Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn, hälsa och föräldrar - underlag till en nationell strategi för föräldrastöd Sven Bremberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn, hälsa och föräldrar - underlag till en nationell strategi för föräldrastöd Sven Bremberg."— Presentationens avskrift:

1 Barn, hälsa och föräldrar - underlag till en nationell strategi för föräldrastöd Sven Bremberg

2 Insatser för barn 0-17 år, kr per år, Stockholms län -95

3 Hälsofrågor som påverkas av samspelet mellan föräldrar och barn (Efter Stewart-Brown 2008) Beteendeproblem Depression och ångest Alkoholbruk Tobaksbruk Bruk av illegala droger Fetma och matvanor Hjärt- kärlsjukdom Dödlighet i hög ålder

4 Diana Baumrind Varm/accept erande Fientlig/avvisande RestriktivAuktoritativAuktoritär TillåtandeEftergivenFörsummande

5 5 Påfrestningar och psykisk hälsa 5 Seery, M. D., Holman, E. A., & Silver, R. C. (2010). Whatever does not kill us: Cumulative lifetime adversity, vulnerability, and resilience. Journal of Personality and Social Psychology.

6 6 Generella insatser

7 Rådgivning Finsk undersökning (Aronen et al) Rådgivande kontakter i hemmet 1 gång i månaden under barnets första 5 år Depression vid 20-21 år ålder: effekt 0,38 SD motsvarar ca 40% reduktion Australisk undersökning (Cullen et al) Rådgivande kontakter under barnets första 5 år Vid 27-29 års ålder: 37% reduktion av depressiva symptom för kvinnor. Minskning även för män

8 8 Att utveckla föräldrakompetens Ambitionsnivå Relationer - rollmodeller –Egen uppväxt –Vänner och bekanta Media - TV, tidningar, böcker, internet Professionella –Individuella kontakter –Kurser 8

9 9 Föräldraparet - kommunikation

10 10 Spädbarnstiden Översikt med 88 kontrollerade studier - 388 citeringar (Bakermans-Kranenburg 2003) Främjar trygg anknytning genon att hjälpa föräldrarna att tolka barnens signaler) Spädbarnsmassage WHO (Eshel 2006)

11 11 Barn 3-10 år - samspel COPE

12 Kärnor: Värme, konsekvens och ledarskap (Kamiski, 2008) 77 kontrol- lerade studier Positivt samspel Konsekvens Ledarskap: åtgärder vid problem- beteenden Praktiska övningar

13 13 Evidens Läkemedel vs. folkhälsoinsatser Kontextens betydelse Kärnor vs. färdiga paket

14 14 Barn med beteendeproblem i en kommun med och utan samspelsprogram för föräldrar

15 15 Andel förstagångsföräldrar med barn 2- 9 år som deltagit i strukturerad grup p

16 16 Nationellt strategi för föräldrastöd - 2009 Barn i åldern 0-18 år Olika metoder –Vetenskapligt stöd Olika aktörer –Kommuner, frivilligorganisationer

17 17 Kronoberg: Det goda föräldraskapet 17

18 18 Nya erbjudanden för föräldrar 140 mnkr till utveckling och forskning 2009-2012

19 Google


Ladda ner ppt "Barn, hälsa och föräldrar - underlag till en nationell strategi för föräldrastöd Sven Bremberg."

Liknande presentationer


Google-annonser