Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medlemsförsäkring Journalistförbundet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medlemsförsäkring Journalistförbundet."— Presentationens avskrift:

1 Medlemsförsäkring Journalistförbundet

2 Försäkringar du själv kan teckna
Hemförsäkring Sjuk- och efterlevandeförsäkring medlem och medförsäkrad barngruppliv Medlemsbarn Medlemspension Pensionär – Sjukdom 60+ och Olycksfall 60+

3 Hemförsäkring Lösöre – beloppslöst
Egendomsskydd brand, vatten, inbrott Ansvarsförsäkring Reseskydd Överfallsskydd Rättsskydd Allrisk Tilläggsförsäkringar Byggnad Bostadsrätt Resklar

4 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid: Arbetsoförmåga – månadsbelopp (1 500 kr) Vissa diagnoser – engångsbelopp ( kr) Dödsfall – engångsbelopp till efterlevande ( kr)

5 Medlemsbarn sjuk och olycksfallsförsäkring
Läke- och resekostnader Hjälpmedel vid bestående invaliditet Ersättning vid sjukhusvistelse Vård i hemmet efter sjukhusvistelse Ersättning vid vårdbidrag Fritidsaktivitet Krisbehandling Dödsfallsbelopp Medicinsk och Ekonomisk invaliditet 20 prisbasbelopp Ärr Ersättning vid kritisk sjukdom Akutersättning vid sjukvård över natt Ersättning vid olycksfall Tandskadekostnader Skadade kläder och glasögon

6 Medlemspension Medlemspension är en pensionsförsäkring med
återbetalningsskydd Du kan välja mellan fondförsäkring och traditionell försäkring I Medlemspension sparar du minst 300 kr i månaden

7 Gruppförsäkring 60 + Pensionärsförsäkring för medlem och medförsäkrad
Sjukdom 60+ Försäkringsersättning högst kr Ersättning vid allvarliga diagnoser på grund av sjukdom som fastställts före 85 års ålder Tillägg dödsfallsbelopp kr (slutålder 85 år) Olycksfall 60+ Invaliditet kr Tandskadekostnader Sjukhusvistelse Övriga kostnader Akutersättning Kroppskadeersättning Olycksfallsersättning Dödsfallsbelopp

8 Månadspremier Sjuk- och efterlevandeförsäkring Medlemsbarn
Medlem / Medförsäkrad -26 år kr kr kr kr Medlemsbarn 84 kr Gruppförsäkring 60+ Olycksfall 60+ Sjukdom 60+ Tillägg dödsfall 27 kr 70-90 kr kr


Ladda ner ppt "Medlemsförsäkring Journalistförbundet."

Liknande presentationer


Google-annonser