Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sydlänsträff i Karlstad Björn Lindbom, SGU

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sydlänsträff i Karlstad Björn Lindbom, SGU"— Presentationens avskrift:

1 Sydlänsträff i Karlstad Björn Lindbom, SGU 2011-10-20--21
Är Huvudmannen Huvudsaken ?? …eller… Är Miljömålet Målet ??

2 Saneringsproppen – JABBA !!!
Bidrag kan medges till 100% -> fler kommuner som huvudman SGU kan vara huvudman -> fler huvudmän Alltså - arbetet bör gå lättare och snabbare och vi har större chans att nå miljömålet

3 Hur blev det då för SGU ?? SGU fick inga extra anslag för att agera huvudman inom bidragssystemet, har gnetat oss fram på förvaltningsanslaget (därav det låga tempot) SGU har såsat runt och letat arbetsformer, försökt ta fram rutiner (handläggningsordning) SGU har farit runt med ganska otydliga budskap Hur ska SGU förhålla sig gentemot LST, NV och kommunerna i det nya systemet ?

4 SGUs förhållningssätt visavi NV, LST, Kn
Som huvudman -> Inga ”formella krav” på kontakter med NV SGU gör inga åtaganden direkt med kommuner -> allt bör/ska kanaliseras via LST, annars risk för kortslutning av systemet Viktigaste länken för SGU som huvudman är LST -> samförstånd & kommunikation -> Hur ska vi då jobba rent praktiskt ?

5 Historiskt sett – LST i nyckelposition
LST samordnar, identifierar, inventerar, riskklassar, utövar och vägleder tillsyn LST prioriterar objekt, upprättar priolista, jagar kommuner och ansvariga LST söker och vidareförmedlar bidrag LST stöttar kommuner, deltar i referensgrupp, mm Kommuner i praktiken enda huvudmannen

6 LST fortfarande i en nyckelposition, men är det så även idag att …
arbetet på LST bedrivs på i stort sett samma vis som tidigare och att – utöver de övriga arbetsuppgifterna - … LST fortfarande ägnar stor kraft åt att jaga presumtiva kommunala huvudmän ?

7 Jakten sker kanske med motiven…
Andra kommuner i länet har tagit på sig, och av rättviseskäl ska också denna kommun… Den här kommunen (relativt stor och kompetent) borde verkligen kunna ta på sig – om den inte gör det så blir ju objektet liggande… Jag har jagat kommuner i flera år, och förr eller senare kommer dom att… En bra inspektör har börjat, jag tror att kommunen kommer ta på sig detta om ett par år…

8 BLs undran Sker jakten på en kommunal huvudman på bekostnad av miljömålsarbetet ? Vilka är motiven för jakten ? Kan någon piskas mer än blodig ? Kan man tvinga någon att ta emot ett bidrag ? Finns det annat villebråd att jaga i skogen, dvs kan jag komma fram på annat sätt ? Finns fler överväganden att göra ? Hur optimerar jag miljömålsarbetet ?

9 Vi måste tänka miljömål i stället för huvudmannaskap
BLs utgångspunkt (1) LST måste balansera -> kommun eller SGU -> med vilken huvudman kan jag komma fram ? SGU måste balansera -> inte bli flaskhals, inte ta på sig för mycket Överge ”rättvisetankar” och gammalt groll, trilskande kommuner får inte stå i vägen för miljömålet Vi måste tänka miljömål i stället för huvudmannaskap

10 Om LST föreslår/SGU åtar sig huvudmannaskapet:
BLs utgångspunkt (2) Om LST föreslår/SGU åtar sig huvudmannaskapet: LST prioriterar objekt -> NV prioriterar -> SGU saknar mandat att göra en annan prioritering (vilket är bra !) SGU kan bara göra ”intern” prioritering (resurser mm), alla SGUs objekt ska redan vara prioriterade pga riskklass Rollfördelningen tydlig och bibehållen …alltså… SGU blir en ren genomförande instans, vilket ju var avsikten med Saneringsproppen

11 BLs utgångspunkt (3) Det måste alltid finnas ett överskott av utredningar -> annars stopp för åtgärder Inga surdegar ska bli liggande i väntan på att en kommun kanske tar på sig ->kolla med SGU ist (eller gör själv?). Om LST överväger SGU som huvudman -> tidigt samförstånd är gynnsamt -> tidig inläsning, exvis deltagande i projektmöten ”i förväg” LST enda kanalen för SGU -> kommunikation viktig.

12 …åtagandet förutsätter dock…
Avlivande av myt Det finns inga hinder: SGU kan vara huvudman för både utredningar och åtgärder. …åtagandet förutsätter dock… att LST anser det lämpligt (dvs om det främjar miljömålsarbetet) och SGU har möjlighet.


Ladda ner ppt "Sydlänsträff i Karlstad Björn Lindbom, SGU"

Liknande presentationer


Google-annonser