Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gör om med bilder i stället

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gör om med bilder i stället"— Presentationens avskrift:

1 Gör om med bilder i stället
Krister Skoog Samverkan och dialog Från gemensam förståelse till gemensamma lösningar Katarina Vartia Staffan Arvegård /N

2 Tydliga roller, ansvar och ramar
något att prata om något att samtala för någon att samtala med en organisation och en ram inom vilken samtalet kan äga rum Tydliga roller, ansvar och ramar I samverkansarbetet är det viktigt att relatera till mer grundläggande hypoteser för meningsfull dialog. Dessa grundläggande förutsättningar beskrivs bland annat av Ph. D. Egon Noe. Helt enkelt kan man säga att för en meningsfull dialog måste det finnas något att prata om. Något konkret, så som yt-, kust- eller grundvatten. något att samtala för. Lösningar som inte redan är givna. någon att samtala med. Personer som är har mandat för och är villiga att delta i en dialog och som inte söker skydd i fasta roller och positioner. en organisation och en ram inom vilken samtalet kan äga rum. Mötas på neutral mark där mål, roller och ansvar är tydliggjorda. Viktigt för en god dialog är dessutom viljan för reflektion och humor. Humor består just i att kunna rotera saker och se dem från nya, oväntade vinklar, vilket är kärnan i en god dialog. [1] Sidorna i Sammendrag af indlæg fra Plantekongres Ph. D. Egon Noe

3 något att prata om Något konkret yt-, kust- eller grundvatten
Jordbruket och vattnet - i ljuset av klimatförändring och övergödningsproblematik något att prata om Något konkret yt-, kust- eller grundvatten näringsläckage översvämning torka fysiska förändringar i vattendragen Johan Kling mfl Vad kan då dess punkter vara i relation till dagens konferens om Jordbruket och vattnet - i ljuset av klimatförändring och övergödningsproblematik I Aquariusprojektet: Ytvatten Översvämning 2007 Ett annat problem dök upp torka

4 något att samtala för Lösningar som inte redan är givna.
Jordbruket och vattnet - i ljuset av klimatförändring och övergödningsproblematik något att samtala för Lösningar som inte redan är givna. vinna-vinna lösningar vattenanvändningssamfällighet – beaktar flera intressen tvåstegsdike med reserverade översvämningszoner Lösningar som inte redan är givna… Lantbrukare som vattenförvaltare i ett förändrat klimat. I Aquariusprojektet: Vinna vinna lösningar: Finns det någon lösning som hanterar översvämningar utan att öka problemet med torka och samtidigt inte hindrar miljökvaltetsnormerna att nås (=inte påverkar biologin negativt) Jonas Svensson

5 någon att samtala med Personer som har mandat för att gå in i dialog
Jordbruket och vattnet - i ljuset av klimatförändring och övergödningsproblematik någon att samtala med Personer som har mandat för att gå in i dialog är villiga att delta i en dialog och som inte söker skydd i fasta roller och positioner förutfattade meningar tid tillit bild på förutfattad mening Personer som är har mandat för och är villiga att delta i en dialog och som inte söker skydd i fasta roller och positioner. I Aquariusprojektet: Medhavd myndighetspondus… Buddah

6 en organisation och en ram inom vilken samtalet kan äga rum
Jordbruket och vattnet - i ljuset av klimatförändring och övergödningsproblematik en organisation och en ram inom vilken samtalet kan äga rum Mötas på neutral mark där mål, roller och ansvar är tydliggjorda Juridik (MKN) Vattenråd vattendrags- grupper I Aquariusprojektet: En vattendragsgrupp i Smedjeån. En undergrupp till Lagans Vattenråd. Möte nästa onsdag. PÅ agendan framöver: Genomgång av Aquariusprojektet Vattenplaner på gårdsnivå Solidarisk vattenanvändning i huvudfåran – hur ska de kunna ”dela” på vattnet och ändå möjliggöra att MKN nås?

7 Viktigt för en god dialog är dessutom viljan för reflektion och humor.
Humor består just i att kunna rotera saker och se dem från nya, oväntade vinklar, vilket är kärnan i en god dialog.

8 Gör om med bilder i stället
Tack Katarina Vartia


Ladda ner ppt "Gör om med bilder i stället"

Liknande presentationer


Google-annonser