Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flödesschema över hur avloppsgaser kan uppstå och spridas via

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flödesschema över hur avloppsgaser kan uppstå och spridas via"— Presentationens avskrift:

1 Flödesschema över hur avloppsgaser kan uppstå och spridas via
avloppssystem och ventilationsanläggning i en fastighet.

2 Ventilationsaggregat

3 Tilluft

4 Frånluft

5 Golvbrunnar

6 Avloppsnät Pumpgrop

7 Hink med nedsmutsat innehåll

8 Hink med nedsmutsat innehåll

9

10

11

12 Aerosoler bildas

13 Bakterier Virus Mögel Svavelväte Radon Endotoxin

14 Avloppsgaser uppstår

15 Golvbrunn torkar ut

16 Undertryck

17 Avloppsgaser sugs in i fläktrum och ventilation

18 Avloppsgaser går ut i tilluftssystemet

19 Avloppsgaser sprids inne i fastigheten

20 Avloppsgaser blandas upp med vanliga luften

21 Exempel på fläktrum Fläktaggregat Golvbrunn Kondensrör

22 Exempel på fläktrum Under vissa omständigheter så bildas kondens i ventilationsaggregat. Av den anledningen Finns alltid golvbrunnar i anslutning och kondensrör för att leda kondensvattnet.

23 Exempel på fläktrum Stora delar av året så bildas ingen kondens och då används ej golvbrunnarna. Ett fläktrum har hög omsättning på luft och temperaturskillnader vilket gör att golvbrunnarna ofta är uttorkade. Kondensröret suger in luft och är vattenlåset i golvbrunnen tom så sugs avloppsgaserna in i aggregatet.

24 Övrig information Aerosoler svävar länge i luften och är potentiella bärare av bakterier, virus och andra hälsofarliga ämnen. Uttorkade golvbrunnar inne i fastigheten (skrubbar, källarlokaler, våtutrymmen) kan leda avloppsgaser direkt in i lokalerna utan att passera ventilationssystemet. Ämnen/organismer som kan innebära hälsorisker samlas inte bara i pumpgroparna, de kan finnas/uppstå i golvbrunnarna eller i avloppsledningarna. Ämnen/organismer kan även komma in i avloppsystemet från det externa avloppsnätet. En ventilationsanläggning med hög effekt sprider hälsoriskerna snabbare. Det går snabbare att förorena luften i ett rum än att ventilera bort alla föroreningar.

25 Hur stort är problemet? För att svara på det så behöver frågeställningen brytas ned i ett antal delfrågor: Hur många golvbrunnar finns i känsliga miljöer? Hur många av dessa är uttorkade? Hur farliga är avloppsgaserna från respektive brunn? Hur mottagliga och känsliga är de som utsätts för avloppsgaser? På ett stort sjukhus kan finnas tusentals. Det kan bara de med inblick i verksamheten svara på. Uttorkade golvbrunnar är ett mycket vanligt problem. Det finns inget enhetligt svar på detta, det beror på användning och andra omständigheter. Det är en fråga för respektive verksamhet. I sjukhusmiljöer, vården och boende för äldre finns många med nedsatt immunförsvar.


Ladda ner ppt "Flödesschema över hur avloppsgaser kan uppstå och spridas via"

Liknande presentationer


Google-annonser