Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rubrik Brödtext VattenInformationsSystem Sverige - VISS Niklas Holmgren, Temadag vatten och GIS - SydostGIS 2012-05-29.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rubrik Brödtext VattenInformationsSystem Sverige - VISS Niklas Holmgren, Temadag vatten och GIS - SydostGIS 2012-05-29."— Presentationens avskrift:

1 Rubrik Brödtext VattenInformationsSystem Sverige - VISS Niklas Holmgren, Temadag vatten och GIS - SydostGIS 2012-05-29

2 VISS är ett verktyg för Kommuner Konsulter Myndigheter Vattenråd och allmänheten … som arbetar med Vattenförvaltning

3 Hur är VISS uppbyggt? Databas för vattenförvaltning Kartfunktion VISS-Hjälp

4 Vad innehåller VISS? Statusklassning Miljökvalitetsnormer Miljöövervakning Rapporteringen till EU Register över skyddade områden Länkar till annan vatteninformation Områdesstatistik …och snart Åtgärder kopplade till vatten

5 Statusklassning Bedömning av hur vattnet mår Ekologisk status Ekologisk potential Kemisk status Kvantitativ status

6 Miljökvalitetsnormer Bestämmelser om kraven på kvaliteten i vattnet. MKN är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar

7 Miljöövervakning Övervakningsprogram - Kommunal miljöövervakning - Samordnad recipientkontroll - Regional miljöövervakning - Nationell miljöövervakning

8 Skyddade områden

9 Länkar till annan vatteninformation SMHI – Modulerad vattenföring – Öppet API Smittskyddsinstitutet – Badplatsen – KML-fil Naturvårdsverket – Natura 2000 –URL länk

10 Områdesstatistik – ex. kommun

11 Tabell miljökvalitetsnormer – ex. kommun

12 Olika hjälpsystem i VISS VISS-Hjälp Om VISS och support Hjälp och instruktioner i kartan Sidhjälp

13 SÖK-knappen SÖK-knappen fungerar ungefär som google. Sök på vattenförekomst genom att till exempel fylla i vattnets namn.

14 Nu kan du välja att titta på olika information om vattnet: vatten, provtagningsstation, övervakningsprogram, skyddade områden och områdesstatistik

15 Kartan

16 Identifiera objekt via i:et i menyn Hyperlänk direkt till VISS

17 Forts. sök via kartan Lägga till shape-filer och WMS-lager Rita temporär grafik

18 Hämta in WMS till andra system http://www.gis.lst.se/lstgis/wms.asp

19 Exempel Växjö

20 Exempel - länkar för att filtrera VISS per kommun Miljökvalitetsnormer excel tabell – Oskarshamn Områdesstatistik – Oskarshamn Karta ekologisk status – inzoomat Oskarshamn Miljögifter och vattenskyddsområden – inzoomat Oskarshamn Miljögifter och vattenskyddsområden – inzoomat Oskarshamn

21 Vår önskan… Visa de vattendata som finns för berörda verksamheter! – WMS till handläggarstöd – VISS utdrag statistik för olika verksamhetsområden – På ex. kommunala hemsidor – länka in VISS information filtrerad per kommun. Kom med synpunkter hur vi ska förbättra oss!

22 Tack för uppmärksamheten! www.viss.lansstyrelsen.se www.viss.lansstyrelsen.se niklas.holmgren@lansstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Rubrik Brödtext VattenInformationsSystem Sverige - VISS Niklas Holmgren, Temadag vatten och GIS - SydostGIS 2012-05-29."

Liknande presentationer


Google-annonser