Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinska kommittén 2010-05-04/1 Medicinska kommittén Uppdrag och arbetsgång.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinska kommittén 2010-05-04/1 Medicinska kommittén Uppdrag och arbetsgång."— Presentationens avskrift:

1 Medicinska kommittén 2010-05-04/1 Medicinska kommittén Uppdrag och arbetsgång

2 Medicinska kommittén 2010-05-04/2 Medicinska kommittén Ordföranden från de medicinska ämnesområdena Arbetsutskottet (AU) – driver arbetet mellan mötena Läkemedelskommittén Sekreterare Informatör

3 Medicinska kommittén 2010-05-04/3 Uppdrag – medicinska kommittén Samordna och leda det medicinska utvecklingsarbetet Följa kunskapsutvecklingen och stödja evidensbaserad vård Samordna konsekvensbeskrivningar och rekommendationer för implementering av riktlinjer och uppföljning Ge uppdrag utifrån evidensbaserad medicin till arbetsgrupperna Vara kompetensresurs mot politisk och administrativ ledning Arbeta med prioriteringar Prioritera och arrangera landstingsövergripande utbildningsinsatser inom det medicinska området Samordna och planera de medicinska gruppernas arbete

4 Medicinska kommittén 2010-05-04/4 Medicinska grupper Andningsorganens sjukdomar och hudsjukdomar Barnmedicin Cirkulationsorganens sjukdomar Endokrina sjukdomar och njursjukdomar Folkhälsa Infektionssjukdomar Laboratoriemedicin Matsmältningsorganens sjukdomar Nervsystemets sjukdomar Psykiska sjukdomar Reproduktionsorganens sjukdomar Rörelseorganens sjukdomar Sinnesorganens sjukdomar Smärta Tandvård Tumörsjukdomar och blodsjukdomar Äldre

5 Medicinska kommittén 2010-05-04/5 Uppdrag - medicinska grupper Följa kunskapsutvecklingen och stödja evidensbaserad vård (SBU rapporter, nationella riktlinjer, medicinska indikationer) Göra konsekvensbeskrivningar och rekommendationer för implementering av riktlinjer och uppföljning Terapirekommendationer läkemedel Arbeta med vertikala prioriteringar inom ämnesområdet Arbeta med vårdprocessen inom ämnesområdet Medverka till att vårdöverenskommelser tas fram mellan allmänmedicin, länsvårdsspecialiteter och vårdgrannar Arbeta med och rekommendera utbildningsinsatser inom området Arbeta med vårdprogram, behandlingsriktlinjer, standardvårdplaner och information på webben inom sina områden Utgöra en medicinsk resurs för landstingsledning, landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige

6 Medicinska kommittén 2010-05-04/6 Uppdrag - läkemedelskommittén Ta fram rekommendationer för vilka läkemedel som ska förskrivas och hur läkemedel ska hanteras Medverka i kvalitetssäkring av läkemedelsförskrivningar Informera, utbilda och sammanställa statistik inom läkemedelsområdet

7 Medicinska kommittén 2010-05-04/7 Arbetsgång Ärende Fördelar ev. arbete till de medicinska grupperna Lämnar ärendet till medicinska kommittén med förslag på beslut (AU kan lämna rekomm- endation till politisk- och administrativ ledning utan att höra med MK vid tidsbrist) AU bereder ärendet Diskuterar ärendet och lämnar sedan en rekommendation till den politiska eller administrativa ledningen. MK beslutar med majoritetsbeslut, ordf. har utslagsröst Medicinska kommittén

8 Medicinska kommittén 2010-05-04/8 Förutsättningar AU skickar uppdrag på remiss till de medicinska grupperna Det framgår tydligt vad uppdraget till grupperna är: -Ska en/flera grupper återkomma med förslag eller är det bara en information -När ska förslag vara inlämnat och till vem Kallelse till medicinska kommitténs möte skickas ut 9 dagar innan mötet Protokoll från medicinska kommittén finns tillgängliga på hemsidan senast två veckor efter varje möte Alla medicinska grupper har obligatorisk närvaro. Om inte ordförande kan, skickas annan representant från gruppen.


Ladda ner ppt "Medicinska kommittén 2010-05-04/1 Medicinska kommittén Uppdrag och arbetsgång."

Liknande presentationer


Google-annonser