Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Viktiga begrepp inom exogena processer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Viktiga begrepp inom exogena processer"— Presentationens avskrift:

1 Viktiga begrepp inom exogena processer

2 Kemisk vittring är när jorden bryts ner genom en kemisk reaktion.
Yttre krafter är det som bryter ner och formar jordens yttre. Mekanisk vittring är när en bergart bryts ner av mekaniska krafter.

3 Frostsprängning är när de samlas vatten i sprickor i en sten och det både fryser och värms upp. Då inleds en nedbrytning av bergarten. Solsprängning är när olika mineraler och bergarter värms upp av solen så att de expanderar. Erosion är den nednötning och transport av jord och berg som orsakas av bl. a. vind och rinnande vatten.

4 En v-dal är en dalgång som är v-formad.
En inlandsis är en glaciär som täcker en yta större än km². En u-dal är en bred dalgång med rundade kanter.

5 En rullstensås är en lång rygg med avrundade stenar, grus och sand som lagrats av isälvar under inlandsisens smältning. En isälv är utflödet av smältvattnet från en glaciär eller inlandsis. En drumlin är en strömlinjeformad kulle som bildats på bottnen av inlandsisen.

6 Isräfflor är spår av glaciärer som bildats på rundhällar.
Morän är en jordart som bildats av en glaciär eller inlandsis genom en avlagring av bergarter direkt från glaciäris. Ändmorän är en mindre vall eller rygg av morän som har byggts upp som israndsbildning.

7 Landhöjning är en höjning av jordskorpan jämfört med havsnivån.
Meander är en slingrande flodfåra i ett flackt landskap som är skapad av erosion och avlagringar. En korvsjö är en korv- eller hästskoformad sjö som bildats genom att en meanderbåge i en flod eller å har avsnörts och isolerats.


Ladda ner ppt "Viktiga begrepp inom exogena processer"

Liknande presentationer


Google-annonser