Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En samlande kraft! Seminarium om nedlagda deponier Identifiering, inventering och riskklassning av nedlagda deponier 11 september 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En samlande kraft! Seminarium om nedlagda deponier Identifiering, inventering och riskklassning av nedlagda deponier 11 september 2013."— Presentationens avskrift:

1 En samlande kraft! Seminarium om nedlagda deponier Identifiering, inventering och riskklassning av nedlagda deponier 11 september 2013

2 En samlande kraft! Historik – samlad inventering En rikstäckande kartering/identifiering gjordes på 80- talet Början av 1990-talet genomförde VBB Viak undersökning av påverkan på grund- och ytvattnet från 27 st äldre avfallsupplag i länet Enskilda objekt har riskklassats efter det

3 En samlande kraft! KommunAntal deponier i EBH-stödet Askersund12 Degerfors6 Hallsberg14 Hällefors17 (1) Karlskoga14 Kumla11 (2) Laxå13 Lekeberg11 Lindesberg16 Ljusnarsberg15 (3) Nora19 (3) Örebro46 (15) Totalt194

4 En samlande kraft! Nuläge Önskemål om tillsynsvägledning om inventering av nedlagda deponier på handläggarträff Lst sökte bidrag för tvl hos NV Projektgrupp tillsattes Utskick till miljökontoren om vilka som ville delta i projektet Utskick från projektgruppen till kommunerna (tekniska/KS) om inbjudan till seminarie, förfrågan om samarbete och ”förvarning” om att inventering enligt MIFO kommer att bli aktuellt Seminarie

5 En samlande kraft! Syftet med seminariet Miljökontoren (TM) och verksamhetsutövarna (VU) ska få samma information om -risker med nedlagda deponier -hur identifiering, inventering och riskklassning ska genomföras

6 En samlande kraft! Målet med projektet Öka kunskapen och få en enhetlig sammanställning och analys av länets deponier Få ökad kunskap om bl a läckage och spridning av föroreningar från deponier Uppfylla kraven i föreskriften om kommunala avfallsplaner (NFS 2006:6)

7 En samlande kraft! Syftet med projektet Inventeringen ska ligga till grund för fortsatta prioriteringar av deponier som behöver undersökas för att senare eventuellt åtgärdas Resultatet kommer att kunna användas både i miljöövervakningen, vid fysisk planering, som stöd i tillsynen och vid framtagandet av kommunala avfallsplaner

8 En samlande kraft! Omfattning Nedlagda kommunala deponier Dvs deponier som inte är i drift och som inte omfattas av deponeringsförordningen och är avslutade före den 16 juli 2001

9 En samlande kraft! Länsstyrelsens roll Tillsynsvägledning gentemot miljökontor/förvaltningar Databas med identifierade kommunala deponier Handledning i inventeringsmetodik, riskklassning- och databasfrågor Länsgemensam inventeringsrapport för kommunala deponier

10 En samlande kraft! Tillsynsmyndighetens (kommunens) roll Begära in/ställa krav på verksamhetsutövare att riskklassa nedlagda deponier enligt MIFO Bedöma de inventerade objekten, slutligt riskklassa Skicka in MIFO-blanketter till Länsstyrelsen

11 En samlande kraft! Verksamhetsutövarens roll/ansvar Identifiera, inventera och föreslå riskklass för nedlagda deponier Förslag på prioriterade objekt att undersöka närmare

12 En samlande kraft! Frågor som har kommit in Hur omfattande är inventeringen? Vi kommer inte hinna få med detta i budgeten och därmed inte hinna enligt tidplanen Ska även icke identifierade objekt sökas fram?

13 En samlande kraft! Tidplan - Aktiviteter Diskussion tillsammans med TM och VU om objektens status, behov av MIFO fas 1, MIFO fas 2, antal objekt osv Vill VU göra gemensam sak av inventeringsarbetet? Miljökontoren skriver meddelande/föreläggande om inventering och riskklassning av nedlagda deponier Inventering startas Träff/Workshop för diskussion och stöd februari-mars 2014… Slutrapportering hösten 2014… Slutrapport 2014/2015…

14 En samlande kraft! Meddela Lst senast 30 oktober om intresse finns för gemensam lösning I så fall bildas en projektgrupp med representanter från kommunerna (förslagsvis både TM och VU)


Ladda ner ppt "En samlande kraft! Seminarium om nedlagda deponier Identifiering, inventering och riskklassning av nedlagda deponier 11 september 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser