Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stimulansbidrag för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stimulansbidrag för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013."— Presentationens avskrift:

1 Stimulansbidrag för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013

2 MÅL - målen för satsningen är att öka: Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånare samt användningen av e-tjänsterna Andelen berörd personal inom socialtjänsten som har tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation Andelen personal som kan dokumentera och komma åt information mobilt Andelen personal som kan komma åt relevant information i NPÖ. För 2014 är målet att kommunerna blir producenter Andelen digitala trygghetslarm, i förhållande till antalet trygghetslarm som kommunen har beviljat

3 AKTIVITETER - följande aktiviteter ska genomföras Införa e-tjänster inom socialtjänsten för invånare, information som rör den egen personen eller någon anhörig, välja utförare, bildtelefoni, invånarperspektiv inte organisationsperspektiv, ska tas fram i samverkan Alla behöriga medarbetare inom socialtjänsten ska ha tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation Införa mobil dokumentation i hemtjänst och hemsjukvård, kräver kompetens och teknik, surfplattor, mobiltelefoner mm Säkerställa att trygghetslarm som kommunerna erbjuder övergår från analog till digital teknik Påbörja införande och användning av NPÖ, kommunerna som producenter från 2014, gäller enbart information enligt HSL

4 Vad händer närmast? SKL förmedlar stimulansbidraget till Regionförbundet som i sin tur förmedlar vidare till kommunerna. Regionförbundet ska skriva och underteckna en ansökan som innebär att länet-/regionen åtar sig att arbeta för att uppfylla målen för satsningen. Regional genomförandeplan för 2013-2015 ska bifogas. En regional eHälso-samordnare ska utses. Sista ansökningsdag till SKL är 31 mars 2013.


Ladda ner ppt "Stimulansbidrag för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser