Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gör om med bilder i stället Samverkan och dialog Från gemensam förståelse till gemensamma lösningar Katarina Vartia Staffan Arvegård /N Krister Skoog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gör om med bilder i stället Samverkan och dialog Från gemensam förståelse till gemensamma lösningar Katarina Vartia Staffan Arvegård /N Krister Skoog."— Presentationens avskrift:

1 Gör om med bilder i stället Samverkan och dialog Från gemensam förståelse till gemensamma lösningar Katarina Vartia Staffan Arvegård /N Krister Skoog

2 Tydliga roller, ansvar och ramar något att prata om något att prata om något att samtala för något att samtala för någon att samtala med någon att samtala med en organisation och en ram inom vilken samtalet kan äga rum en organisation och en ram inom vilken samtalet kan äga rum Ph. D. Egon Noe

3 något att prata om Något konkret yt-, kust- eller grundvatten yt-, kust- eller grundvatten näringsläckage näringsläckage översvämning översvämning torka torka fysiska förändringar i vattendragen fysiska förändringar i vattendragen … Jordbruket och vattnet - i ljuset av klimatförändring och övergödningsproblematik Johan Kling mfl

4 något att samtala för Lösningar som inte redan är givna. vinna-vinna lösningar vinna-vinna lösningar vattenanvändningssamfällighet – beaktar flera intressen vattenanvändningssamfällighet – beaktar flera intressen tvåstegsdike med reserverade översvämningszoner tvåstegsdike med reserverade översvämningszoner … Jordbruket och vattnet - i ljuset av klimatförändring och övergödningsproblematik Jonas Svensson

5 någon att samtala med Personer som har mandat för att gå in i dialog har mandat för att gå in i dialog är villiga att delta i en dialog och är villiga att delta i en dialog och som inte söker skydd i fasta roller och positioner som inte söker skydd i fasta roller och positioner förutfattade meningar förutfattade meningar tid tid tillit tillit Jordbruket och vattnet - i ljuset av klimatförändring och övergödningsproblematik bild på förutfattad mening

6 en organisation och en ram inom vilken samtalet kan äga rum Mötas på neutral mark där mål, roller och ansvar är tydliggjorda Juridik (MKN) Juridik (MKN) Vattenråd Vattenråd vattendrags- grupper vattendrags- grupper Jordbruket och vattnet - i ljuset av klimatförändring och övergödningsproblematik

7 Humor består just i att kunna rotera saker och se dem från nya, oväntade vinklar, vilket är kärnan i en god dialog. Viktigt för en god dialog är dessutom viljan för reflektion och humor.

8 Gör om med bilder i stället Tack Katarina Vartia


Ladda ner ppt "Gör om med bilder i stället Samverkan och dialog Från gemensam förståelse till gemensamma lösningar Katarina Vartia Staffan Arvegård /N Krister Skoog."

Liknande presentationer


Google-annonser