Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AT-läkarutbildning 18-19 februari 2015 En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess Försäkringskassan Småland Nordväst Camilla Nohammar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AT-läkarutbildning 18-19 februari 2015 En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess Försäkringskassan Småland Nordväst Camilla Nohammar"— Presentationens avskrift:

1 AT-läkarutbildning 18-19 februari 2015 En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess Försäkringskassan Småland Nordväst Camilla Nohammar camilla.nohammar@forsakringskassan.se

2 AT-läkarutbildning 18-19 februari 2015 Sjukförsäkringen fungerar väl… 97 av 100 som ansöker om sjukpenning får det 85 procent får den utbetalad inom 30 dagar 65 procent är tillbaka i arbete inom två månader Sjukfrånvaro enligt europeisk nivå …trots det är förtroendet lågt för Försäkringskassan och sjukförsäkringen

3 AT-läkarutbildning 18-19 februari 2015 Några insikter: Standardiserat arbetssätt. T.ex. lika för alla oavsett behov Läkarintyget som verktyg stödjer inte fullt ut en differentiering utifrån individens behov Det tar för lång tid för ”aktörerna” att komma i kontakt med varandra

4 AT-läkarutbildning 18-19 februari 2015 En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess

5 AT-läkarutbildning 18-19 februari 2015 ”Rätt information - rätt insats” Differentierat intygande

6 AT-läkarutbildning 18-19 februari 2015 Syfte  Öka kvaliteten i sjukskrivningsprocessen genom ett tidigt och medvetet ställningstagande från läkaren kring behov av insatser för återgång i arbete  Bidra till ett mer effektivt flöde för de kortare och mindre komplexa sjukfallen.

7 AT-läkarutbildning 18-19 februari 2015  att patienten bedöms kunna återgå i sitt ordinarie arbete (el vara forts arbetslös) utan insatser/stöd från FK  att sjukskrivningen inte överskrider rekommendationer i Försäkringsmedicinskt beslutsstöd  att sjukfallet, med hög sannolikhet förväntas pågå i max 2 mån Läkaren identifierar lämpliga sjukfall Om inte alla kriterierna är uppfyllda lämnar läkaren all information som normalt krävs i ett läkarintyg Tre kriterier ska vara uppfyllda; Finns behov av tidiga och aktiva insatser från andra aktörer, ska detta anges särskilt i ruta 13

8 AT-läkarutbildning 18-19 februari 2015 Fyll i e i ruta 4 och 5 då det är ett e-intyg Diagnos e e x Diagnos nr Skriv kort om orsaken till att man inte kan arbeta eller fortsätta söka arbete.

9 AT-läkarutbildning 18-19 februari 2015 arbetsuppgifter/arbetslös Period och omfattning max 2 mån! Enl rek i Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

10 AT-läkarutbildning 18-19 februari 2015 Nästa steg En nationell införandeplan tas fram i samråd med SKL och landstingen/regionerna Inga förändringar i kriterierna Inga diagnosgrupper ska explicit uteslutas. I praktiken kommer dock inte tillstånd som t.ex. smärtsyndrom eller utmattningssyndrom vara sjukskrivningsfall där ”enkla” intyg används. Utvecklingspotential att använda fler ”enkla” läkarintyg

11 AT-läkarutbildning 18-19 februari 2015 Handläggning i praktiken Försäkringskassan Småland Nordväst Alexandra Backlund alexandra.backlund@forsakringskassan.se

12 AT-läkarutbildning 18-19 februari 2015 Handläggning i praktiken Sjukanmälan från Arbetsgivaren/kunden Intyget lämnar läkaren, oftast som e-intyg FK väntar in ansökan Ärendet genomgår en Behovsbedömning K1 – K2 – K3 Handläggare eller kontaktperson Hur får läkaren kontakt med handläggaren?

13 AT-läkarutbildning 18-19 februari 2015 IBB – Initial behovsbedömning Individfaktorer Arbetsfaktorer Medicinska faktorer Försäkringsfaktorer

14 AT-läkarutbildning 18-19 februari 2015 Kundflöde 1 Kunden Skickar in ansökan när den är frisk. Ska framgå av ansökan och stämma överens med tillhörande intyg. Inga personliga kontakter med FK.

15 AT-läkarutbildning 18-19 februari 2015 Kundflöde 2 Kunden kommer sannolikt att kunna börja arbeta eller gå tillbaka till sin tidigare sysselsättning utan insatser eller samordnad rehabilitering. Fortsatt sjuka vid ansökningstillfället, troligt att det kommer in fler läkarintyg. Får information om en handläggare de kan nå på direktnummer. Vad händer om kunden behöver ett möte?

16 AT-läkarutbildning 18-19 februari 2015 Kundflöde 3 Fortsatt sjuk vid ansökningstillfället Uppenbart eller sannolikt samordningsbehov Uppenbart eller sannolikt behov av personlig relation och insatser för återgång i arbete Tilldelas Personlig handläggare för samordning När kan man förvänta sig ett möte?

17 AT-läkarutbildning 18-19 februari 2015 LBB – Löpande behovsbedömning Impuls om förändring, som tolkas av intyg, kundkontakt, impuls från vårdgivare eller arbetsgivare Behovet av stöd och service förändras Oftast från K2 -> K3

18 AT-läkarutbildning 18-19 februari 2015 Vad gör en personlig handläggare? Tar en kontakt och ser över behovet hos kunden Bedömer löpande intyg och behovet av samordning SASSAM/Avstämningsmöte Har det övergripande samordningsansvaret – men inte något rehabiliterande ansvar Kallar till möte, för dokumentationen och svarar på frågor kring Försäkringen.

19 AT-läkarutbildning 18-19 februari 2015 TACK!


Ladda ner ppt "AT-läkarutbildning 18-19 februari 2015 En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess Försäkringskassan Småland Nordväst Camilla Nohammar"

Liknande presentationer


Google-annonser