Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

nov 06 Samordnad vårdplanering - projektet Ett gränsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt C. Wisser 2006-11-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "nov 06 Samordnad vårdplanering - projektet Ett gränsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt C. Wisser 2006-11-08."— Presentationens avskrift:

1 christina@meditik.sechristina@meditik.se nov 06 Samordnad vårdplanering - projektet Ett gränsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt C. Wisser 2006-11-08 Hearing med leverantörer

2 christina@meditik.sechristina@meditik.se nov 06 Agenda 2006-11-08 Inledning, presentation, Kort om projektet samordnad vårdplanering Ordet fritt för inbjudna gäster Frågestund

3 christina@meditik.sechristina@meditik.se nov 06 Frågor (Allm info. om och kring företaget) 1.Vad har tjänsten för funktionalitet utifrån ett övergripande perspektiv?Finns det utrymme för att klara att hantera innehåll enligt VGR:s informationsspecifikation (RIV version 3.1) 2.Är tjänsten processorienterad? Beskriv på vilket sätt. 3.Är tjänsten en stand alone tjänst och/eller fungerar den som en typ av nav i kommunikation med andra tjänster? 4.Beskriv er utvecklingsstrategi i företaget 1.Följsamhet till standard, integrationsstrategi, samverkan, tjänsteutveckling mm 5.Under vilka kommersiella förutsättningar säljs tjänsten? Dvs hur kan vi köpa tjänsten? 6.Samverkar ni med andra leverantörer 7.Vilka referensinstallationer finns för IT_tjänsten? 8.Leverera självt eller konstellation med annan eller andra leverantörer? Hur ser ni som leverantör på konsortium? 9.Vad borde VG projektet tänka på kopplat till ref kunderna?

4 christina@meditik.sechristina@meditik.se nov 06 129 vårdcentraler i regionen i 49 kommuner, 17 sjukhus Bild från VGR´s hemsida

5 christina@meditik.sechristina@meditik.se nov 06 Betalnings- perspektivet Vård o omsorgs- perspektivet Avvikelse- perspektivet Samordnad vårdplanering Huvudsyftet är att öka kvalitet och säkerhet i den samordnade vårdprocessen samt förenkla processen kring de planerat utskrivningsklara utskrivningsklara patienterna. Syftet i övrigt är att med samordnade insatser från respektive huvudman komma överens om gemensamma rutiner som finns avseende utskrivningsklara patienter för att möjliggöra ett standardiserat elektroniskt utbyte av överenskommen information. Syftet är att finna (alternativa) IT-lösning(ar) som så långt det är möjligt utgår från respektive organisations utgångsläge avseende IT-stöd. Lösningen ska beakta både betalningsperspektivet och vård och omsorgsperspektivet och även granska avvikelseprocessen samt uppföljningsprocessen. Samordnad vårdplanering

6 christina@meditik.sechristina@meditik.se nov 06 Beslutspunkter, arbets- och informationsflöde VGR IT-Centrum Eva Hansson Besluta om vårdbehov vid öppenvårdsbesök Skriva in patient i slutenvård Initiera vård- planering Genomföra vårdplanering Besluta utskrivnin g Skriva ut patient Utebliven utskrivning Behov av vård Vård begära n Preliminär bedömning om utskrivning Vård plan Patie nt Utskrive n patient Kapitel 5.1.1 Kapitel 5.1.2 Kapitel 5.1.3 Kapitel 5.1.4 Kapitel 5.1.5 5.1.6 Kapitel 5.1.7 Samordnad vårdplanering – övergripande arbetsflöde Modellerat av Britt Rolfsson, IT-Centrum VGR IT-Centrum Eva Hansson

7 christina@meditik.sechristina@meditik.se nov 06 Profdoc Melior Sofia omfale Web klient Process/ärende- tjänst gränssnitt Webb-tjänst Funktionalitet Funktionalitet mm Funktionalitet Tid Kostnad Kvalitet Ett första steg Ca 10 vårddokumentationsleverenatörer

8 christina@meditik.sechristina@meditik.se nov 06 Mycket grov tidplan Interna förberedelser inför upphandling –Fullmakter, samordning och beredning av underlag mm Tid för detta : –Fram till sommaren


Ladda ner ppt "nov 06 Samordnad vårdplanering - projektet Ett gränsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt C. Wisser 2006-11-08."

Liknande presentationer


Google-annonser