Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 ► Monica Grahn förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen ► Åsa Engman MAS Kommunledningsförvaltningen 50%, kvalitetsutvecklare Vård- och omsorgsförvaltningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 ► Monica Grahn förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen ► Åsa Engman MAS Kommunledningsförvaltningen 50%, kvalitetsutvecklare Vård- och omsorgsförvaltningen."— Presentationens avskrift:

1 1 ► Monica Grahn förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen ► Åsa Engman MAS Kommunledningsförvaltningen 50%, kvalitetsutvecklare Vård- och omsorgsförvaltningen 50% ► Gudrun Öjbrandt områdeschef Vård- och omsorgsförvaltningen

2 2

3 3

4 4 Definition av begrepp ► Överens om innebörd ► Gemensamt språk ► Tolkningar ► Tydlighet som underlättar vid informationsöverföring i samverkan

5 5 Organisation ► En organisation = flera individer som samverkar för att uppnå gemensamma mål ► Hörnstenarna = gemensamma mål, samverkan och ledarskap ► Var och en som väljer att arbeta i en viss organisation väljer i princip att acceptera mål, samverkansformer och ledningsformer ► Ledare i organisationen ska företräda organisationen och vara uttolkare av organisationsviljan ► Ledarkompetens = förmågan att genom andra uppnå organisationsmålen

6 6 Ansvar och roller ► Behöver beskrivas ► Acceptans och tydlighet ► Mindre risk för revirtänkande ► Bättre samarbete ► Egen insikt om ansvar, roller, utvecklingsbehov ► Arbetsmiljö ► Korrigeringar ► Underlåta ej tillåtet ► Växling mellan roller

7 7 Från ”fixarkultur” till processledning ► Att se verksamhet och flöden ► Behov av förbättring och utveckling ► Processer = en serie aktiviteter som förädlar en vara eller tjänst ► Början och slut väl definierade ► Vad ska processen ta emot, åstadkomma och släppa ifrån sig ► Vem är kunden ► Repetitiv ► Huvudprocess ► Stödprocess ► Se upp med ”läckage”!

8 8 Vår huvudprocess

9 9 Tillgodose det samlade vårdbehovet ► Vi står på tre ben! ► Äldre och funktionshindrade ► Vissa funktionshindrade ► Oavsett ålder ► Medborgarperspektivet ► Det samlade vårdbehovet

10 10 Ansvarsnivåer hälso- och sjukvård ► Vårdgivare ► Verksamhetschef ► MAS ► Gränssnitt mot landstinget ► Avtal ► Glesbygdsperspektiv ► Egna yrkesansvaret

11 11 Förhållningssätt ► Omvärlden ► Reflektion ► Kulturer ► Mod ► Etisk grundsyn

12 12 ”Hjärnkoll” ► Samlat ledningssystem ► Systematik ► Kvalitetskrav ► Prioriteringar

13 13 Kompetens ► Personalförsörjning ► Specialisering ► Förändrade roller ► Externa medel

14 14 Att möta framtiden ► Forskning, nya rön ► Evidens ► IT-stöd, ny teknik ► Goda bostäder ► Samverkan med frivilligorganisationer, anhörigstöd ► Möta kommunmedborgare i dialog

15 15 Den som inte vill se bakåt och inte kan se framåt han bör se upp! Tage Danielsson

16 16 ► stromsund.se/stodvardochomsorg ► stromsund.se/kommunpolitik/kommunpolitik /organisation/vardochomsorg ► e.lio.se/prioriteringscentrum/ ”Sjuksköterskors upplevelser av prioriteringar”


Ladda ner ppt "1 ► Monica Grahn förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen ► Åsa Engman MAS Kommunledningsförvaltningen 50%, kvalitetsutvecklare Vård- och omsorgsförvaltningen."

Liknande presentationer


Google-annonser