Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Kombinationseffekter (… och se’n kan det ju finnas interaktioner också …) Niklas Johansson och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Kombinationseffekter (… och se’n kan det ju finnas interaktioner också …) Niklas Johansson och."— Presentationens avskrift:

1 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Kombinationseffekter (… och se’n kan det ju finnas interaktioner också …) Niklas Johansson och Tove Hammarberg

2 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Vilka faktorer kan interagera?  Kemiska  Fysikaliska  Biologiska  Sociala

3 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Vattendirektivet, Kemisk och ekologisk status bedöms per vattenförekomst Kemisk status: −Ämnena eller ämnesgruppernas analyseras var för sig och jämförs var för sig mot respektive miljökvalitetsnorm (EQS). −Hänsyn till kombinationseffekter tas endast i vissa specifika fall Ekologisk status: −Bedömningsgrunderna fokuserar i huvudsak på ekosystemens struktur och är inte utformade för att fånga upp kombinationseffekter av kemikalier men likväl...

4 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Vattendirektivet Ur vägledningen för EQS-bestämning: − 6.1 Gruppering av ämnen i kategorier − 7 Beräkning av QS för ämnen i blandningar  För välbeskrivna blandningar kan “toxic unit” (TU) användas. TU är kvoten mellan faktisk eller beräknad exponeringskoncentration och PNEC. Därmed kan Σ TU beräknas.

5 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Vattendirektivet framöver Biologiska effektmetoder som kan användas för att komplettera övervakningen och överbrygga gapet mellan kemisk och ekologisk status. Arbete pågår på EU-nivå. Kan användas för att bedöma total påverkan av kemiska ämnen, utsläpp av särskilt förorenande ämnen eller vid undersökande övervakning.

6 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverkets behov Okunskap om kombinationseffekter nämns ofta som bristområde Intresset stort men möjligheten att faktiskt beakta möjliga kombinationseffekter liten

7 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Ämnen eller grupper av särskilt intresse för NV Syntetiska eller faktiskt förekommande kombinationer? Kombinationer som karakteriseras av specifika källtyper −Förorenade områden −Industriell verksamhet −Samhället Särskilt viktiga interaktioner

8 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Ämnen eller grupper av särskilt intresse för NV Sådana som funnits i miljön under lång eller sådana som just introducerats? Vilken information kan hämtas från miljöövervakningen? −Ämnen  Kombinationer −Populationer  Effekter

9 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Önskelista Metoder för att bättre kunna ta hänsyn till olika kombinationseffekters betydelse Kan sådana metoder inkluderas i eller bilda grund för lagstiftning och andra regelverk och hur kan detta i så fall bäst ske?


Ladda ner ppt "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Kombinationseffekter (… och se’n kan det ju finnas interaktioner också …) Niklas Johansson och."

Liknande presentationer


Google-annonser