Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kardiogenetik RMPG Jönköping, 18 mars 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kardiogenetik RMPG Jönköping, 18 mars 2015"— Presentationens avskrift:

1 Kardiogenetik RMPG Jönköping, 18 mars 2015
Lennart Nilsson överläkare, docent, universitetslektor Kardiologiska klinikerna, Linköping och Norrköping Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet

2 Vanlig hyperkolesterolemi ARVC
Polygen Oligogen Monogen Hypertoni LQTS Brugadas syndrom Kranskärlssjukdom DCM Vanlig hyperkolesterolemi Kromosom 1-22 = autosomer. X, Y = könskromosomer 46 kromosomer 23500 gener (1-1.5% av arvsmassan)  proteiner ARVC HCM Diabetes typ 2 FH Familjär kombinerad hyperlipidemi FTAAD

3 Kliniska karakteristika Ärftlighet Prevalens Kardiomyopatier
Sjukdom Kliniska karakteristika Ärftlighet Prevalens Kardiomyopatier Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) Vänsterkammarhypertrofi, ventrikulär arytmi, syncope och plötslig död AD 1/500 Dilaterad Kardiomyopati (DCM) Vänsterkammardilatation med systolisk dysfunktion och hjärtsvikt AD, (AR) 1/2500 Arrytmogen högerkammar-kardiomyopati (ARVC) Ventrikulär arytmi med syncope i tidig sjukdomsfas, senare dilaterad högerkammare med nedsatt funktion och hjärtsvikt. 1/ non-compaction kardiomyopati (LVNC) Trabekulerad vänsterkammare. Hjärtsvikt, ventrikulära arrytmier och tromboembolier vanliga. AD (AR, X-bunden) Ovanlig, men exakt prevalens okänd restriktiv kardiomyopati (RCM) Ofta inlagringssjukdom med symtomatisk hjärtsvikt pga restriktivitet i VK. Jonkanalsjukdomar Långt QT-syndrom (LQTS) Förlängd QT-tid, ventrikulär arytmi och syncope 1/ Jervell och Lange- Nielsens syndrom (JLNS) Förlängd QT-tid (ofta QTc >500 ms) och sensorineural hörselnedsättning eller dövhet AR 1/ Katekolaminerg polymorf ventrikeltakykardi (CPVT) Ansträngnings- eller emotionellt utlöst polymorf ventrikel-takykardi med syncope eller plötslig död AD, AR 1/10000 Brugadas syndrom ST-höjningar med olika utseenden (typ 1-3) i bröst-avledningar V1-V3 Vanligare hos män 1/ Kort QT-syndrom (SQTS) Kort QT-tid (≤ 320 ms), höga toppiga T-vågor i bröstavledningar Sällsynt, men exakt prevalens okänd Lipidomsättningssjukdomar Familjär hyperkolesterolemi (FH) Senxantom och xantelasmata. Kardiovaskulär händelse hos 50% av män och kvinnor vid 50 resp 60 års ålder 1/ /300 Aortasjukdomar Familjära thorakala aortaaneurysm (FAD) Företrädesvis thorakala aneurysm och dissektioner med få eller inga manifestationer från andra organ. Män drabbas tidigare än kvinnor Vanligast av aortasjukdomarna, 1/4000? Marfan syndrom Ascendensaneurysm, linsluxationer eller kraftig myopi, skelettförändringar 1/ Ehler-Danlos syndrom av vaskulär typ Dissektioner i aorta och även andra kärl, tarmruptur, uterusruptur under graviditet. 1/ ? Loeys-Dietz syndrom Aortadissektioner, aneurysm i medelstora kärl, spondylolistes, Osäker prevalens

4

5 Centrala kliniska frågor
Hur hittar vi dom som ska utredas? När man hittat dom: hur utreder vi? Hur behandlar vi? Hur följer vi upp?

6 Underdiagnostik och underbehandling
Livskvalitet, sjuklighet, dödlighet

7 Nationella Riktlinjer för Hjärtsjukvården (2015)

8 Nationella Riktlinjer för Hjärtsjukvården (2015)

9 Underdiagnostik och underbehandling
Samarbete och strukturer inom och mellan landsting Samarbeten med patientföreningar Nationella riktlinjer Effektiv och säker diagnostik Effektiv och säker behandling Nationellt kvalitetsregister Underdiagnostik och underbehandling Livskvalitet, sjuklighet, dödlighet

10 FH – 2010 Landsting Förväntat antal* Antal diagnosticerade
Täckningsgrad Östergötland % Kalmar ? <1% Jönköping ? <1% *Räknat på prevalens 1/200

11 FH – 2015 Landsting Förväntat antal* Antal diagnosticerade
Täckningsgrad Östergötland % Kalmar (?) 1.7% Jönköping (?) 1.2% *Räknat på prevalens 1/200

12 Hur ser vi på kardiogenetik?
Onödigt Ovanligt Lyxvård Dyrt Viktigt Vanligt Smart Lönsamt

13


Ladda ner ppt "Kardiogenetik RMPG Jönköping, 18 mars 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser