Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SMHI:s fritt tillgängliga vattendata

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SMHI:s fritt tillgängliga vattendata"— Presentationens avskrift:

1 SMHI:s fritt tillgängliga vattendata
Olika webbtjänster inom vatten Niclas Hjerdt, SMHI

2

3

4

5 Lagring: Egen server kontra molntjänst
Två exempel: SMHI VattenWebb SMHI LuftWebb (på egen server) (på molntjänst) + Viss driftövervakning inkl. + Snabba driftsättningar + Lågt pris om kapacitet finns + Flexibilitet Dyrt att bygga ut kapacitet + Billigt att köpa större kapacitet om behov uppstår. Driftsättningar beroende av väderläget och semesterperioder. - Data ”utanför huset”

6

7

8 VattenWebb Web Service API
Ger tillgång till data genom XML-baserat API (REST): Ange modelvariabel Ange delaro Ange tidsupplösning

9 ”Webbtjänst för experter”
Anropet: https://vattenwebws.smhi.se/v1/downloadsetup2/ /monthly_discharge Resulterar i:

10 Skapa ”webbtjänst för folket” i Excel?
Funktioner i MS Excel som ger möjlighet att hämta data från modeller direkt till kalkylblad

11

12

13

14 Vision för dataåtkomst via SMHI VattenWebb
Data ”på djupet”… …och data ”på bredden”

15 Web service API ger tillgång till allt, medan VattenWebb ska tillgodose två huvudbehov
Geografisk omfattning Sverige ”Ge mig info om hela Sverige” Web service API DELARO ”Ge mig detaljerad info om ett område” Tids-upplösning Medel År Månad Dygn

16 Data i mängder… …men vad är innebörden?
Data i mängder… …men vad är innebörden?

17 Lokal avrinning (färg)
Vattenföring (linjebredd) Januari

18 Lokal avrinning (färg)
Vattenföring (linjebredd) Mars

19 Lokal avrinning (färg)
Vattenföring (linjebredd) Juli

20 Lokal fosfortillförsel (färg)
Total fosfortransport (linjebredd) Mars

21 Lokal fosfortillförsel (färg)
Total fosfortransport (linjebredd) April

22 Lokal fosfortillförsel (färg)
Total fosfortransport (linjebredd) Maj

23

24 Slutsatser Hittills endast öppet API för data i Geodataportalen (INSPIRE) Tveksamhet inför INSPIRE när det gäller andra datakällor – flexibilitet, förbindelser mot användare, framtida underhållskostnader? Kan alla data inom vattenförvaltningen exponeras för allmänheten? Datapolicy vid SMHI behöver förändras. Data som tas fram inom vattenförvaltningen lämpliga ”försökskaniner”?! Fördel med leverans via VattenWebb är att metadata kan paketeras i samma leverans (Excel kalkyklblad). Ett värde som hämtas med webbtjänst kan vara svårt att spåra om länken till källan tas bort. Data bör exponeras så nära källan som möjligt. Data bör tillgängliggöras i användarnas arbetsmiljö så långt som möjligt (GIS, Excel, visualiseringsprogram). Att bygga verktyg för visualisering och analys är dyrt – använd program som utvecklas av tredje part så långt som möjligt.

25 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "SMHI:s fritt tillgängliga vattendata"

Liknande presentationer


Google-annonser