Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SMHI:s fritt tillgängliga vattendata 1 Olika webbtjänster inom vatten Niclas Hjerdt, SMHI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SMHI:s fritt tillgängliga vattendata 1 Olika webbtjänster inom vatten Niclas Hjerdt, SMHI."— Presentationens avskrift:

1 SMHI:s fritt tillgängliga vattendata 1 Olika webbtjänster inom vatten Niclas Hjerdt, SMHI

2 2

3 3

4 4

5 Lagring: Egen server kontra molntjänst Två exempel: SMHI VattenWebb (på egen server) + Viss driftövervakning inkl. + Lågt pris om kapacitet finns - Dyrt att bygga ut kapacitet - Driftsättningar beroende av väderläget och semesterperioder. SMHI LuftWebb (på molntjänst) + Snabba driftsättningar + Flexibilitet + Billigt att köpa större kapacitet om behov uppstår. - Data ”utanför huset” 5

6 6

7 7

8 VattenWebb Web Service API  Ger tillgång till data genom XML-baserat API (REST): Ange modelvariabelAnge delaroAnge tidsupplösning

9 ”Webbtjänst för experter” Anropet: https://vattenwebws.smhi.se/v1/downloadsetup2/ /monthly_discharge Resulterar i:

10 Funktioner i MS Excel som ger möjlighet att hämta data från modeller direkt till kalkylblad Skapa ”webbtjänst för folket” i Excel?

11

12

13

14 Data ”på djupet”… …och data ”på bredden” Vision för dataåtkomst via SMHI VattenWebb

15 Web service API Web service API ger tillgång till allt, medan VattenWebb ska tillgodose två huvudbehov Tids- upplösning Geografisk omfattning DELARO Sverige MedelÅrMånadDygn ”Ge mig info om hela Sverige” ”Ge mig detaljerad info om ett område”

16 Data i mängder… …men vad är innebörden?

17 Januari Lokal avrinning (färg) Vattenföring (linjebredd)

18 Mars Lokal avrinning (färg) Vattenföring (linjebredd)

19 Juli Lokal avrinning (färg) Vattenföring (linjebredd)

20 Lokal fosfortillförsel (färg) Total fosfortransport (linjebredd) Mars

21 Lokal fosfortillförsel (färg) Total fosfortransport (linjebredd) April

22 Lokal fosfortillförsel (färg) Total fosfortransport (linjebredd) Maj

23

24 Slutsatser  Hittills endast öppet API för data i Geodataportalen (INSPIRE)  Tveksamhet inför INSPIRE när det gäller andra datakällor – flexibilitet, förbindelser mot användare, framtida underhållskostnader?  Kan alla data inom vattenförvaltningen exponeras för allmänheten?  Datapolicy vid SMHI behöver förändras. Data som tas fram inom vattenförvaltningen lämpliga ”försökskaniner”?!  Fördel med leverans via VattenWebb är att metadata kan paketeras i samma leverans (Excel kalkyklblad). Ett värde som hämtas med webbtjänst kan vara svårt att spåra om länken till källan tas bort.  Data bör exponeras så nära källan som möjligt.  Data bör tillgängliggöras i användarnas arbetsmiljö så långt som möjligt (GIS, Excel, visualiseringsprogram).  Att bygga verktyg för visualisering och analys är dyrt – använd program som utvecklas av tredje part så långt som möjligt.

25 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "SMHI:s fritt tillgängliga vattendata 1 Olika webbtjänster inom vatten Niclas Hjerdt, SMHI."

Liknande presentationer


Google-annonser