Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SMHI:s fritt tillgängliga vattendata 1 Olika webbtjänster inom vatten Niclas Hjerdt, SMHI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SMHI:s fritt tillgängliga vattendata 1 Olika webbtjänster inom vatten Niclas Hjerdt, SMHI."— Presentationens avskrift:

1 SMHI:s fritt tillgängliga vattendata 1 Olika webbtjänster inom vatten Niclas Hjerdt, SMHI

2 http://vattenwebb.smhi.se 2

3 3

4 4 http://luftwebb.smhi.se

5 Lagring: Egen server kontra molntjänst Två exempel: SMHI VattenWebb (på egen server) + Viss driftövervakning inkl. + Lågt pris om kapacitet finns - Dyrt att bygga ut kapacitet - Driftsättningar beroende av väderläget och semesterperioder. SMHI LuftWebb (på molntjänst) + Snabba driftsättningar + Flexibilitet + Billigt att köpa större kapacitet om behov uppstår. - Data ”utanför huset” 5

6 http://geodata.se 6

7 7 http://smhi.se

8 VattenWebb Web Service API  Ger tillgång till data genom XML-baserat API (REST): Ange modelvariabelAnge delaroAnge tidsupplösning

9 ”Webbtjänst för experter” Anropet: https://vattenwebws.smhi.se/v1/downloadsetup2/613954-134879/monthly_discharge Resulterar i:

10 Funktioner i MS Excel som ger möjlighet att hämta data från modeller direkt till kalkylblad Skapa ”webbtjänst för folket” i Excel?

11

12

13

14 Data ”på djupet”… …och data ”på bredden” Vision för dataåtkomst via SMHI VattenWebb

15 Web service API Web service API ger tillgång till allt, medan VattenWebb ska tillgodose två huvudbehov Tids- upplösning Geografisk omfattning DELARO Sverige MedelÅrMånadDygn ”Ge mig info om hela Sverige” ”Ge mig detaljerad info om ett område”

16 0100100101001011110010100110011101010101001011101010101010010100101 0101010100100101010110100010010111010110101001010101010100110101111 0010111011010110101101010101001010010101101010010101010010010011001 0101010010100100100101001011110010100110011101010101001011101010101 0100101001010101010100100101010110100010010111010110101001010101010 1001101011110010111011010110101101010101010101001010110101001010101 0010010011001010101001010100100101001011110010100110011101010101001 0111010101010100101001010101010100100101010110100010010111010110101 0010101010101001101011110010111011010110101101010101010101001010110 1010010101010010010011001010101001010100100101001011110010100110011 1010101010010111010101010100101001010101010100100101010110100010010 1110101101010010101010101001101011110010111011010110101101010101010 1010010101101010010101010010010011001010101001010100100101001011110 0101001100111010101010010111010101010100101001010101010100100101010 1101000100101110101101010010101010101001101011110010111011010110101 1010101010101010010101101010010101010010010011001010101001010010010 0101001011110010100110011101010101001011101010101010010100101010101 0100100101010110100010010111010110101001010101010100110101111001010 0101001100111010101010010111010101010100101001010101010100100101010 1101000100101110101101010010101010101001101011110010111011010110101 1010101010101010010101101010010101010010010011001010101001010010010 010100101111001010011001110101010100101110101010101001010010101010 Data i mängder… …men vad är innebörden?

17 Januari Lokal avrinning (färg) Vattenföring (linjebredd)

18 Mars Lokal avrinning (färg) Vattenföring (linjebredd)

19 Juli Lokal avrinning (färg) Vattenföring (linjebredd)

20 Lokal fosfortillförsel (färg) Total fosfortransport (linjebredd) Mars

21 Lokal fosfortillförsel (färg) Total fosfortransport (linjebredd) April

22 Lokal fosfortillförsel (färg) Total fosfortransport (linjebredd) Maj

23

24 Slutsatser  Hittills endast öppet API för data i Geodataportalen (INSPIRE)  Tveksamhet inför INSPIRE när det gäller andra datakällor – flexibilitet, förbindelser mot användare, framtida underhållskostnader?  Kan alla data inom vattenförvaltningen exponeras för allmänheten?  Datapolicy vid SMHI behöver förändras. Data som tas fram inom vattenförvaltningen lämpliga ”försökskaniner”?!  Fördel med leverans via VattenWebb är att metadata kan paketeras i samma leverans (Excel kalkyklblad). Ett värde som hämtas med webbtjänst kan vara svårt att spåra om länken till källan tas bort.  Data bör exponeras så nära källan som möjligt.  Data bör tillgängliggöras i användarnas arbetsmiljö så långt som möjligt (GIS, Excel, visualiseringsprogram).  Att bygga verktyg för visualisering och analys är dyrt – använd program som utvecklas av tredje part så långt som möjligt.

25 Tack för uppmärksamheten! niclas.hjerdt@smhi.se per.lewau@smhi.se


Ladda ner ppt "SMHI:s fritt tillgängliga vattendata 1 Olika webbtjänster inom vatten Niclas Hjerdt, SMHI."

Liknande presentationer


Google-annonser