Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konsumentkreditlagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konsumentkreditlagen"— Presentationens avskrift:

1 Konsumentkreditlagen
Bakgrund och allmänna råd Den 1 januari 2011 kom en ny konsumentkreditlag. Den bygger på ett nytt EG/EU-direktiv som syftar till att samordna och göra all lagstiftning i EU:s medlemsstater mer likartad. Till hjälp att tolka lagen finns också Konsumentverkets allmänna råd och Finansinspektionens allmänna råd. Dessa två dokument hjälper till att tolka och exemplifiera lagtexten. Du finner de allmänna råden på respektive myndighets webbplats.

2 Konsumentkreditlagen
Att köpa något på kredit Exempel: ta ett lån köp av mobiltelefon på avbetalning köp av soffa på kredit Om konsumentkreditlagen När du köper något på kredit, då gäller konsumentkreditlagen. Det är en lag som skyddar och stärker dina rättigheter och syftar bland annat till att motverka skuldsättningsproblem. Det innebär också att det ska vara lätt för dig som konsument att jämföra olika lån och krediter. Konsumentkreditlagen finns till för att reglera avtal där du som konsument lånar pengar för att betala det du vill köpa. Det kallas för kreditköp. Exempel: När du köper en mobiltelefon på avbetalning i en butik. Konsumentkreditlagen gäller också för lån i en bank eller hos ett snabblåneföretag. Ett exempel på snabblån är sms-lån. Skilj på begreppen Det som sker vid ett kreditköp är egentligen två olika köpavtal: Köp av vara eller tjänst. Detta regleras som vanligt av Avtalslagen, Konsumentköplagen eller Konsumenttjänstlagen samt eventuellt Distans- och hemförsäljningslagen. Köp av lån eller kredit. Detta regleras av Konsumentkreditlagen.

3 Konsumentkreditlagen
Oavsett var och hur man handlar. Heltäckande Tvingande Om konsumentkreditlagen Oavsett var man handlar Konsumentkreditlagen gäller när du köper något, alltså inte när du får eller när du hyr. Lagen gäller oavsett om du handlar varor eller tjänster i affärer, på marknader, på postorder, via Internet eller vid hemförsäljning. Exempel: Alev sitter vid sin dator och handlar kläder via internet. Klädförsäljaren erbjuder möjligheten att handla på avbetalning. Om Alev väljer att göra det tillämpas konsumentkreditlagens alla regler.

4 Konsumentkreditlagen
Oavsett var och hur man handlar. Heltäckande Tvingande Om konsumentkreditlagen Heltäckande Lagen är heltäckande. Det innebär att den fullständigt reglerar förhållandet mellan dig som köpare och säljaren av krediten. Lagen innehåller regler om vanligt förekommande situationer som ni kanske inte tänker på när ni avtalar om köp.

5 Konsumentkreditlagen
Oavsett var och hur man handlar. Heltäckande Tvingande ”Villkoren får inte vara sämre än lagens regler” Om konsumentkreditlagen Tvingande Konsumentkreditlagen är tvingande. Det innebär att du och säljaren måste rätta er efter lagen. Om ni skriver ett avtal som ger dig sämre villkor gäller inte detta avtal. Exempel: Även om Yosafa skriver på ett kreditavtal med sin tv-försäljare att han avstår från ångerrätten gäller inte det avtalet och hans rätt att ångra sig kvarstår. Det finns inga avtal som kan ändra på konsumentkreditlagen. Förtydligande: Yosafa har ångerrätt gällande kreditköpet. Han har dock inte rätt att ångra köpet av själva tv:n. Om Yosafa ångrar kreditköpet måste han kunna betala sin tv på annat sätt.

6 När gäller lagen? ”När en näringsidkare låter hela eller någon del av betalningen betalas av pengar som konsumenten får låna av säljaren eller någon annan kreditgivare.” När gäller lagen? Konsumentkreditlagen gäller när en näringsidkare låter hela eller någon del av betalningen betalas av pengar som konsumenten får låna. Pengarna kan lånas av näringsidkaren eller någon annan kreditgivare. Nu ska vi fördjupa oss lite i detta.

7 När gäller lagen? ”När en näringsidkare låter hela eller någon del av betalningen betalas av pengar som konsumenten får låna av säljaren eller någon annan kreditgivare.” När gäller lagen? Konsument Det måste vara en konsument, det vill säga en privatperson som köper något för enskilt bruk. Om du handlar något för ett företags eller en förenings räkning gäller inte lagen. Exempel: Holger köper en dator till sin scoutkår och köper samtidigt en snabbkredit för att slippa spara ihop pengarna först. Eftersom Holger köper dator åt en förening kan han inte tillämpa konsumentkreditlagen på detta köp.

8 När gäller lagen? ”När en näringsidkare låter hela eller någon del av betalningen betalas av pengar som konsumenten får låna av säljaren eller någon annan kreditgivare.” När gäller lagen? Näringsidkare Den som säljer krediten måste vara en näringsidkare, alltså ett företag av något slag. Ofta köper du något genom en anställd säljare hos ett företag. Som anställd säljare har man rätt att för företagets räkning sälja det som är till försäljning. När du som privatperson handlar kredit av en annan privatperson gäller inte lagen. Exempel: Privatannonser på Blocket och Tradera som erbjuder snabba lån omfattas inte av lagen. Företagsannonser på dessa webbplatser omfattas däremot av Konsumentkreditlagen. Exempel: När du lånar pengar av din kompis gäller inte konsumentkreditlagen. För att slippa bli osams med kompisen om du exempelvis behöver mer tid att betala tillbaka lånet ska ni bestämma i förväg vad som ska gälla. Både köpare och säljare skriver då upp vad som har bestämts och båda skriver under pappret.

9 När gäller lagen? ”När en näringsidkare låter hela eller någon del av betalningen betalas av pengar som konsumenten får låna av säljaren eller någon annan kreditgivare.” När gäller lagen? Kreditgivare Den som lånar ut pengar mot ränta och avgift kallas för kreditgivare. Kreditgivaren kan antingen vara säljaren eller en annan kreditgivare såsom en bank eller ett kreditmarknadsföretag. Exempel: En kreditgivaren kan vara en bank, snabblåneföretag eller en butik där du köper något på avbetalning. Skilj på begreppen Kreditgivare är den som säljer krediten. Den som säljer en vara eller tjänst kallas för säljare. Säljaren och kreditgivaren kan vara samma person, men behöver inte vara det. Det ska framgå vem som ger kredit i samtalet med säljaren och på avtalspappret. Exempel: När Ylva köper en telefon i elektronikaffären ALL EL erbjuder säljaren henne att få göra det via avbetalning, alltså att flera mindre summor under en längre tid mot att det kostar lite extra i avgifter och ränta. ALL EL samarbetar med snabbkreditföretaget Svenssons krediter. Samma säljare kan alltså erbjuda Ylva en telefon från ALL EL och en kredit från Svenssons krediter.

10 När gäller lagen? ”När en näringsidkare låter hela eller någon del av betalningen betalas av pengar som konsumenten får låna av säljaren eller någon annan kreditgivare.” När gäller lagen? Pengar som konsumenten får låna Det handlar om pengar som köparen har lånat för att kunna betala ett köp. Lånet av dessa pengar kallas också för kreditköp. ”Att köpa kredit” är alltså att låna pengar och betala ränta och avgift till den som lånar ut.

11 När gäller lagen? ”När en näringsidkare låter hela eller någon del av betalningen betalas av pengar som konsumenten får låna av säljaren eller någon annan kreditgivare.” När gäller lagen? Hela eller någon del Lagen gäller oavsett om det är hela köpet eller delar av det som finansieras med ett kreditköp.

12 När gäller inte lagen? Studielån Lån av pantbank
Lagen gäller inte för studielån eller när du lånar pengar genom att lämna in något på en pantbank. Det finns andra lagar som gäller då.

13 Särskilda undantag Faktura Bostadslån
När du handlar något mot faktura eller tar ett bostadslån och lämnar bostaden som säkerhet för lånet gäller bara vissa delar av lagen. Det finns exempelvis ingen ångerrätt vid fakturaköp eller bostadslån. Det finns heller inga krav på kreditprövning vid fakturaköp, men företagen får göra det. Förtydligande Den uteblivna ångerrätten gäller endast fakturaköpet eller bostadslånet, inte produkten eller fastigheten.

14 Vad säger lagen? Information till dig
Veta dina ekonomiska förutsättningar Ångerrätt Vad säger lagen? Konsumentkreditlagen behandlar flera områden och detaljer. I stora drag handlar lagen om följande tre områden: Information till dig Som konsument har du rätt till mycket information. Ett avtal får endast tecknas om du har fått det förklarat för dig och förstått vad avtalet innebär. Veta dina ekonomiska förutsättningar Säljaren måste veta hur dina möjligheter att betala tillbaka lånet och kreditkostnader ser ut. Det kallas för att kreditgivaren gör en kreditprövning. Ångerrätt Lagen innebär också att konsumenten har rätt att ångra sig. Det kallas för ångerrätt. Nu ska vi fördjupa oss lite i dessa tre områden.

15 Information till dig God kreditgivningssed Marknadsföring
Förstå avtalet Förstå vilka kostnaderna blir Marknadsföring Effektiv ränta Förköpsinformation Dokumentation Ränta och avgifter Information till dig God kreditgivningssed Kreditgivaren ska iaktta god kreditgivningssed. Kreditgivaren ska också se till din situation och ta till vara dina intressen. Det betyder bland annat att du ska få de förklaringar du behöver. Du ska förstå vad avtalet innebär och vilka kostnaderna kommer att bli för dig.

16 Information till dig God kreditgivningssed Marknadsföring
Förstå avtalet Förstå vilka kostnaderna blir Marknadsföring Effektiv ränta Förköpsinformation Dokumentation Ränta och avgifter Information till dig Marknadsföring Marknadsföringen av krediter eller lån kan vara lätt att ta till sig, men svår att förstå. Reklam kan lova sköna dagar på stranden, utan att helt redogöra för hur mycket mer det kommer att kosta när du betalar med kredit istället för kontant. För att du inte ska vilseledas måste all marknadsföring av kreditavtal följas av viss information såsom: Säljaren ska ange den effektiva räntan för krediten i all marknadsföring. Effektiv ränta är något du använder för att jämföra hur mycket krediten kostar till slut. När reklamen använder någon form av kostnader för krediten ska det också finnas ett räkneexempel på krediten så att det går att se vad den faktiska kostnaden blir. Informationen ska ges på ett klart, kortfattat och framträdande sätt.

17 Information till dig God kreditgivningssed Marknadsföring
Förstå avtalet Förstå vilka kostnaderna blir Marknadsföring Effektiv ränta Förköpsinformation Dokumentation Ränta och avgifter Information till dig Mer om effektiv ränta Effektiv ränta är ett jämförelsemått som kan användas när du ska jämföra olika krediterbjudanden. Det fungerar ungefär som jämförelsepriser i livsmedelsbutiker. Effektiv ränta innehåller alla kostnader och räntor och detta ska presenteras som en årlig räntesats. Syftet är att belysa de verkliga kostnaderna. Det är när kreditvillkoren ser ungefär likadana ut som effektiv ränta är ett användbart mått. Snabbkrediterbjudanden har ofta villkor som ger en hög effektiv ränta i jämförelse med andra lån med längre tidsperspektiv.

18 Information till dig God kreditgivningssed Marknadsföring
Förstå avtalet Förstå vilka kostnaderna blir Marknadsföring Effektiv ränta Förköpsinformation Dokumentation Ränta och avgifter Information till dig Förköpsinformation I rimlig tid innan man ingår ett avtal med en säljare har du rätt till viss information. Informationen ska du få i formuläret ”Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation” som bland annat innehåller information om namn, typ av kredit, effektiv ränta, belopp och löptid. Det är säljaren som ska förse dig med ett sådant formulär.

19 Information till dig God kreditgivningssed Marknadsföring
Förstå avtalet Förstå vilka kostnaderna blir Marknadsföring Effektiv ränta Förköpsinformation Dokumentation Ränta och avgifter Information till dig Dokumentation av avtalet När du har ingått ett avtal, muntligt eller skriftligt, har du rätt till viss dokumentation från säljaren. Du ska få avtalet i en handling eller någon annan form som är läsbar och varaktig, till exempel som en pdf-fil i ett e-postmeddelande. Alla uppgifter ska ges på ett klart och kortfattat sätt.

20 Information till dig God kreditgivningssed Marknadsföring
Förstå avtalet Förstå vilka kostnaderna blir Marknadsföring Effektiv ränta Förköpsinformation Dokumentation Ränta och avgifter Information till dig Ränta och avgifter Säljaren ska ge information om kreditens effektiva ränta i all marknadsföring, i förköpsinformationen och i dokumentationen av avtalet. I avtalet ska en årlig räntesats anges, det vill säga räntan för lånet. Avgifter för krediten får enbart tas ut om avgifterna täcker kostnader som kreditgivaren har haft för krediten. Särskilda avgifter ska alltid anges i avtalet.

21 Veta dina ekonomiska förutsättningar
Kreditprövning Inkomster Tillgångar Skulder Utgifter Veta dina ekonomiska förutsättningar Kreditprövning Säljaren är tvungen att göra en så kallad kreditprövning av dig som vill ingå ett kreditavtal. Kreditprövningen ska visa om du har ekonomiska möjligheter att betala tillbaka krediten. Säljaren ska alltså ta reda på dina inkomster, tillgångar, skulder och utgifter. Därefter kan kreditgivaren göra en bedömning om du har möjlighet att betala tillbaka lånet och kreditkostnaden. Om du inte får kredit efter en kreditprövning har du rätt att få veta orsaken till detta.

22 Ångerrätt Rätt att ångra dig inom 14 dagar
Betala tillbaka inom 30 dagar Betala ränta Inte berätta varför Ångerrätt Du har rätt att ångra kreditavtalet inom 14 dagar.  Ångerrätten räknas från dagen då du ingår avtalet med säljaren, dock tidigast dagen då du fått dokumentationen av avtalet. När du ångrar dig ska du betala tillbaka beloppet du fått från kreditgivaren inom 30 dagar. Du ska även betala ränta för dagarna du har haft tillgång till krediten. Du behöver inte ange skälet till att du ångrar dig. Exempel: Lotta och Lena har köpt en soffa för kronor på avbetalning eftersom de inte hade tillräckligt med pengar för att kunna betala den med en gång. Efter en vecka ärver Lena tillräckligt pengar av sin mormor att hon kan finansiera hela soffan på en gång. Lotta och Lena meddelar att de ångrar kreditköpet till säljaren i ett mejl och betalar hela beloppet och lite ränta ett par dagar senare. Förtydligande Ångerrätten gäller kreditavtalet. Den ska inte blandas ihop med ångerrätten vid ett eventuellt distansköp. När du ångrar kreditköpet ska du kunna betala varan eller tjänsten på ett annat sätt.

23 Betalning Kontantinsats Betalning i förskott
Säljaren kan ta tillbaka varan Betalning Kontantinsats Vid kreditköp ska säljaren ta ut en kontantinsats av dig som köpare. Det innebär att du måste kunna betala en del av kostnaden redan innan du tecknar ett kreditköp. Det ska normalt sett motsvara minst 20 procent av varans pris. Betalning i förskott Du har rätt att betala din skuld före den avtalade tidsgränsen (förfallotiden). Kreditgivaren får normalt sett inte kräva någon ersättning för att lånet avslutas i förtid. Ett undantag är dock om du har valt exempelvis ett bostadslån med bunden ränta. Då har kreditgivaren rätt att kräva ersättning för förlorade ränteinkomster. Om du inte betalar av krediten i tid kan kreditgivaren ha rätt att säga upp krediten. Då kan kreditgivaren kräva att du betalar av den återstående delen av krediten i förskott. Säljaren kan ta tillbaka varan Kreditgivaren kan ta tillbaka varan du har köpt på kredit om du inte sköter betalningarna. Säljaren måste i så fall upplysa dig om detta när du köper varan. Det kallas för återtagandeförbehåll.

24 Din relationen till kreditgivaren
Överlåtelse av fordran (ekonomiskt anspråk) Invändning Din relation till kreditgivaren Överlåtelse av fordran Om kreditgivaren har lämnat över sin fordran (ekonomiskt anspråk) till en ny kreditgivare har du samma rättigheter som tidigare. Om det exempelvis skulle vara fel på varan har du samma rätt att klaga hos den nya kreditgivaren som hos den gamla. Invändning Vid kreditköp får köparen framföra samma invändningar mot kreditgivaren som mot säljaren av varan. Det innebär att om det exempelvis är fel på en vara som du köpt på avbetalning och du vill hålla inne med betalningen tills varan fungerar igen, så kan inte heller kreditgivaren kräva dig på pengar.

25 Klaga rätt Kontakta säljaren Kontakta konsumentvägledare
Vänd dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Klaga rätt Låt säga att du ångrar ett kreditköp men du kommer inte överens med kreditgivaren som kräver dig på avgifter du inte behöver betala, vad kan du göra då? Jo, du kan göra så här, klaga rätt i tre steg! I första hand kontakta kreditgivaren och försöka komma överens. Om detta inte lyckas går du vidare till steg 2. Ring din kommunala konsumentvägledare och be om hjälp! Om du inte lyckas att reda ut situationen med kreditgivaren trots hjälpen får man gå vidare till steg 3. Då kontaktar du ARN, Allmänna Reklamations Nämnden. ARN fungerar som en domstol och gör en juridisk prövning av din rätt att reklamera den felaktiga varan.

26 2. Kontakta konsumentvägledare
Information om konsumentlagarna Klagomål på vara, tjänst eller annons Ekonomiska råd Råd och fakta inför viktiga köpbeslut Klaga rätt Men låt oss prata lite mer om vad du kan få hjälp med: Konsumentvägledare Till din kommunala konsumentvägledare kan du alltid vända dig. Där kan man få råd och hjälp om det mesta som rör din konsumtion, bland annat: Information om konsumentlagarna Klagomål på vara, tjänst eller annons Ekonomiska råd Råd och fakta inför viktiga köpbeslut Det finns också en yrkesgrupp som kallas för budget- och skuldrådgivare. Till dem kan du vända dig när du behöver hjälp med privatekonomi och skulder. De kan bland annat ge råd om hur man gör en budget eller hjälp med att planera hur du ska betala tillbaka dina skulder om du har fått problem. Du finner mer information på Konsumentverket - Konsumenternas bank och finansbyrå - Finansinspektionen -

27


Ladda ner ppt "Konsumentkreditlagen"

Liknande presentationer


Google-annonser