Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vätska/vatten värmepumpar. Princip för värmepumpar Mark Under sommaren lagras solenergi i marken. Den absorberas antingen direkt som isolering eller som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vätska/vatten värmepumpar. Princip för värmepumpar Mark Under sommaren lagras solenergi i marken. Den absorberas antingen direkt som isolering eller som."— Presentationens avskrift:

1 Vätska/vatten värmepumpar

2 Princip för värmepumpar Mark Under sommaren lagras solenergi i marken. Den absorberas antingen direkt som isolering eller som värme från regn och luft i det ytligaste jordlagret. Värmepumpen hämtar upp en del av markens lagrade solenergi via den nedgrävda markkollektorn. Berg Längre ner under marken, finns det så kallade ytnära geotermiska skiktet, en värmekälla som håller i det närmaste konstant temperatur hela året. Genom att borra ett hål i marken kan man med hjälp av värmepumpen, via en kollektor, hämtar upp en del av bergets lagrade solenergi.

3 Grundvatten Grundvatten kan användas som värmekälla, eftersom det håller mellan 4 och 12°C året om. Värmepumpen hämtar upp lagrad solenergi från grundvattnet. Normalt används en brunn för upptagning av vatten och en för återföring. Sjö Om huset är byggt nära ett vattendrag kan man utvinna värme därifrån. Värmepumpen hämtar upp en del av vattnets lagrade solenergi via sjökollektorn som är förankrad på sjöbotten. Princip för värmepumpar

4 UngefärligUngefärlig elförbrAktivtSlanglängd oljeförbrukn (exkl hushållsel) NIBE F1145borrdjupmarkvärme (m 3 /år)(kWh/år)NIBE F1245(m)(m) *Delas upp på två borrhål **Delas upp på två kollektorer för pumpkapacitetens skull ***Delas upp på tre kollektorer för pumpkapacitetens skull Dimensionering 2,5–318 750–22 5006100–125250–400 3,5–426 250–30 0008130–145350–500** 4,5–533 750–37 50010155–170400–650** 6–6,545 000–48 75012190–210500**–750** 6,5–848 750–60 00015 (ej F1245) 230–250*650**–950** 8–960 000–67 50017 (ej F1245) 250–290*750**–1000*** NIBE F1145/1245

5 Värmefaktor (COP) värmefaktor Avgiven effekt 8,3 kW = 4,88 Eleffekt 1,7kW

6 Besparingexempel bergvärme Före åtgärd Tidigare förbrukning olja 3,5 m3/år Årsverkningsgrad oljepanna 87 % Tappvarmvattenförbrukning ( 4 st. ) 5000 kWh/år Installation av en Nibe 1245/8 Efter åtgärd Energiförbrukning 7541 kWh / år ( Tillförd energi värmepumpen 7162 kWh + 379 kWh elp.) Omräknat i pengar Pris 1 m3 olja 12000 kr. + 1000 kr ( sotare,service) Pris el 1,20 kr. / kWh Före installation 43000 kr. Efter installation 9064 kr.

7 Husby Säteri, hustyp Champagne Förutsättningar Klimatområde ort Norrköping.vintern 2010/11 - 4,9 grader medeltemperatur. Normalvärde vinter ca -2,5 grader Uppvärmnd yta – 196 m 2 4 st. personer för tappvarmvatten.( Normalvärde ca. 5000 kWh / år ) Verklig förbrukning Förbrukning november månad 2010 enligt elräkning 1340 kWh (värme, tappvarmvatten och hushållsel) Avgår hushållsel ca 750 kWh i November månad 1340 kWh – 750 kWh = 590 kWh 590 kWh = 0,819 kWh 720 timmar i november månad 819 Wh = 4,17 Wh /m2 inkl. tappvarmvatten och värme 196 m 2 uppvärmnd yta

8 NIBE  F2025

9 •Luft/vatten-värmepumpar: Generellt –Varför ska man välja luft/vatten-värmepumpar från NIBE? –Principer för luft/vatten-värmepumpar •NIBE™ F2025 –NIBE F2025 –Marknadens effektivaste paketlösning –Inomhusmodul NIBE VVM 300 –Inomhusmodul NIBE EVP 270 –Inomhusmodul NIBE EVP 500 –NIBE F2025 - Tillbehör •NIBE™ SPLIT –NIBE SPLIT –NIBE SPLIT - Tillbehör NIBE Luft/vatten

10 Principer för luft/vatten-värmepumpar Värmepumpsstorlek Utetemperatur +7 0 C och 45 0 C Värmebärare

11 LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR Besparingsexempel Luft /vatten Före åtgärd Tidigare förbrukning olja 3,5 m3/år Verkningsgrad oljepanna 87 % Tappvarmvatten ( 4 st. ) 5000 kWh/år Installation av en Nibe VVM 300 – 2025/8 Efter åtgärd Energiförbrukning 11996 kWh / år ( Tillförd energi värmepumpen 9950 kWh + 2046 kWh elp.) Omräknat i pengar Pris 1 m3 olja 12000 kr. + 1000 kr ( sotare,service) Pris el 1,20 kr. / kWh Före installation 43000 kr. Efter installation 14471 kr.

12 LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR Frånluftsvärmepump Installerad i hus

13 LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluftsvärmepump 310P •Ventilerar huset, levererar radiatorvärme, bereder tappvarm vatten samt återvinner värme •Eleffekt: 9 kW

14 LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR Totalt installerade frånluftsvärmepumpar i Sverige Ca 250000 stycken

15 LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR Besparing Standard frånluftsvärmepump 6500kWh – 9300 kWh/år BBR 16 Nibe 750 8900kWh – 16200 kWh/år

16 LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR Boverkets Byggregler BBR 16! BBR 16

17 LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR DEFINITION EL-UPPVÄRMT HUS - Ett hus med mer än 10 W/m 2 el installerat för värme, ventilation och tappvarmvatten (även kyla) - Exempel: Ett hus på 100 m2 = 100 x 10 W = 1000 W

18 LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR KLIMATZONER - Tidigare var Sverige indelat i två klimatzoner (”norr och söder om Dalälven”) - Nu är landet indelat i tre klimatzoner - Klimatzon INorrbottens, Västerbottens, och Jämtlands län - Klimatzon II Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län - Klimatzon IIIVästra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, Blekinge Hallands och Gotlands län

19 LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR BYGGNADENS ENERGIANVÄNDNING OCH FASTIGHETSENERGI - Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras till en byggnad för uppvärmning, komfortkyla (ej frikyla), tappvarmvatten och ventilation.

20 LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR EL-UPPVÄRMDA HUS Byggnadens specifika energianvändning får ej överstiga - Klimatzon I95 kWh/m 2 /år (norr) - Klimatzon II75 kWh/m2/år - Klimatzon III55 kWh/m2/år (söder)

21 LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR INSTALLERAD EFFEKT KlimatzonI (norr)IIIII (söder) Byggnadens specifika energianvändning får ej överstiga 95 kWh/m 2 /år 75 kWh/m 2 /år 55 kWh/m 2 /år Installerad eleffekt för uppvärmning i hus upp till 130 m 2 5,5 kW 5,0 kW 4,5 kW + tillägg / m 2 om huset är större än 130 m 2 35 W30 W25 W Exempel: Ett hus på 200 m 2 i klimatzon III 130 m 2 = 4,5 kW + 70 m 2 = 70 x 25 W = 1,75 kW Totalt får det i detta hus installeras 6,25 kW för värme, kyla, ventilation och tappvarmvatten OBS! Utöver detta tillkommer kyleffekten från värmepumpen.

22 EFTERKONTROLL - Energianvändningen skall mätas under en sammanhängande 12 månadsperiod under de 24 första månaderna

23 LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR BBR 16 Tack för visat intresse.

24 LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR EJ ELUPPVÄRMDA HUS T.ex. olja, fjärrvärme, pellets, ved mm (gäller även kombinationen FVP/Fjärrvärme) Byggnadens specifika energianvändning får ej överstiga: - Klimatzon I150 kWh/m 2 /år (Norr) - Klimatzon II130 kWh/m2/år (Norr) - Klimatzon III110 kWh/m2/år (Söder) BBR 16

25 Välkommen

26 LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR Inomhusmodul NIBE VVM 300 •Smart och komplett inomhusmodul för värme och varmvatten •Specialbyggd för att kopplas till, och kommunicera med NIBE FIGHTER 2025/ 6, 8 och 10 kW •Utrustad med klimatstyrd shuntautomatik för exakt rätt temperatur till det vattenburna värmesystemet •Avancerad laddautomatik ser till att värmefaktorn COP är optimal i alla väderlekar

27 LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR NIBE FIGHTER 2025 – VVM 300 Systemprincip

28 Borrhål

29 LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR NIBE FIGHTER 2025 •Framtagen för nordiskt klimat •Tre effektstorlekar – 6,8, 10 och 14 kW •Multifunktion upp till 126 kW •Automatisk 2-stegsreglering av fläkt •Hög energitäckningsgrad •Hög besparing •Kompletterande tillbehör, t ex SMO 10

30 Varumärken

31 EFTERKONTROLL - Energianvändningen skall mätas under en sammanhängande 12 månadsperiod under de 24 första månaderna -Man behöver inte ha lika stor säkerhetsmarginal som tidigare, eftersom man får kompensera för rumstemperaturer över 22ºC, onormalt varmvattenanvändande samt onormal vädring.


Ladda ner ppt "Vätska/vatten värmepumpar. Princip för värmepumpar Mark Under sommaren lagras solenergi i marken. Den absorberas antingen direkt som isolering eller som."

Liknande presentationer


Google-annonser