Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet 722g39 1 Ekonomi i landsting och kommuner Räkenskapsanalys Ekonomisk/Finansiell Analys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet 722g39 1 Ekonomi i landsting och kommuner Räkenskapsanalys Ekonomisk/Finansiell Analys."— Presentationens avskrift:

1 Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet 722g39 1 Ekonomi i landsting och kommuner Räkenskapsanalys Ekonomisk/Finansiell Analys

2 Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet 722g39 2 Arbetsgången Vad är Din roll? Vad har Du för syfte? Vad har Du för underlag? Vilka nyckeltal behöver Du? Beräkna och tolka nyckeltalen Gör en diagnos över förändringar Gör jämförelse med andra

3 Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet 722g39 3 Olika analyser har olika (primära) syften Ekonomiska och finansiella nyckeltal; för att tillgodose externa intressen för att antingen konsolidera eller expandera för att värdera Produktivitets- effektivitetsanalyser; för att styra verksamheten

4 Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet 722g39 4 Olika analyser Grundläggande analyser Finansiell analys (lönsamhet resp. betalningsförmåga) Marknadsanalys (konkurrens) Resursanalys (utbud och egna resurser) Utvidgade analyser Tillväxtanalys Inflationsanalys Förädlingsvärdeanalys Social bokslut och miljöbokslut

5 Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet 722g39 5 Lönsamhet Ej detsamma som vinst Ej detsamma som resultat Lönsamhet handlar om AVKASTNING och kan mätas i både kvalitet (nytta och värde) och kvantitet (volym, andelar mm)

6 Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet 722g39 6 Vad ska vi göra idag? Vi går igenom ett exempel tillsammans (Västmanlands Landsting) där vi tar fram några nyckeltal utifrån att vi är okunniga landstingspolitiker eller bara intresserade av landstingets ekonomi som medborgare

7 Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet 722g39 7 Varje grupp gör… A Beräkna finansiella nyckeltal (2006 -10) 1 Vi beräknar LÖNSAMHETEN Nettokostnader i förhållande till intäkter Avkastning/räntabilitet på totalt kapital BETALNINGSFÖRMÅGAN Soliditet Likviditet Om vi hinner gör vi En mindre finansieringsanalys

8 Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet 722g39 8 Förädlingsvärdeanalys Ett mått på den värdeökning som organisationen genererar. I ett företag Produktionen/omsättningen./. Externa kostnader för att generera denna I ett landsting Alla kostnader./. Externa kostnader + Externa intäkter

9 Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet 722g39 9 …förädlingsvärden i flera led! Sädens förädlingsvärde Produktions/säljvärde Förädlingsnivå Företag 1 Bonden Företag 2 Mjölnaren Företag 3 Bagaren Mjölets förädlingsvärde Insats av säd Brödets förädlingsvärde Insats av mjöl Från ett ax till en limpa… BNP Bilden är hämtad från boken Lönnroth – Hansson: : Ekonomi för alla

10 Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet 722g39 10 Förädlingsvärdet (monetärt) Produktions/säljvärde = omsättning Inköp av insatsvaror och tjänster Avskrivningar Personalkostnad PK Räntekostnader Avkastningskrav från ägare ”Ren” vinst (V) Kapitalkost nader (KK) Förädlings- värde netto (FV) Förädlings- värde brutto Förädlings- kostnader (FK)


Ladda ner ppt "Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet 722g39 1 Ekonomi i landsting och kommuner Räkenskapsanalys Ekonomisk/Finansiell Analys."

Liknande presentationer


Google-annonser