Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan mellan vårdgivare 24 mars 2011 Maj Rom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan mellan vårdgivare 24 mars 2011 Maj Rom."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan mellan vårdgivare 24 mars 2011 Maj Rom

2 Samarbete

3 3 Definition Samverkan definieras som gränsöverskridande arbete mellan sektorer, organisationer eller professioner/yrkesgrupper i syfte att uppnå definierade mål.

4 4 Samverkan tar mycket tid och resultaten är osäkra

5 Vårdprogram Samverkansöverenskommelser Avtal IT-lösningar Projekt Organisationsförändringar Makt Revir Hierarkier Tillit Förtroende Respekt Tid Språk Kultur Ansvar för helheten

6 6 Samverka inte om -du kan lösa uppgiften på egen hand med bra resultat -du inte kan se något mervärde med att samarbeta

7 Skäl att samverka inom vård och omsorg -Professionens utveckling: Ökad specialisering och organisatorisk uppdelning -Individens utveckling: Fler individer med behov av sammansatta insatser -Nya möjligheter: Teknikutveckling -Ökade krav

8 Målet är mervärde för patienten

9 9 Samverkan är nödvändig inom följande områden -Barn med särskilda behov -Personer med psykiska och fysiska funktionshinder -Personer som missbrukar -Sjukskrivningsprocessen/rehabilitering -De mest sjuka äldre -Folkhälsoarbete

10 10 TILLIT

11 11 Den sociala fällan -Alla vinner på att alla har samarbete. -Men om man inte litar på att de andra samarbetar så kommer man inte själv att samarbeta. -Så det kan vara rationellt att inte samarbeta om man tror att de andra inte ställer upp. -Slutsats – effektivt samarbete kan bara uppstå om man tror att de andra väljer att samarbeta.

12 12 Samverkan är inte beordringsbart Alla måste vilja Fyra former av obalans -Hjälparsyndromet -Bara tar/får -Sitta på staketet -Ge igen

13 Hur går det till? -Möten – arenor, dialog, kunskap om varandra, nätverk -Beslut – avtal, överenskommelser, vårdprogram -Handling – projekt, gemensam verksamhet -Lärande – reflexion kring konkreta fall

14 Att fördjupa samarbetet Olika faser -Artighet/falsk gemenskap - avvaktan -Kaos/irritation – ifrågasätta, attack. kamp -Tomhet – ge sig ut i det okända, ödmjukhet leder till att olikheter berikar och blir en styrka. Frigörelse från förutfattade meningar, fördomar, färdiga lösningar, viljan att omvända andra -Gemenskap – trygg grupp, livfullt och respektfullt klimat, tillit, högt i tak, aktivt lyssnande, lätt att hitta nya lösningar och inte fastna i ”mer av samma”, glädje och djup.

15 15 Avskaffa limbo och erövra mellanrummet -Skaffa kunskap – ett eget kunskapsområde -Arbeta med frågan på den nivå där den kan lösas -En jag-fråga – inte en vi-fråga - på vilket sätt kan jag bidra? -Ta ett egenansvar för helheten

16 16 Att tänka på -Syfte/Mål -Synliggöra vinster, ekonomiska beräkningar -Transparens -Strukturerat arbetssätt -Klara spelregler -Det är lättare att etablera en fungerande samverkan inom ett område om parterna redan agerar tillsammans inom andra områden

17 17 Ta med alla från början


Ladda ner ppt "Samverkan mellan vårdgivare 24 mars 2011 Maj Rom."

Liknande presentationer


Google-annonser