Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Staffan Jonsson, Teknisk direktör

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Staffan Jonsson, Teknisk direktör"— Presentationens avskrift:

1 Staffan Jonsson, Teknisk direktör
Holmen vs vattenkraft Staffan Jonsson, Teknisk direktör Vattenkraft – Svensk Energi-lunch 22 januari 2014

2 Koncernen 2012 Holmen Paper Tryckpapper Iggesund Paperboard Kartong
Del av Försäljning Vinst Kapital Holmen Paper Tryckpapper Iggesund Paperboard Kartong Holmen Timber Sågade trävaror Holmen Skog Skog Holmen Energi Energi Försäljning SEK 17,9 Mdkr ● Rörelseresultat* SEK 1,7 Mdkr ● Sysselsatt kapital SEK 27 Mdkr ● Anställda 3 945 *exkl jämförelsestörande poster

3 Energifakta Holmen Produktion av ca 1,1 TWh el/år vid våra vattenkraftverk. Elkonsumtion i Sverige ca 4 TWh/år. Självförsörjningsgrad ca 40% av elkonsumtionen. El står för 5-20% av produktionskostnaden för Holmen Paper och Iggesund Paperboard.

4 Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande
En fullständig nyprövning av detta format kräver mycket stora resurser från domstolar, myndigheter och verksamhetsutövare. Advokater och konsulter jublar. Process- och kylvatten till tillverkningsindustri med tidsbegränsade tillstånd. Vem vill investera i industrin? Tidsbegränsade tillstånd för vattenkraft. Vem vill investera med den osäkerheten?

5 Effekter på energisystemet
Vi behöver en genomtänkt analys av det framtida svenska elsystemets funktionalitet med prioritet på god ekonomi, hög leveranssäkerhet och låg miljöpåverkan. Vem tar ansvar och beslut om framtida inriktning för svensk energiförsörjning? Mark- och Miljödomstolarna? Politiker?

6 Att svära i kyrkan…… Sverige har fyra större icke utbyggda älvar…..
Vad händer om en älv byggs ut….? ….med största möjliga miljöhänsyn ….med dagens teknikkunnande Det är år sedan vi gjorde något liknande….. Har vi lärt oss något?

7


Ladda ner ppt "Staffan Jonsson, Teknisk direktör"

Liknande presentationer


Google-annonser