Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samarbete i det internationella systemet Kapitel 4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samarbete i det internationella systemet Kapitel 4."— Presentationens avskrift:

1 Samarbete i det internationella systemet Kapitel 4

2 Internationella relationer Centralt innehåll Olika former av organiserat samarbete mellan länder och sambandet mellan detta samarbete och den politiska och ekonomiska utvecklingen Orsaker till och följder av samarbeten och konflikter Internationell rätt. Möjligheter och svårigheter med att säkerställa såväl staters som individers rättigheter och säkerhet. Grundläggande internationella konventioner om mänskliga fri- och rättigheter och olika aktörers möjlighet till tillämpning

3 Mänskliga rättigheter Åsikts- och yttrandefrihet Religionsfrihet Mötesfrihet Förbud mot tortyr Förbud mot godtyckliga arresteringar Rätten till sjukvård Rätten till utbildning Mm

4 Folkrätt ”System av rättsregler som bestämmer suveräna staters inbördes rättigheter och skyldigheter” Dvs. bestämmelser om hur länder ska uppträda mot varandra (t.ex. mänskliga rättigheter) Finns ingen ”världspolis” eller överstatlig myndighet, är anarkistiskt: realismen menar att detta skapar osäkerhet, medan liberalismen menar att intressegemenskapen mellan staterna bidrar till samarbete.

5 FN – Förenta Nationerna FN – ett av samarbetsorganen för fred och säkerhet Bildades när? 1945 (föregångare NF) (Sverige 1946) FN:s generalsekreterare (Secretary-General), nu? Ban Ki-Moon från 2007 Hur är FN-systemet uppbyggt? FN har sex huvudorganisationer

6 FN:s sex huvudorganisationer Internationella domstolen Säkerhetsrådet Generalförsamlingen Ekonomiska och sociala rådet (som bl.a. koordinerar arbetet med fackorganen, t.ex. WHO, IMF, UNESCO) Förvaltarskapsrådet Sekretariatet med generalsekreteraren

7 Säkerhetsrådet Security council ”upprätthållande av internationell fred och säkerhet” 15 stater är medlemmar 5 stater är permanenta medlemmar: USA, Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike, och dessa har vetorätt Övriga 10 stater väljs av generalförsamlingen vartannat år (fem stater ersätts varje år)

8 Säkerhetsrådets 10 icke- permanenta medlemsstater Argentina (2014) Argentina Australia (2014) Australia Chad (2015) Chile (2015) Chile Jordan (2015) Jordan Lithuania (2015) Lithuania Luxembourg (2014) Luxembourg Nigeria (2015) Nigeria Republic of Korea (2014) Republic of Korea Rwanda (2014) Rwanda

9 Generalförsamlingen General Assembly Samtliga stater är medlemmar Viktigt debattforum Synliggör nya frågor Ger endast rekommendationer

10 FN:s internationella domstol Finns i Haag, Holland Dömer bara i tvister mellan stater Båda parter i en tvist måste vilja att tvisten ska lösas av domstolen

11 Ann Wetterström Nacka Enskilda gymnasium Vt 2015


Ladda ner ppt "Samarbete i det internationella systemet Kapitel 4."

Liknande presentationer


Google-annonser