Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund Länsstyrelserna fick ett uppdrag i regleringsbrevet för 2012, ”uppdrag 57” Länsstyrelserna ska utöva ökad tillsyn enligt miljöbalken av vattenverksamhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund Länsstyrelserna fick ett uppdrag i regleringsbrevet för 2012, ”uppdrag 57” Länsstyrelserna ska utöva ökad tillsyn enligt miljöbalken av vattenverksamhet."— Presentationens avskrift:

1 Bakgrund Länsstyrelserna fick ett uppdrag i regleringsbrevet för 2012, ”uppdrag 57” Länsstyrelserna ska utöva ökad tillsyn enligt miljöbalken av vattenverksamhet med fokus på kraftverk, dammar och vattenreglering Varför fick vi uppdraget?

2

3 I Västra Götalands län finns det ca 300 vattenkraftverk och 900 dammar
Bilden visar endast vattenkraftverk

4 Bakgrund Varför fick vi uppdraget
Bakgrund Varför fick vi uppdraget? Att det inte finns fria vandringsvägar är ett stort miljöproblem och för att god status i våra vattendrag måste fria vandringsvägar skapas.

5 Ett projekt startades Utveckla miljöbalkens tillsynsverktyg och effektivisera tillsynen Åstadkomma fria eller förbättrade vandringsvägar förbi vattenkraftverk och dammar Förbättra tillsynen av dammsäkerhet Främja Länsstyrelsens samordning och sammarbetsformer över länsgränserna. Kunskapsuppbyggnad, likabehandling och rättsäkerhet

6 Rättsläge – krav på tillståndsprövning
Vägledande domar i mark- och miljööverdomstolen 2012 har klargjort att vissa äldre rättigheter inte kan jämställas med ett tillstånd enligt miljöbalken. Efter 2012 har ett stort antal förelägganden om tillståndsprövning/förbud beslutats av länsstyrelserna. I överklaganden åberopas ofta urminnes hävd. Domstolarna har hittills fastsällt länsstyrelsernas beslut. Länsstyrelsen är skyldig att genom tillsyn tillse att tillståndspliktiga verksamheter har gällande tillstånd.

7 Tillsyn av 50 anläggningar
14 anläggningar där tillstånd finns alternativt verksamhet upphört. Ärenden avslutas. 35 anläggningar där tillstånd saknas och miljöanpassningsåtgärder krävs. Föreläggande om att söka tillstånd alternativt förbud. 1 anläggning med betydande miljömässiga och säkerhetsmässiga problem. Föreläggande om omedelbara åtgärder.

8 Det pågår också samtidigt en utredning - Vattenverksamhetsutredningen
Slutbetänkandet kom den 4 juni och innehåller bland annat en analys av gällande rätt för tillståndsprövning, omprövning och markavvattning förslag till ändrade regler för att skapa ett mer enhetligt system i miljöbalken utredningens slutbetänkande är i linje med de beslut som Länsstyrelserna nu tar och ibland än mer långtgående än nuvarande lagstiftning

9 Vad händer nu? Förenkling av tillståndsprocessen. Vi har olika roller i detta men alla kan göra något. Framtagande av MKB. Oftast detta som kostar och kan man göra gemensam sak? Verksamhetsutövaren har ansvaret. Vattenrådets roll i detta? En samverkansplattform för tidigt samråd? Finns det enskilda intressen i vattendraget som kan påverka tillståndsprocessen? Kommunens roll? Om man nu inte väljer/vill söka tillstånd och turbinerna stängs ned vad händer då? Konsekvensutredning. Vem gör detta? Goda exempel. Finns det?

10

11


Ladda ner ppt "Bakgrund Länsstyrelserna fick ett uppdrag i regleringsbrevet för 2012, ”uppdrag 57” Länsstyrelserna ska utöva ökad tillsyn enligt miljöbalken av vattenverksamhet."

Liknande presentationer


Google-annonser