Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värmepumpar Jan-Erik Nowacki Svep KTH Nowab Lite statistik • En värmepump i vartannat hus •13 TWh upptogs från naturen 2008 – 6 x vindkraften – 100 x.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värmepumpar Jan-Erik Nowacki Svep KTH Nowab Lite statistik • En värmepump i vartannat hus •13 TWh upptogs från naturen 2008 – 6 x vindkraften – 100 x."— Presentationens avskrift:

1

2 Värmepumpar Jan-Erik Nowacki Svep KTH Nowab

3 Lite statistik • En värmepump i vartannat hus •13 TWh upptogs från naturen 2008 – 6 x vindkraften – 100 x direkt-sol • 2 stora reaktorer • Därtill tar fjärrvärme-värmepumpar upp cirka 3 TWh från naturen • Förnyelsebara om årsvärmefaktorn > 2,87 enligt EU

4 Motor och Värmepump Motor Värme T1 Arbete eller el Spillvärme T2 Värme- pump Värme T1 Arbete eller el Värmekälla T2 eller kyla +=

5 Sadi Carnot, Reflexions sur la puissance motrice de feu et sur les machines propres a developer cette puissance,Chez Bachelier Libraire, Paris 1824 ”Tankar om eldens kraft och om de rätta maskinerna för att utveckla denna kraft”

6 kompressor kondensor expansionventil förångare Köldmedium Köldbärare Värmebärare Värme Kyla El

7 h-log(p) diagram hshs h 2k p2p2 h 1,is h 1k p1p1 Vätska Ånga + Vätska = Fuktiga området Ånga Övre gräns- kurva Nedre gränskurva kondensor förångare exp. vent kompressor Entalpi = tryck + värmeenergi Tryck

8 Kom pre- ssor Konden- sor Exp. Vent. Förång- are Presso- stat Kontaktorer Överströmsskydd Synglas Exp. Vent.

9 Värmesänkor Radiatorer Golvvärme Fläktbatterier Fjärrvärme Värmekällor Berg Jord Grundvatten Sjö Bra hemsida WWW.SVEPINFO.SE ”ladda ned broschyrer och blanketter”WWW.SVEPINFO.SE

10 24 000 6 000 Grundvattenyta 18 000 kWh 6000 kWh 24 000 kWh + El Brunn 100-250 m Slang Till radiatorer och VV. Plusburken är en värmepump …som placeras inomhus I detta fall blir COP = =4 och besparingen blir 18 000 kWh Bergvärme WWW.svepinfo.se 100 årig solvärme tas från berget

11 En typisk bergvärmeanläggning •Fungerar bra på vintern •Ganska dyr – måste borra •Lång livslängd

12 Nyckeltal borhål (ytjord) •Uttag: 30 – 40 W/m => ungefär 0°C ink KB Exempel: Värmeeffekt 9 kW och COP 3 => eleffekt = 3 kW (3 x 3 = 9) Kyleffekten blir då: 9 kW värme – 3 kW el = 6 kW ur hål 6 kW ur hål = 6000 W 6000 W / 30 W/m (ovan) => 200 m 6000 W / 40 W/m (ovan) => 150 m Vinsten från tre hål med värme- uttaget 30, 40 och 50 W/m. Prestige 2.0 förmår simulera ytjord ganska bra. => 10  30 W/m slang

13 Skillnad verkningsgrad vid olika jordtyper (sand/lera)

14 En typisk luft/luftvärmepump •Enkel •Värmefaktor (6  2) •Reverserbar •Split-utförande •Tyst inne och ute? •Kondensvatten? •Luftfspridning inne?

15

16 Refrex - simulerar ett köldmediesystem Vilka köldmedier ger en hög temperatur? Vilka köldmedier ger en hög effekt? Är ”Pekasol” bättre än propylenglykol?

17 Hela systemet •Många olika program •Prestige – energisparrådgivare – Svep •IVT, Nibe, Thermia, Viessmann har egna •Temperatursänkning 3000 för influenser av näraliggande brunnar. PrestigeVitocalcTempsänkning 3000

18 Effekttäckning och energitäckning

19 Kombinationer •Frånluft ytjord – kan fungera bra men pumpeffekten kan förstöra resultatet •Frånluft berg – som ovan •FTX/Frånluftsvärmepump = tårta på tårta •Sol + Ute-Luftvärmepump = tårta på tårta •Sol + ved => hyfsat bra •Sol + bergvärme – ja – om man tänker efter. •Luftvärmepump + ved => riktigt bra •Bergvärme + ved – ja – om värmepumpen är liten •(Ved kan ofta vara myysigt  )

20 Ett enkelt sätt för kostnadsöverslag Elenergi Investeringskostnad

21 Nyheter •Frånluftsvärmepumpar som tar ut mer värme ur frånuften (går med BBR – mer sen). •Varvtalsstyrda fullstora bergvärmepumpar •Ammoniak och propan som köldmedia. •Vatten som köldbärarare i en enda brunn •Koldioxid som köldbärare •Plastinfordring av brunn •Kylning och värmning •Bättre styrning och mätning

22 TACK FÖR MIG! Jan-Erik Nowacki jan-erik.nowacki@svepinfo.se jan-erik.nowacki@svepinfo.se 08 52227504


Ladda ner ppt "Värmepumpar Jan-Erik Nowacki Svep KTH Nowab Lite statistik • En värmepump i vartannat hus •13 TWh upptogs från naturen 2008 – 6 x vindkraften – 100 x."

Liknande presentationer


Google-annonser