Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken • Enligt 12 kap 6 § miljöbalken ska en verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken • Enligt 12 kap 6 § miljöbalken ska en verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller."— Presentationens avskrift:

1 Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken • Enligt 12 kap 6 § miljöbalken ska en verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken anmälas för samråd hos den myndighet som utövar tillsynen om den kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. • Alla fiberföreningar som får bidrag från Länsstyrelsen eller Regionen ska samråda med Länsstyrelsen. Det kan även behövas andra prövningar såsom tillstånd för åtgärder i skyddad natur, biotopskyddsdispens, tillstånd enligt kulturmiljölagstiftningen eller en anmälan om vattenverksamhet.

2 Våra handläggningstider • För en fiberoptisk ledningsdragning där man inte utför åtgärder i skyddad natur, nära fornlämningar (50 m avstånd från fasta fornlämningar) eller genom vattenområden så krävs enbart ett samråd enligt 12 kap 6 § (MB). Handläggningstiden uppgår till sex veckor från det att anmälan är komplett. • För åtgärder inom skyddad natur kan tillstånd krävas. Handläggningstiden kan då vara upp till 6 månader. • För åtgärder vid fornlämningar kan tillstånd krävas. Handläggningstiden kan då vara upp till 5 månader. • För åtgärder inom vattenområden kan anmälan i vissa fall behöva göras till Länsstyrelsen. Handläggningstiden är då ca 4 månader.

3 Kompletta handlingar av god kvalité • Kontrollera vilka natur-, kultur- och vattenvärden som berörs av åtgärderna. • Beskriv hur eventuella vattenpassager kommer att ske. • Beskriv om några biotopskyddsområden i jordbrukslandskapet berörs. • Vi rekommenderar att ni tar hjälp av kunnig konsult om ni inte har kompetensen inom er förening.

4 Kartor av god kvalité Vi rekommenderar er att använda vår karttjänst WebbGIS för att ta fram kartor. Tänk på att planera ledningen genom att i möjligaste mån undvika de natur-, kultur- och vattenvärden som finns i området. Kartan ska innehålla: 1.Sträckningen där ni planerar förlägga ledningen. 2.De natur-, kultur- och vattenvärden som finns i sträckningens närhet. 3.Markeringar där ni passerar eventuella vattenområden.

5 Exempel på hur vi vill att kartan ser ut

6 Om ni redan ritat ledningssträckningen i ett annat program kan ni importera shape filer till WebbGIS. Koordinatsystemet måste vara SWEREF99 TM.

7 Fornlämningar De fornlämningar som berörs ska redovisas i ett separat dokument där det ska framgå: 1.RAÄ-nummer (exempelvis Forshem 33:1). 2.Antikvarisk status (exempelvis fast fornlämning, övrig kulturhistorisk lämning, bevakningsobjekt). 3.Lämningstyp (exempelvis röse, gravfält, hällristning). 4.Hur nära ni passerar fornlämningen.

8 Introduktion av WebbGIS

9 Hur ni tänder skikt i WebbGIS

10 Hur ni ritar en linje i WebbGIS


Ladda ner ppt "Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken • Enligt 12 kap 6 § miljöbalken ska en verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller."

Liknande presentationer


Google-annonser