Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillståndsprocessen enligt miljöbalken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillståndsprocessen enligt miljöbalken"— Presentationens avskrift:

1 Tillståndsprocessen enligt miljöbalken
Denna bild används som förstabild vid presentationer. Namnet på presentationen skrivs i textrurtan i bildläge.

2 Vindkraftshandläggare:
Anna-Lena Olsson Stefan Johansson Jennie Ståhl

3 Regeländringar 1 augusti 2009
Ändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) En bestämmelse om vad en anmälan om vindkraftverk ska innehålla Kommunerna ska i lämplig omfattning handlägga anmälan tillsammans med ett bygglovsärende Det tydliggörs att tillsynsmyndigheten ska förelägga VU att ansöka om tillstånd om verksamheten medför betydande miljöpåverkan

4 Regeländringar 1 augusti 2009
Tillståndsplikt a) två eller flera verk där vart och ett av verken, inkl. rotorblad, är högre än 150 meter, b) sju eller flera verk där vart och ett, inkl. rotorblad, är högre än 120 meter, och c) varje tillkommande verk som tillsammans med redan uppförda innebär att man kommer upp till tillståndsgränsen under a) eller b) eller varje verk som uppförs i en redan tillståndspliktig gruppstation.

5 Regeländringar 1 augusti 2009
Anmälningsplikt a) vindkraftverk som är högre än 50 meter, b) två eller fler vindkraftverk som står tillsammans, c) varje tillkommande verk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk.

6 Regeländringar 1 augusti 2009
Övergångsbestämmelse En verksamhet som är anmälningspliktig enligt äldre bestämmelser får fortsätta att bedrivas om verksamheten är anmäld den 1 augusti 2009.

7 Tillståndsprocessen Tillfällen under tillståndsprocessen då kommunerna har möjlighet att lämna besked om de tillstyrker eller avstyrker ansökan Endast en sammanställning av länsstyrelsernas tillståndsärenden Havsbaserade projekt samt anmälningar till kommunerna är ej inkluderade 6000 verk, 2MW, 5000MWh

8 Tillfällen under tillståndsprocessen då kommunerna har möjlighet att lämna besked om de tillstyrker eller avstyrker ansökan Kommunen kan tillstyrka/avstyrka Samråd Ansökan och MKB inlämnas till länsstyrelsen Kommunen kan tillstyrka/avstyrka Ansökan och MKB skickas på kompletteringsremiss Länsstyrelsen beslutar om komplettering av ansökan Kommunen kan tillstyrka/avstyrka Ansökan kungörs och skickas på remiss Yttranden från kommunen och andra berörda Länsstyrelsen upprättar förslag till beslut Beslut avseende ansökan och MKB


Ladda ner ppt "Tillståndsprocessen enligt miljöbalken"

Liknande presentationer


Google-annonser