Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Holmen vs vattenkraft Staffan Jonsson, Teknisk direktör Vattenkraft – Svensk Energi-lunch 22 januari 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Holmen vs vattenkraft Staffan Jonsson, Teknisk direktör Vattenkraft – Svensk Energi-lunch 22 januari 2014."— Presentationens avskrift:

1 Holmen vs vattenkraft Staffan Jonsson, Teknisk direktör Vattenkraft – Svensk Energi-lunch 22 januari 2014

2 Sv Holmen Del av Försäljning Vinst Holmen Timber Sågade trävaror Holmen Skog Skog Holmen Energi Energi Kapital Holmen Paper Tryckpapper Försäljning SEK 17,9 Mdkr ● Rörelseresultat* SEK 1,7 Mdkr ● Sysselsatt kapital SEK 27 Mdkr ● Anställda 3 945 *exkl jämförelsestörande poster Koncernen 2012 Iggesund Paperboard Kartong

3 Energifakta Holmen 3 • Produktion av ca 1,1 TWh el/år vid våra vattenkraftverk. • Elkonsumtion i Sverige ca 4 TWh/år. • Självförsörjningsgrad ca 40% av elkonsumtionen. • El står för 5-20% av produktionskostnaden för Holmen Paper och Iggesund Paperboard.

4 Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande • En fullständig nyprövning av detta format kräver mycket stora resurser från domstolar, myndigheter och verksamhetsutövare. –Advokater och konsulter jublar. • Process- och kylvatten till tillverkningsindustri med tidsbegränsade tillstånd. –Vem vill investera i industrin? • Tidsbegränsade tillstånd för vattenkraft. –Vem vill investera med den osäkerheten? 4

5 Effekter på energisystemet • Vi behöver en genomtänkt analys av det framtida svenska elsystemets funktionalitet med prioritet på god ekonomi, hög leveranssäkerhet och låg miljöpåverkan. • Vem tar ansvar och beslut om framtida inriktning för svensk energiförsörjning? –Mark- och Miljödomstolarna? –Politiker? 5

6 Att svära i kyrkan…… • Sverige har fyra större icke utbyggda älvar….. • Vad händer om en älv byggs ut….? –….med största möjliga miljöhänsyn –….med dagens teknikkunnande • Det är 40 - 50 år sedan vi gjorde något liknande….. –Har vi lärt oss något? 6

7 www.holmen.com 7


Ladda ner ppt "Holmen vs vattenkraft Staffan Jonsson, Teknisk direktör Vattenkraft – Svensk Energi-lunch 22 januari 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser