Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommuniceringsprojektet i Uppsala län Helena Andersson, Lst Uppsala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommuniceringsprojektet i Uppsala län Helena Andersson, Lst Uppsala."— Presentationens avskrift:

1 Kommuniceringsprojektet i Uppsala län Helena Andersson, Lst Uppsala

2 Vad går projektet ut på Steg 1: Information till samtliga fastighetsägare på identifierade objekt + pressmeddelande Steg 2: GIS-skikt på hemsidan

3 Syfte  ”Inga begränsningar” för hur Lst kan använda informationen om de identifierade objekten  Ökad kunskap hos fastighetsägare ska förhoppningsvis leda till ökat antal undersökningar i samband med överlåtelser  Öka tillgängligheten för den information som finns på Lst

4 Vad har vi gjort/vad ska vi göra  Samtliga identifierade objekt har lagts in i MIFO-databasen  Utdrag ur databasen har skickats till Lantmäteriet som har tagit fram adresser till fastighetsägare på ca 1500 objekt  Brev ska skickas till samtliga fastighetsägare  Samtidigt går ett pressmeddelande ut  Informationen ska göras tillgänglig i GIS-format på Lst hemsida

5 Information till fastighetsägarna  Vad innebär identifieringen  Kortfattat om hur Lst arbetar med förorenade områden  Upplysningsskyldigheten  Att tänka på vid överlåtelse av fastigheten  Att tänka på vid arbeten på fastigheten

6 Resultat ?

7

8 Tillsynsprojekt Ta fram gemensamma prioriteringsgrunder (t ex vattenskydd) Kräva undersökningar på prioriterade objekt som har inventerats enligt MIFO fas 1 av Lst. Kräva MIFO fas 1 på prioriterade objekt som ej tidigare har inventerats Länsstyrelsens roll: - ta fram mallar för förelägganden, ansvarsutredningar etc - vid behov utb. för vu


Ladda ner ppt "Kommuniceringsprojektet i Uppsala län Helena Andersson, Lst Uppsala."

Liknande presentationer


Google-annonser