Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur går företaget Det måste löna sig. Intäkter - kostnader InkomstNär vi säljer varor eller tjänster Intäkt Inkomst under en viss period InbetalningarNär.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur går företaget Det måste löna sig. Intäkter - kostnader InkomstNär vi säljer varor eller tjänster Intäkt Inkomst under en viss period InbetalningarNär."— Presentationens avskrift:

1 Hur går företaget Det måste löna sig

2 Intäkter - kostnader InkomstNär vi säljer varor eller tjänster Intäkt Inkomst under en viss period InbetalningarNär kunden betalar UtgiftNär vi anskaffar en resurs, gör ett inköp KostnadNär utgiften (resursen) förbrukas UtbetalningNär vi betalar

3 Intäkter - kostnader Begreppen hänger ihop Inkomster och utgifter handlar om själva affärsuppgörelsen Intäkter och kostnader används när man beräknar företagets lönsamhet Inbetalningar och utbetalningar används när man är intresserad av företagets betalningar (likviditet)

4 Varukostnad Varukostnaden beräknas ut så här: Ingående lager + Inköp under året -Utgående lager = varukostnaden

5 Värdeminskning/Avskrivning Värdeminskning beräknas så här: Investeringen Livslängd

6 Värdeminskning med restvärde Värdeminskning med restvärde räknas ut så här: Investeringen – restvärdet Livslängden

7 Ersättning för risken Det redovisade resultatet skall räcka till risktagningen Redovisat resultat180 000 Lön 0 Ränta på satsat kapital 40 000 Framtida investeringar 60 000 Reserver för framtida behov 40 000 Summa140 000 Ersättning för ägarens risktagande 40 000

8 För lite vinst Vad gör du ifall vinsten inte räcker Sälja mer Höj priset Minska kostnaderna

9 Konkurs Om det går riktigt illa kan företaget sättas i konkurs, genom att: Fordringsägare lämna in konkursansökan till tingsrätten Företaget kan själv lämna in konkursansökan till tingsrätten. Vid konkurs tar konkursboet över tillgångarna och skulderna och driver företaget vidare tills man har lagt ner det.


Ladda ner ppt "Hur går företaget Det måste löna sig. Intäkter - kostnader InkomstNär vi säljer varor eller tjänster Intäkt Inkomst under en viss period InbetalningarNär."

Liknande presentationer


Google-annonser