Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

U teklassrum s ÅNNARNA | Elev-och Lärarmaterial | Sand, sol, vind & vatten - Sånnarnas geologi, klimat och hydrologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "U teklassrum s ÅNNARNA | Elev-och Lärarmaterial | Sand, sol, vind & vatten - Sånnarnas geologi, klimat och hydrologi."— Presentationens avskrift:

1 U teklassrum s ÅNNARNA | Elev-och Lärarmaterial | Sand, sol, vind & vatten - Sånnarnas geologi, klimat och hydrologi

2 Fakta: Kort om tillkomst av sandmarker/sandstäpp (istid, avlagringar etc) Illustration från infoskärmarna? + grundvattenmagasin Geologi och hydrologi Månhornsbaggen behöver sandig mark - Var kommer all sanden ifrån? Månhornsbaggen trivs bara i sandig mark. Varför finns det så mycket sand i Åhustrakten och hur kom sanden hit? Fundera! Genomförande  Ut och gräv vid skolan eller ute vid Sånnarna! Använd jordborr!  Berätta/visa kort om istiden: Isavsmältning, Baltiska issjön, isälvar, (Rinkaby-Oppmannaåsen)  Film: Runt i naturen : Krack! om åsar, älvar och grus (www.avmediaskane.se)www.avmediaskane.se  Visa på erosion (stenar mals mot varandra i isen, vinden, vattnet etc):  Gnida stenar mot varandra. Stora stenar blir till grus…  Ta jordprover för undersökning hemma Är det skillnad på jord och jord? Vad består ”jord” av? Ser all jord likadan ut – vad är jord? Genomförande 1. Undersöka jord (med lupp) – sortera (”sten” i olika storlekar, rötter, växtdelar, småkryp, ben, vatten etc, etc) 2. Sålla:  Jämför sandjord från Sånnarna) med annan jord  Placera i små burkar: Jämför! Hur ser det ut?  Sandjord: Stor andel sorterat material: mycket sand, lite lera  Annan jord (lerjord): Mer osorterat, dvs: mer material från alla fraktioner, mer lera).  Varför olika fördelning? (Se ovan).  Konsekvenser mer lera?  Göra ”korvtestet”  Hur blir det sten, grus, sand etc av stora stenar? Erosion: Se ovan Sandmarksväxter som kräver kalk i marken •Varför magert o humusfattigt? (koppla till odling och långa trädesperioder) •Mäta pH? Kalkförekomst? Var kommer kalken ifrån? → Sandstäpp: Säregen flora, fauna •yngre krita 100 - 65 milj år sedan •äldre krita 146 - 100 milj år sedan Hydrologi, Kristianstadsslättens grundvattenmagasin, Människans påverkan Avläsa pegel i groddammen (grustag, fördjupad) Variation i vattennivå pga vattenuttag (grönsaksodlingar... ) Konkret ex. på HUT!: Ny golfbana med torktålig grässort! Visa på sambanden mellan det torra och det blöta i Vattenriket! Frodiga strandängar vid fd Svarta Sjö kontra torra, magra Sånnar (Svarta Sjö avvattnades 1775 – Helge å nytt utlopp vid Gropahålet) Månhornsbaggen tycker inte om när marken är för blöt  Visa olika jordarters vattenhållande förmåga. Sand resp. jord i melittafilter! Följdfråga  Vad händer när det blåser här i Åhus samtidigt som det är torrt?  Vinden är en viktigt faktor som påverkar växter, djur, odling. Människan och de sandiga markerna Förr/nu-perspektiv! ⋅ Vad observerade Linné 1749?! Inga träd, flackt, floran, sanddyner, problem m. sandflykt mm. → ⋅ Varför blåsigt? Vad händer när det blåser här i Åhus samtidigt som det är torrt? → ⋅ Vinden är en viktigt faktor som påverkar växter, djur, odling. Klimat Vad är klimat? Vad är väder? mät/uppskatta mikroklimat! Varför lite regn? (Västliga vindar, ”regnskugga” från Linderödsåsen, jmf nedebörd temp öst-västskåne)

3


Ladda ner ppt "U teklassrum s ÅNNARNA | Elev-och Lärarmaterial | Sand, sol, vind & vatten - Sånnarnas geologi, klimat och hydrologi."

Liknande presentationer


Google-annonser