Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geovetenskap. Naturvetenskap Intro En stjärnas stilla död.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geovetenskap. Naturvetenskap Intro En stjärnas stilla död."— Presentationens avskrift:

1 Geovetenskap

2 Naturvetenskap

3 Intro En stjärnas stilla död

4 Intro En stjärnas explosiva död

5 Intro Universum förorenas med grundämnen

6 Intro Solsystemet bildas

7 Intro Jorden bildas

8 Intro Jorden får en skorpa

9 Intro Solsystemets härjningstid

10 Intro Jorden

11 Glaciologi = Vetenskapen om is. Hydrologi = Vetenskapen om vattnets rörelse, distribution och kvalitet. Geovetenskap Vetenskapen om planeten jorden Meteorologi = Vetenskapen om atmosfären. Klimatologi = Vetenskapen om klimatet. Oceanologi = Vetenskapen om havet. Limnologi = Vetenskapen om inlandsvattnen. Geologi = Vetenskapen om jordklotets inre. Pedologi = Vetenskapen om jord (eng: soil). Geodesi = Vetenskapen om mätning av jordklotet. Atmosfären Vattnet Jorden Jordklotets inre Hela jorden

12 Geovetenskapens viktigaste teori Teorin om plattektonik Teorin om plattektonik förklarar hur jordens yttersta skal ser ut och förändras med tiden.

13 KambriumOrdoviciumSilur DevonKarbonPerm TriasJuraKrita PaleogenNeogen Kvartär Geologi Kontinentaldrift

14 Jordens skikt Geologi

15 Litosfärplattor Geologi

16 Plattgränser Transformerande gräns Divergerande gräns Konvergerande gräns Geologi

17 MineralBergart Fältspat Kvarts Glimmer Granit Mineral och bergarter Geologi Bergart = Större massa bestående av ett eller flera mineral. Mineral = Ett ämne som normalt är kristallint och som bildats genom geologiska processer.

18 Geologi Ämnesdidaktik - Ta med en sten. (http://www.geologinsdag.nu/web/page.aspx?refid=191).http://www.geologinsdag.nu/web/page.aspx?refid=191 - Geologiskt material i klassrummet. (http://www.geologinsdag.nu/web/page.aspx?refid=192).http://www.geologinsdag.nu/web/page.aspx?refid=192 - Ha en stenutställning.

19 Pedologi Jord Jordmån Jordart Bergart Jordmån = Det översta lagret jord som påverkats av klimatet, växterna och/eller människan. Jordart = Jord som ej påverkats av klimatet, växterna och/eller människan. Jord = Nedbruten bergart blandat med annat, så pass löst att man kan gräva i det.

20 Pedologi Ämnesdidaktik Undersöka jordprover 1.Alla barnen samlar tre sorters jord i tre plastmuggar. 2.Barnen undersöker proven genom att skaka och lyssna, känna, lukta och titta. 3.Barnen ritar av proven. 4.Barnen blöter jordproverna och undersöker dem. 5.Barnen formar små skulpturer av jorden. 6.Barnen låter jorden och jordskulpturerna torka och undersöker den. 7.Barnen lägger tillbaks jorden i naturen.

21 Hydro-, oceano-, limno- och glaciologi Saltvatten (97 %) Sötvatten (3 %) Allt vatten på jorden Grundvatten (30,1 %) Annat (0,9 %) Polaris och glaciärer (68,7 %) Sjöar (87 %) Vattendrag (2 %) Våtmarker (11 %) Ytvatten (0,3 %) Vattnets fördelning

22 Hydro-, oceano-, limno- och glaciologi

23 Ämnesdidaktik Undersöka vattnets kretslopp (hydrologi) 1.Barnen får hämta vatten utifrån. Var kommer vattnet ifrån? 2.Barnen får frysa vattnet till is i frysen. Var händer detta i naturen? 3.Barnen ställer ut vattnet. Det smälter. Var händer detta i naturen? 4.Barnen får hälla ut hälften av vattnet på marken. Var händer detta i naturen? Var tar det vägen? 5.Resten av vattnet får avdunsta. Var hände detta i naturen? Var tar det vägen? Undersöka havet (oceanologi) - Besöka Östersjön…? - Titta på kartor och rita av. - Se på film. - Berätta för barnen. Hydro-, oceano-, limno- och glaciologi

24 Ämnesdidaktik Undersöka inlandsvatten (limnologi) - Besök närliggande sjö, vattendrag eller våtmark. Låt barnen undersöka vattnet med alla sinnen (vågor, temperatur, strömmar). Diskutera med barnen var vattnet kommer ifrån och tar vägen. - Bygg barkbåtar som får åka längs en bäck. Undersöka is (glaciologi) - Bygg och lek i snön. Diskutera med barnen var snön kommer ifrån och vad som kommer att hända med den. Hydro-, oceano-, limno- och glaciologi

25 Meteorologi Atmosfärens beståndsdelar Kvävgas (N 2 ) – 78,08 % Syrgas (O 2 ) – 20,95 % Argon (Ar) – 0,93 % Koldioxid (CO 2 ) – 0,038 % Övrigt – 0,002 %

26 Atmosfärens lager Meteorologi

27 Väder TemperaturNederbörd Vindstyrka ÅskaSikt Typ av nederbörd Molnighet Typ av molnVindriktning Lufttryck Luftfuktighet (Snödjup)(Solens upp- och nedgång) Föroreningshalt Väder = Det aktuella tillståndet i atmosfären.

28 Ämnesdidaktik Undersök atmosfären - Rita av moln. Vad föreställer de? - Mäta temperatur. Vem kan hitta den kallaste respektive varmaste platsen? - Mäta snödjup. Vem kan hitta den djupaste snön? - Lek väderpresentatör. Dela in barnen i smågrupper som tillsammans får undersöka vädret, och sedan ge en (fantasifull eller realistisk) väderprognos för morgondagen. Vem får rätt? Meteorologi

29 Klimatologi Klimatzoner Klimat = Statistik över vädret.

30 Ämnesdidaktik Undersöka klimatet - Barnen får mäta temperaturen varje dag/vecka under ett år. Läraren sammanställer på ett bra sätt (bildserie). - Barnen får se eller höra om andra platsers klimat och tillsammans med läraren diskutera skillnader med Sverige. Ta gärna hjälp av barn med olika kultur. - Barnen får rita av samma plats en gång i månaden för att se årstidsväxlingarna. Klimatologi

31 Geodesi

32 Ämnesdidaktik Rita karta - Barnen får gömma en skatt i förskolan eller utegården och rita en skattkarta. - Barnen får rita av redan existerande kartor. Geodesi

33 1. Dalglaciärer breder ut sig 2. Inlandsis3. Smältning Istiden 110 000 – 10 000 år sedan

34 U-dalarRullstensåsar Landhöjning Före detta stränder Spår av istiden Istiden

35 Ovanpå litosfären ligger jord. Jord består av nedbruten (vittrad och/eller eroderad) bergart blandad med annat. Sammanfattning Geovetenskap är vetenskapen om planeten jorden. Geovetenskap kan delas in i discipliner, inom vilka olika delar av jorden studeras. - Jordens skal, litosfären, är indelad i plattor. Dessa rör sig i förhållande till varandra. - Detta ger upphov till kontinentaldrift, jordbävningar, vulkaner och bergskedjor. Den viktigaste geovetenskapliga teorin är teorin om plattektonik. Den förklarar jordytans utseende och förändring: För ca 4 miljarder år sedan hade jorden hav och ett stabilt skal. Klimatet är statistiken över vädret. Litosfären består av olika mineral. En bergart består av ett eller flera mineral. Av jordens vatten är 97 % salt och 3 % sött. Av sötvattnet finns endast 0,3 % i sjöar, åar och våtmarker. En vattenmolekyl cirkulerar i ett kretslopp mellan hav, atmosfär, regn grundvatten m m. Gaserna runt jordklotet kallas atmosfären. Atmosfären har olika lager med olika temperaturegenskaper. Väder är det aktuella tillståndet i atmosfären. Istiden har i stor utsträckning format Sveriges geovetenskapliga egenskaper. Jorden och resten av solsystemet bildades för 4,5 miljarder år sedan ur en nebulosa.

36 Fler tips Ämneskunskap och ämnesdidaktik www.sigtuna.se/skafferiet/tips


Ladda ner ppt "Geovetenskap. Naturvetenskap Intro En stjärnas stilla död."

Liknande presentationer


Google-annonser