Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beskrivning av strukturen för ledning och styrning i samverkan 4 utgångpunkter är grunden i arbetet 1.Gemensamma värderingar 2.Hälsosamt åldrande 3.Samband.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beskrivning av strukturen för ledning och styrning i samverkan 4 utgångpunkter är grunden i arbetet 1.Gemensamma värderingar 2.Hälsosamt åldrande 3.Samband."— Presentationens avskrift:

1 Beskrivning av strukturen för ledning och styrning i samverkan 4 utgångpunkter är grunden i arbetet 1.Gemensamma värderingar 2.Hälsosamt åldrande 3.Samband. Samverkan, samspel och samarbete 4.Säkerhet, kvalitet och uppföljning av våra resultat Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Vård och omsorg av äldre

2 Handlingsplan Länsledning har prioriterat vad som ska göras utifrån Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Länsledning har också planerat hur Länsledningsgruppen kommer att följa arbetet och vilken rapportering som kommer att begäras. I varje Närvårdgrupp har 2 personer utsetts för att sammanställa hur handlingsplanen ska genomföras konkret i verksamheten. Detta samordnas av minst 2 representanter från Länsledning.

3 Handlingsplan - Länsledning Utgångspunkt 1VadHurVem/vilkaNär Gemensamma värderingar Implementera de beslutade vårdplaneringsdokum ent som finns -SIP -SVOP -Egen vård Planera för genomförande, utbildningsinsatser genom att skapa förutsättningar för verksamheterna att arbeta med införande Genom Närvårdsgrupperna

4 Handlingsplan - Länsledning Utgångspunkt 2VadHurVem/vilkaNär Hälsosamt åldrandeSäkerställa att arbetet med att arbetet med införande av nationella riktlinjerna för hälsoberfrämjande arbete även omfattar äldre Bevaka att äldre perspektivet finns med i de aktiviteter som införs Resp. Länslednings representant följer detta inom sin organisation Använda resultatet av Senior Alert och Palliativa registret, exv. -Läkemedel, smärtlindring -Brytpunktssamtal Tydligt uppdrag till verksamheterna är att kräva in aktiviteter fsom har sin grund för förbättring Införa Demensregistret och BPSDregistret Säkerställa att det finns rutiner för att börja registrera i dess kvalitetsregister och följa täckningsgraden

5 Handlingsplan - Länsledning Utgångspunkt 3VadHurVem/vilkaNär Samband samverkan, samspel och samarbete Nya förstärkta strukturen i Närvåds- organisationen beslutas genomförs och följs upp -Alla grupperingar kopplas ihop -Kvalitetssäkring av processerna mellan de olika vårdnivåerna -Renodla samverkansforumen enligt närvårdsstrukturen -Kommunicera vad som gäller och säkerställa att andra grupper införlivas i närvårdsstrukturen

6 Handlingsplan - Länsledning Utgångspunkt 4VadHurVem/vilkaNär Säkerhet, kvalitet och uppföljning av våra resultat Gemensamma analyser av öppna jämförelser och kvalitetsregister för uppföljning av pågående förbättringsarbeten att identifiera nya förbättringsarbeten Detta pågår och kommer utvecklas vidare. Tillsammans med Samhällsmedicin i Länsledningsgruppen Uppmuntra och följa avvikelser Ställa samman och följa upp de avvikelser som görs och hur de hanteras


Ladda ner ppt "Beskrivning av strukturen för ledning och styrning i samverkan 4 utgångpunkter är grunden i arbetet 1.Gemensamma värderingar 2.Hälsosamt åldrande 3.Samband."

Liknande presentationer


Google-annonser