Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Helena Millkvist Hand- och plastikkirurgiska kliniken Norrlands universitetssjukhus arbetsterapeut / koordinator.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Helena Millkvist Hand- och plastikkirurgiska kliniken Norrlands universitetssjukhus arbetsterapeut / koordinator."— Presentationens avskrift:

1 Helena Millkvist Hand- och plastikkirurgiska kliniken Norrlands universitetssjukhus arbetsterapeut / koordinator

2 Första halvåret…  Provade mig fram – ingen framgång  Kontakt med ledningen för sjukskrivningsprocessen för stöd  Möte - fick mandat från v chef  Test i liten skala  Kontaktpersoner på af +fk

3 Samverkan handkir, af, fk  Fast tid för möte 1 ggr / månad  Fm-läkare, koordinator, at, sg, fk, af medverkar  Främst läkare, at, sg och sekr som anmäler patient  Patientuppgifter + frågeställning skickas till fk och af innan möte  Medgivande från patienten

4 Diskuterar 5-8 patienter / möte  Kvinna Op hö tumme för artros. Har ont och känner sig begränsad. Arbetar inom hemtjänsten, kan inte utföra tyngre arbetsuppgifter. Besked från FK att hon inte har rätt till fortsatt ersättning  Man Op hö axel. Arbetar som usk. Enl ag får han inte återgå med anpassade arbetsuppgifter. Sjukskriven från hälsocentral innan han kom till handkir. Plan för arbetsrehabilitering

5 Patientfall forts…  Kvinna -66. Nervskada hö armbåge. Op med nervrekonstruktion. Kraftigt nedsatt funktion i hö arm. Arbetssökande, utbildad kontorist. Hur ska vi rehabilitera henne tillbaka till arbete?  Man -92. Värk i händerna och kan inte utföra sitt arbete. Sjukskriven från handkir men glapp, saknar sjukintyg en månad. Patientens mamma har ringt och pga patientens funktionshinder undrar hon om läkarintyget kan skrivas i efterhand  Kvinna -51. Uppföljning från

6 Koordinator ansvarar för…  Terminsplanering  Boka lokal  Schema  Patient uppgifter till FM läkare som kontaktar patientansvarig läkare innan möte  Leda mötet

7 Koor dinatorn ansvarar för…  Dokumentera i journal – sökord arbete + sökord konferens  Projektmarkering i journal  Fördela ansvar för vem som ska kontakta patient efter mötet  Statistik

8 Koordinatorn ansvarar för…  Rapport till koordinator på hälsocentral sker  Sammanställning återsända läkarintyg  Årligen skicka enkät till patienterna med frågor om bl.a. bemötande, engagemang och delaktighet

9 Sammanställning återsända läkarintyg  Antal intyg  Redovisning per läkare  Gällde intyget - kvinna / man  Patientens yrke / sysselsättning  Patientens diagnos  Vilken ruta i intyget som skulle kompletteras

10 Analys av statistik och åtgärder  1/3 av återsända läkarintyg gällde arbetslösa / föräldralediga eller timanställda patienter  Information till FM - läkare som tar upp frågan på läkarmöte  Behöver fk komma och informera?  Annan åtgärd?

11 Analys av statistik  FK begärde komplettering i ruta 4 och 5 på nästan alla återsända läkarintyg

12 Funktion / funktionsinskränkning Aktivitet / aktivitetsbegränsning Ruta 4  Rörlighet  Uthållighet  Styrka  Balans  Koordination  Stabilitet Ruta 5  Att lyfta  Att bära  Att greppa  Att stå  Att gå  Att klättra  Att gå i trappa  Att krypa  Att hoppa  Att sitta

13 Analys av statistik och åtgärder  En läkare hade fler kompletteringar än sina kollegor  Varför? Specialist på komplicerade axel skador. Patienterna ofta sjukskrivna från sin hälsocentral och ortopeden innan  Patienter med dessa diagnoser anmäls rutinmässigt till möte med af + fk.

14 Övriga åtgärder  Informationsblad i mapp till nyanställd personal  Informera och boka så att nya läkare medverkar på möte med fk och af  Sammanställa statistik rörande sjukskrivningsfrågor för att jämföra och lära mer

15 Övriga åtgärder  Vilken försäkringsmedicinsk info ska läkarkandidaterna få på kliniken  Förebygga sjukskrivning i samarbete med af + fk  Möten via telemedicin med fk, arbetsgivare, distriktsläkare, at, sg

16 Telemedicin

17 Ledningssystem verksamhetsnivå Målområde 1 En kunskapsbaserad och ändamålsenlig sjukskrivningsprocess ska ske enligt nationella och lokala riktlinjer

18 Rutiner för stöd och info spridning i försäkringsmedicinska frågor  Ronder – aktiv diskussion om sjukskrivninggrad, arbetsåtergång etc  Arbetsplatsträffar för hela kliniken ex. genus, fk regler  Yrkesspecifika möten - diskussioner  Samverkan med fk och af en gång/ månad

19 Slutsatser från Annies rapport…  Mandat  Skapa rutiner  Försäkringsmedicin  Nätverk med externa aktörer  Sjukskrivningsprocessen effektivare  Prioriterade patienter  Processledningen följer och stöttar men ställer också krav  Ledningssystem / verksamhetsrapport


Ladda ner ppt "Helena Millkvist Hand- och plastikkirurgiska kliniken Norrlands universitetssjukhus arbetsterapeut / koordinator."

Liknande presentationer


Google-annonser