljd Läge och fastighetsbeteckning Grundvattennivå samt provpumpningsdata

4 Olika typer av utnyttjande av geoenergi Bergvärme Bergkyla Ytjordvärme Grundvattenvärme/akviferlager Geotermi Borrhålslager

5 Bergvärme, ofta till en enskild villa i tätbebyggelse, hämtar värme från berget Geotec Utnyttjad energi huvudsak solvärme = förnyelsebar energikälla Värme transporteras till borrhål genom att borrhålet kyls ned Enbart den vattenfyllda delen av borrhålet bidrar med energi

6 Enkelt U-rör

7 Köldbärarvätskan transporterar värme till värmepump Köldbärarvätskan transporterar kyla till borrhål Kylning av borrhål skapar ojämnvikt vilket innebär att värme transporteras mot borrhål Avgörande faktorer för möjliga värmeuttagets storlek: 1 borrhålets djup 2 bergets värmeledningsförmåga 3 berggrundens utgångstemperatur VP ------ VÄRMETRANSPORT

8 Borrning i förorenade områden Påverkan under borrning (risk relativt lik andra undermarksarbeten med entreprenadmaskin /kompressor) Risk för kortslutning av vattenförande lager Risk för utläckage av köldbärarvätska Saltvattenpåverkan (okänd = forskning behövs)

9 Knutsson & Morfeldt 2002

10 Jordarter Svallsand Lera Sand o grusåsar Morän

11 Grundvattenvärme / akviferlager Geotec

12 Borrhålslager för kombinerad försörjning av värme och kyla Geotec

13 Ytjordvärme, ofta för enskild villa på landsbygd, hämtar värme från de övre jordlagren Geotec

14 Grundvattenrisker = spridningsrisker med energiborrning Under borrning /entreprenad –Hydraulisk kontakt/grundvattenavsänkning –Utläckage från borrmaskin / kompressor –Utläckage köldbärarvätska Efter entreprenad –Läckage foderrör / berg (svets + tätning) –Hydraulisk kortslutning –Saltvatten (större risk för kylanläggning??) –Grundvattenavsänkning (grundvattenvärme)

15 Andra risker… Termisk påverkan Skador på hus/vägar/ledningar……….tunnelbanor Tjälskador (främst ler- och siltmark)

16 Tätande lager Genomsläppligt jordlager Genomsläppligt jordlager förorening Dålig grund- vattenkvalitet Bra grund- vattenkvalitet Kontakt via borrhål

17 Energibrunn Vattenbrunn / Vattenuttag Hydraulisk kontakt mellan borrhål - Under borrning orsakad av tryckluft - Efter borrning orsakad av vattenuttag

18 Tätande berglager lerskiffer Poröst berglager kalksten/sandsten Poröst berglager kalksten/sandsten Jordlager Dålig grund- vattenkvalitet Bra grund- vattenkvalitet Kontakt via borrhål

19 Termisk återfyllning Vanligtvis bentonit/cement Återfyllning genom injektering (från botten) Återfyllning som är tät =hydraulisk kond < 10 -9(-8) Återfyllning som tål frysning Återfyllning som inte skadar grundvatten Återfyllning som inte skadar slangar Men vad gör vi med jordlagren

20 Green collector = Brunnstrumpa Frågetecken 1 Hur väl tätar den 2 Åldersbeständighet 3 Tålighet - vassa kanter - hydraulisk kontakt …….som behöver redas ut

21 Tack för mig men !!!! Om det finns tid kvar……………..

22 Borrhålslager för kombinerad försörjning av värme och kyla Geotec Nivåpåverkan Termisk påverkan Syresättning

23 Grundvattenvärme / akviferlager effektivt! Geotec Grundvattenytans läge Temperaturpåverkan Syresättning –Ökad oxidation –Ökad nedbrytning?

24 Gradning av borrhål Gradercm/m 11,7 23,5 58,7 1017,6 1526,8 2036,4 Exempel; 5 grader 150 m borrdjup 150*8,7 =1305 cm (13 m) På mitten blir det 7,5 m Två borrhål åt vardera hållet blir i medel 13 m från varandra. 150 13 Vad är fackmannamässigt ? 1 cm/m och grad ? Vad blir det i verkligheten


Ladda ner ppt "Borrning i förorenade områden Är det vettigt eller….. Olika former av borrning Kommunal vattenförsörjning Enskild vattenförsörjning Bevattning Industrins."

Liknande presentationer


Google-annonser