Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges olika landformstyper. Sveriges berggrund Stor del av Sveriges berggrund tillhör den Baltiska skölden. Finland, delar av Ryssland och södra Norge.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges olika landformstyper. Sveriges berggrund Stor del av Sveriges berggrund tillhör den Baltiska skölden. Finland, delar av Ryssland och södra Norge."— Presentationens avskrift:

1 Sveriges olika landformstyper

2 Sveriges berggrund Stor del av Sveriges berggrund tillhör den Baltiska skölden. Finland, delar av Ryssland och södra Norge tillhör också denna urbergsköld. Rötterna till höga bergskedjor. Höjdskillnaderna hittar man mest i de unga fjällkedjan.

3 Urbergskedjans utseende varierar beroende på vilken del av landet man befinner sig i. Det gamla berggrundet har påverkats av bl.a rörelser i jordskorpan. Man kan urskilja flera olika landformstyper.

4 Sprickdalslandskap Bildats då urbergsytan har spruckit upp från sidorna. Med hjälp av de exogena krafterna har sprickorna vidgats till dalgångar. Förekommer mest i södra Uppland, hela Södermanland, östra Östergötland, Blekinge och Bohuslän.

5 Slätt (peneplan) De exogena krafterna har skapat sänkor och dalar med hjälp av vittring och erosion av rinnande vatten/is. Det mest kända hällmarksområdet finns på södra Öland som kallas för Stora Alvaret.

6 Platåberg Finns i Västergötland t.ex. Kinnekulle. Uppbyggda av sedimentära bergarter. Ett lager av den magmatiska bergarten diabas överst.

7 Bergkullslätt Hittas i Norrlands inland och det sydsvenska höglandet. Utjämnat till ett flackt landskap utan stora höjdskillnader. Kan hitta några få bergkullar glest utspridda. Består 90% av slätt och 10% av bergkullar. Barrskog dominerar.

8 Bergkullteräng Kan hittas i stora delar av Norrland och Svealands inland. Delvis finns den också på det sydsvenska höglandet. Där hittar man sänkor omväxlande med bergkullar.

9 Fjällkedjan Dominerar hela nordvästra delen av Sverige. Den vanligaste fjälltypen heter fjäll. Kännetecknas av rundade fjäll medelbranta sluttningar.

10 Förfjäll: Bildar låga fjäll med mellanliggande breda dalar. Fjäll med platåer: Höjden över havet ligger på 1200-1500 m. Och delar av landskapet bildar platåer. Högfjäll: Det högsta delarna av fjällkedjan. Kännetecknas av branta berg med vassa toppar. Nutida glaciärerna hittar man också i högfjällsområden.

11 Frågor 1. Vad heter de olika landformstyperna som jag pratade om. Svar: Sprickdalslandskap, Slätt, Platåberg, Bergkullslätt, Bergkullterräng och Fjällkedjan. 2. Vad heter den vanligaste fjälltypen och beskriv den kort. Svar: Fjäll är den vanligaste. Rundade fjäll med medelbranta sluttningar.


Ladda ner ppt "Sveriges olika landformstyper. Sveriges berggrund Stor del av Sveriges berggrund tillhör den Baltiska skölden. Finland, delar av Ryssland och södra Norge."

Liknande presentationer


Google-annonser