Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KIV-projektet, IT-Centrum. KIV är en regiongemensam katalog för säker elektronisk kommunikation och kvalitetssäkrad informationsmängd. Genom KIV erhålls.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KIV-projektet, IT-Centrum. KIV är en regiongemensam katalog för säker elektronisk kommunikation och kvalitetssäkrad informationsmängd. Genom KIV erhålls."— Presentationens avskrift:

1 KIV-projektet, IT-Centrum

2 KIV är en regiongemensam katalog för säker elektronisk kommunikation och kvalitetssäkrad informationsmängd. Genom KIV erhålls en enhetlig informationsmängd vad gäller enheter och personer. KIV blir en del i regionens informationsstruktur och blir ”master” till andra system och kataloger där motsvarande uppgifter ingår. KIV kommer att vara en del av den nationella samverkan vad gäller kataloger så att regionens verksamheter får tillgång till uppgifter om enheter och personer inom svensk hälso- och sjukvård och omsorg. KIV

3 KIV-projektet, IT-Centrum KIV kommer att vara en del av den nationella samverkan vad gäller kataloger så att regionens verksamheter får tillgång till uppgifter om enheter och personal inom svensk hälso- och sjukvård. Nationell samverkan

4 KIV-projektet, IT-Centrum Vårdcentral Apotek Ambulans Sjukhus Försäkringskassan Kommunal vård Privata vårdgivare Hemmet Sökning av uppgifter om enheter och personer: att säkert och entydigt finna namn, adresser mm för vårdgivare och enheter utifrån olika sökkriterier för VGR, kommuner, andra landsting och patienter Katalog en verksamhetsfråga

5 KIV-projektet, IT-Centrum KIV - Projektorganisation Projektägare/Uppdragsgivare Gösta Malmer Regional styrgrupp/beslutsgrupp Projektledare Projektledningsgrupp Projektgrupp Delprojektledare Delprojektgrupp Delprojektledare Delprojektgrupp Delprojektledare Delprojektgrupp Förvaltningschef Uppdragsmott Förvaltningschef Uppdragsmott Förvaltningschef Uppdragsmott Projektgrupp

6 KIV-projektet, IT-Centrum Beskriva adekvat projektorganisation samt resursbehov Deltaga i delprojektmöten Lämna statusrapport för lokalt KIV-arbete Informera – förankra i lokala projektgruppen Ta fram lokal projektplan Starta en projektgrupp inom förvaltningen Beskriva förvaltningens organisation samt efter förvaltningsbeslut ombesörja grundregistrering i KIV Rekrytera katalogadministratör/-er Utbilda och samordna katalogadministratörer Kvalitetssäkra uppgifterna i katalogen KIV - Delprojektledarens roll

7 KIV-projektet, IT-Centrum Länsnivå KIV/VGL Personer Enhet nivå 1 ”Förvaltning” Organisation KIV/VGR Organisation KIV/Kommuner Organisation KIV/Privata vårdg Enhet nivå 1 ”Förvaltning” Enhet nivå 1 ”Förvaltning” Enhet nivå 2-10 Anställning Objektet ORGANISATION ett unikt organisationsnummer, d v s VGR Generell katalogstruktur

8 KIV-projektet, IT-Centrum

9 KIV/VGR E-postVästfolketPalett Nuvarande Kommande LäkIT Dokha dokumenthantering Beh o kontr Div vårdsystem AD Active Directory APK arbetsplatskoder Projekt- och systemkopplingar

10 KIV-projektet, IT-Centrum Alla enheter registreras manuellt Alla personer får vissa uppgifter automatiskt - resten registreras manuellt Då en person anställs och registreras i lönesystemet Palett, förs uppgifter om personnummer, anställningsdatum o s v över med automatik till KIV. Namn kontrolleras automatiskt via Västfolket Grundregistrering - Underhåll

11 KIV-projektet, IT-Centrum Kataloginnehållet måste vara korrekt så att den nationella katalogpolicyn efterlevs. Därför måste katalogens användargränssnitt (både för uppdatering/förvalt- ning och sökning) vara väl utvecklat med bra sökfunktioner genom: kontroll gentemot regelverk (enligt bilagorna), d v s inte kunna registrera felaktiga uppgifter eller inte utelämna obligatoriska uppgifter registrering får bara göras av vissa användare information som hämtats från andra system får inte ändras i katalogen, förutom markering av personers tilltalsnamn Användargränssnitt

12 KIV-projektet, IT-Centrum Dubbelarbete/dubbellagring kan undvikas om katalogen används som en regiongemensam sökfunktion. Regional sökfunktion

13 KIV-projektet, IT-Centrum Behörigheter i KIV finns på olika nivåer: för systemförvaltning, för katalogadministration/registrering, för sökning ….. De som har registreringsbehörighet för ett speciellt område, ex. en förvaltning, kommer ej åt att registrera uppgifter för en annan förvaltning Behörigheter

14 KIV-projektet, IT-Centrum Vissa uppgifter kommer att ärvas: Alla adresser (Faktura, besök, intern, leverans, post) Ansvarsområdeskod, Arbetsplatskod Drift och juridisk form Edi-kod, EAN-kod E-postadress Hemsida HSA-id Län -kod Nivå Ägarform mm Ärvda uppgifter

15 KIV-projektet, IT-Centrum Nationella HSA-bilagor: Regionala koder: Speciella koder Bilaga 4: Klassificering av verksamhet Bilaga 6: Ägarform och Drift/Juridisk-form Bilaga 8: Klassificering av specialitet Bilaga 9: Klassificering av roll/funktion Bilaga 10: HSA-titel Bilaga 11: Läns kod/namn Bilaga 12: Språkkunskaper Bilaga 13: Funktionsansvar Ao3 –Ansvarsområdeskod SSYK – Svensk standard för yrkesklassificering Ansvarsnummer VGR-id (genereras i KIV) HSA-id (genereras i KIV)

16 KIV-projektet, IT-Centrum kiv@vgregion.se www.vgregion.se/kiv http://nyakiv.vbox.vgregion.se/ Inloggning: kolla Lösen: nyfiken KIV Informationsvägar

17 KIV-projektet, IT-Centrum

18


Ladda ner ppt "KIV-projektet, IT-Centrum. KIV är en regiongemensam katalog för säker elektronisk kommunikation och kvalitetssäkrad informationsmängd. Genom KIV erhålls."

Liknande presentationer


Google-annonser