Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn, hälsa och föräldrar - underlag till en nationell strategi för föräldrastöd 30 min - 15 bilder Sven Bremberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn, hälsa och föräldrar - underlag till en nationell strategi för föräldrastöd 30 min - 15 bilder Sven Bremberg."— Presentationens avskrift:

1 Barn, hälsa och föräldrar - underlag till en nationell strategi för föräldrastöd
30 min - 15 bilder Sven Bremberg

2 Insatser för barn 0-17 år, kr per år, Stockholms län -95

3 Hälsofrågor som påverkas av samspelet mellan föräldrar och barn
Hälsofrågor som påverkas av samspelet mellan föräldrar och barn (Efter Stewart-Brown 2008) Beteendeproblem Depression och ångest Alkoholbruk Tobaksbruk Bruk av illegala droger Fetma och matvanor Hjärt- kärlsjukdom Dödlighet i hög ålder

4 Diana Baumrind Varm/accepterande Fientlig/avvisande Restriktiv
Auktoritativ Auktoritär Tillåtande Eftergiven Försummande

5 Påfrestningar och psykisk hälsa
Seery, M. D., Holman, E. A., & Silver, R. C. (2010). Whatever does not kill us: Cumulative lifetime adversity, vulnerability, and resilience. Journal of Personality and Social Psychology. 5

6 Generella insatser

7 Rådgivning Finsk undersökning (Aronen et al)
Rådgivande kontakter i hemmet 1 gång i månaden under barnets första 5 år Depression vid år ålder: effekt 0,38 SD motsvarar ca 40% reduktion Australisk undersökning (Cullen et al) Rådgivande kontakter under barnets första 5 år Vid års ålder: 37% reduktion av depressiva symptom för kvinnor. Minskning även för män

8 Att utveckla föräldrakompetens
Ambitionsnivå Relationer - rollmodeller Egen uppväxt Vänner och bekanta Media - TV, tidningar, böcker, internet Professionella Individuella kontakter Kurser 8

9 Föräldraparet - kommunikation

10 Spädbarnstiden Främjar trygg anknytning genon att hjälpa föräldrarna att tolka barnens signaler) Översikt med 88 kontrollerade studier citeringar (Bakermans-Kranenburg 2003) Spädbarnsmassage WHO (Eshel 2006)

11 Barn 3-10 år - samspel COPE

12 Kärnor: Värme, konsekvens och ledarskap (Kamiski, 2008)
77 kontrol- lerade studier Positivt samspel Konsekvens Ledarskap: åtgärder vid problem- beteenden Praktiska övningar

13 Evidens Läkemedel vs. folkhälsoinsatser Kontextens betydelse
Kärnor vs. färdiga paket

14 Barn med beteendeproblem i en kommun med och utan samspelsprogram för föräldrar

15 Andel förstagångsföräldrar med barn 2-9 år som deltagit i strukturerad grupp

16 Nationellt strategi för föräldrastöd - 2009
Barn i åldern 0-18 år Olika metoder Vetenskapligt stöd Olika aktörer Kommuner, frivilligorganisationer Preliminary reseach findings.

17 Kronoberg: Det goda föräldraskapet
17

18 Nya erbjudanden för föräldrar
140 mnkr till utveckling och forskning

19 Google


Ladda ner ppt "Barn, hälsa och föräldrar - underlag till en nationell strategi för föräldrastöd 30 min - 15 bilder Sven Bremberg."

Liknande presentationer


Google-annonser