Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Helena Millkvist Hand- och plastikkirurgiska kliniken Norrlands universitetssjukhus arbetsterapeut / koordinator.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Helena Millkvist Hand- och plastikkirurgiska kliniken Norrlands universitetssjukhus arbetsterapeut / koordinator."— Presentationens avskrift:

1 Helena Millkvist Hand- och plastikkirurgiska kliniken Norrlands universitetssjukhus arbetsterapeut / koordinator

2 Första halvåret…  Provade mig fram – ingen framgång  Kontakt med ledningen för sjukskrivningsprocessen för stöd  Möte - fick mandat från v chef  Test i liten skala  Kontaktpersoner på af +fk

3 Samverkan handkir, af, fk  Fast tid för möte 1 ggr / månad  Fm-läkare, koordinator, at, sg, fk, af medverkar  Främst läkare, at, sg och sekr som anmäler patient  Patientuppgifter + frågeställning skickas till fk och af innan möte  Medgivande från patienten

4 Diskuterar 5-8 patienter / möte  Kvinna - 63. Op hö tumme för artros. Har ont och känner sig begränsad. Arbetar inom hemtjänsten, kan inte utföra tyngre arbetsuppgifter. Besked från FK att hon inte har rätt till fortsatt ersättning  Man - 65. Op hö axel. Arbetar som usk. Enl ag får han inte återgå med anpassade arbetsuppgifter. Sjukskriven från hälsocentral innan han kom till handkir. Plan för arbetsrehabilitering

5 Patientfall forts…  Kvinna -66. Nervskada hö armbåge. Op med nervrekonstruktion. Kraftigt nedsatt funktion i hö arm. Arbetssökande, utbildad kontorist. Hur ska vi rehabilitera henne tillbaka till arbete?  Man -92. Värk i händerna och kan inte utföra sitt arbete. Sjukskriven från handkir men glapp, saknar sjukintyg en månad. Patientens mamma har ringt och pga patientens funktionshinder undrar hon om läkarintyget kan skrivas i efterhand  Kvinna -51. Uppföljning från 130114

6 Koordinator ansvarar för…  Terminsplanering  Boka lokal  Schema  Patient uppgifter till FM läkare som kontaktar patientansvarig läkare innan möte  Leda mötet

7 Koor dinatorn ansvarar för…  Dokumentera i journal – sökord arbete + sökord konferens  Projektmarkering i journal  Fördela ansvar för vem som ska kontakta patient efter mötet  Statistik

8 Koordinatorn ansvarar för…  Rapport till koordinator på hälsocentral sker  Sammanställning återsända läkarintyg  Årligen skicka enkät till patienterna med frågor om bl.a. bemötande, engagemang och delaktighet

9 Sammanställning återsända läkarintyg  Antal intyg  Redovisning per läkare  Gällde intyget - kvinna / man  Patientens yrke / sysselsättning  Patientens diagnos  Vilken ruta i intyget som skulle kompletteras

10 Analys av statistik och åtgärder  1/3 av återsända läkarintyg gällde arbetslösa / föräldralediga eller timanställda patienter  Information till FM - läkare som tar upp frågan på läkarmöte  Behöver fk komma och informera?  Annan åtgärd?

11 Analys av statistik  FK begärde komplettering i ruta 4 och 5 på nästan alla återsända läkarintyg

12 Funktion / funktionsinskränkning Aktivitet / aktivitetsbegränsning Ruta 4  Rörlighet  Uthållighet  Styrka  Balans  Koordination  Stabilitet Ruta 5  Att lyfta  Att bära  Att greppa  Att stå  Att gå  Att klättra  Att gå i trappa  Att krypa  Att hoppa  Att sitta

13 Analys av statistik och åtgärder  En läkare hade fler kompletteringar än sina kollegor  Varför? Specialist på komplicerade axel skador. Patienterna ofta sjukskrivna från sin hälsocentral och ortopeden innan  Patienter med dessa diagnoser anmäls rutinmässigt till möte med af + fk.

14 Övriga åtgärder  Informationsblad i mapp till nyanställd personal  Informera och boka så att nya läkare medverkar på möte med fk och af  Sammanställa statistik rörande sjukskrivningsfrågor för att jämföra och lära mer

15 Övriga åtgärder  Vilken försäkringsmedicinsk info ska läkarkandidaterna få på kliniken  Förebygga sjukskrivning i samarbete med af + fk  Möten via telemedicin med fk, arbetsgivare, distriktsläkare, at, sg

16 Telemedicin

17 Ledningssystem verksamhetsnivå Målområde 1 En kunskapsbaserad och ändamålsenlig sjukskrivningsprocess ska ske enligt nationella och lokala riktlinjer

18 Rutiner för stöd och info spridning i försäkringsmedicinska frågor  Ronder – aktiv diskussion om sjukskrivninggrad, arbetsåtergång etc  Arbetsplatsträffar för hela kliniken ex. genus, fk regler  Yrkesspecifika möten - diskussioner  Samverkan med fk och af en gång/ månad

19 Slutsatser från Annies rapport…  Mandat  Skapa rutiner  Försäkringsmedicin  Nätverk med externa aktörer  Sjukskrivningsprocessen effektivare  Prioriterade patienter  Processledningen följer och stöttar men ställer också krav  Ledningssystem / verksamhetsrapport


Ladda ner ppt "Helena Millkvist Hand- och plastikkirurgiska kliniken Norrlands universitetssjukhus arbetsterapeut / koordinator."

Liknande presentationer


Google-annonser