Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Helena Millkvist Hand- och plastikkirurgiska kliniken Norrlands universitetssjukhus arbetsterapeut / koordinator.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Helena Millkvist Hand- och plastikkirurgiska kliniken Norrlands universitetssjukhus arbetsterapeut / koordinator."— Presentationens avskrift:

1 Helena Millkvist Hand- och plastikkirurgiska kliniken Norrlands universitetssjukhus arbetsterapeut / koordinator

2 Första halvåret… Provade mig fram – ingen framgång
Kontakt med ledningen för sjukskrivningsprocessen för stöd Möte - fick mandat från v chef Test i liten skala Kontaktpersoner på af +fk Första månaderna provade jag mig fram men nådde ingen framgång. Jag var själv osäker på vad en koordinator skulle göra och några av läkarna ifrågasatte varför jag skulle arbeta med sjukskrivningsfrågor som dom tyckte tillhörde deras område. Efter ca ½ år meddelade jag Annie som då var chef för detta arbete att jag ville sluta. Vi ordnade ett möte där också verksamhetschefen

3 Samverkan handkir, af, fk
Fast tid för möte 1 ggr / månad Fm-läkare, koordinator, at, sg, fk, af medverkar Främst läkare, at, sg och sekr som anmäler patient Patientuppgifter + frågeställning skickas till fk och af innan möte Medgivande från patienten

4 Diskuterar 5-8 patienter / möte
Kvinna Op hö tumme för artros. Har ont och känner sig begränsad. Arbetar inom hemtjänsten, kan inte utföra tyngre arbetsuppgifter. Besked från FK att hon inte har rätt till fortsatt ersättning Man Op hö axel. Arbetar som usk. Enl ag får han inte återgå med anpassade arbetsuppgifter. Sjukskriven från hälsocentral innan han kom till handkir. Plan för arbetsrehabilitering

5 Patientfall forts… Kvinna -66. Nervskada hö armbåge. Op med nervrekonstruktion. Kraftigt nedsatt funktion i hö arm. Arbetssökande, utbildad kontorist. Hur ska vi rehabilitera henne tillbaka till arbete? Man -92. Värk i händerna och kan inte utföra sitt arbete. Sjukskriven från handkir men glapp, saknar sjukintyg en månad. Patientens mamma har ringt och pga patientens funktionshinder undrar hon om läkarintyget kan skrivas i efterhand Kvinna -51. Uppföljning från

6 Koordinator ansvarar för…
Terminsplanering Boka lokal Schema Patient uppgifter till FM läkare som kontaktar patientansvarig läkare innan möte Leda mötet

7 Koordinatorn ansvarar för…
Dokumentera i journal – sökord arbete + sökord konferens Projektmarkering i journal Fördela ansvar för vem som ska kontakta patient efter mötet Statistik

8 Koordinatorn ansvarar för…
Rapport till koordinator på hälsocentral sker Sammanställning återsända läkarintyg Årligen skicka enkät till patienterna med frågor om bl.a. bemötande, engagemang och delaktighet

9 Sammanställning återsända läkarintyg
Antal intyg Redovisning per läkare Gällde intyget - kvinna / man Patientens yrke / sysselsättning Patientens diagnos Vilken ruta i intyget som skulle kompletteras

10 Analys av statistik och åtgärder
1/3 av återsända läkarintyg gällde arbetslösa / föräldralediga eller timanställda patienter Information till FM - läkare som tar upp frågan på läkarmöte Behöver fk komma och informera? Annan åtgärd?

11 Analys av statistik FK begärde komplettering i ruta 4 och 5 på nästan alla återsända läkarintyg

12 Funktion / funktionsinskränkning Aktivitet / aktivitetsbegränsning
Ruta 4 Rörlighet Uthållighet Styrka Balans Koordination Stabilitet Ruta 5 Att lyfta Att bära Att greppa Att stå Att gå Att klättra Att gå i trappa Att krypa Att hoppa Att sitta

13 Analys av statistik och åtgärder
En läkare hade fler kompletteringar än sina kollegor Varför? Specialist på komplicerade axel skador. Patienterna ofta sjukskrivna från sin hälsocentral och ortopeden innan Patienter med dessa diagnoser anmäls rutinmässigt till möte med af + fk.

14 Övriga åtgärder Informationsblad i mapp till nyanställd personal
Informera och boka så att nya läkare medverkar på möte med fk och af Sammanställa statistik rörande sjukskrivningsfrågor för att jämföra och lära mer

15 Övriga åtgärder Vilken försäkringsmedicinsk info ska läkarkandidaterna få på kliniken Förebygga sjukskrivning i samarbete med af + fk Möten via telemedicin med fk, arbetsgivare, distriktsläkare, at, sg

16 Telemedicin

17 Ledningssystem verksamhetsnivå
Målområde 1 En kunskapsbaserad och ändamålsenlig sjukskrivningsprocess ska ske enligt nationella och lokala riktlinjer

18 Rutiner för stöd och info spridning i försäkringsmedicinska frågor
Ronder – aktiv diskussion om sjukskrivninggrad, arbetsåtergång etc Arbetsplatsträffar för hela kliniken ex. genus, fk regler Yrkesspecifika möten - diskussioner Samverkan med fk och af en gång/ månad

19 Slutsatser från Annies rapport…
Mandat Skapa rutiner Försäkringsmedicin Nätverk med externa aktörer Sjukskrivningsprocessen effektivare Prioriterade patienter Processledningen följer och stöttar men ställer också krav Ledningssystem / verksamhetsrapport


Ladda ner ppt "Helena Millkvist Hand- och plastikkirurgiska kliniken Norrlands universitetssjukhus arbetsterapeut / koordinator."

Liknande presentationer


Google-annonser