Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KIV Gränssnitt och funktioner Hanna Jonsson, VGR-IT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KIV Gränssnitt och funktioner Hanna Jonsson, VGR-IT."— Presentationens avskrift:

1 KIV Gränssnitt och funktioner Hanna Jonsson, VGR-IT

2 REGIONSERVICE, VGR IT Uppgifter i KIV Objektstyper –Enheter –Funktion –Person –Anställning

3 REGIONSERVICE, VGR IT Uppgifter i KIV Enhetens/Funktionens namn Verksamhetsklassificiering Vårdform Ägarform och juridisk form Besöksadress Fakturaadress Postadress Leveransadress Internadress E-postadress Hemsida Telefonnummer (växel, publikt direktnummer, direktnummer, mobilnr, texttelefon, fax, minicall/sökare) Telefontid Län-kommun Beskrivning Start- och slutdatum HSA-id Arbetsplatskod Enhet Personnummer För-, mellannamn och efternamn Legitimerade yrkestitlar Språkkunskap Specialitet VGR-id E-postadress Certifikat och kortuppgifter Person Anställning Titel Datum för anställningen Telefonnummer Besöksadress Fakturaadress Postadress Leveransadress Internadress Telefonnummer (växel, publikt direktnummer, direktnummer, mobilnr, texttelefon, fax, minicall/sökare) Enhet för anställningen Funktion

4 REGIONSERVICE, VGR IT Logga in http://nyakiv.vgregion.sjunet.org

5 REGIONSERVICE, VGR IT Information om driftstatus, t ex om systemet är tillfälligt nere eller inför planerat driftstopp vid release.

6 REGIONSERVICE, VGR IT

7 Logga ut Sker automatiskt efter 30 minuters inaktivitet

8 REGIONSERVICE, VGR IT Logga ut Logga ut via ikonen till höger i huvudmenyn.

9 REGIONSERVICE, VGR IT Huvudmeny Högervy - Enheter och personer/anställningar som ligger under den enhet man har markerat i kolumnen till höger Vänstervy – Bläddra i organisastionsstrukturen Gränssnittets indelning

10 REGIONSERVICE, VGR IT Ikoner Varje objektsyp har en egen ikon. Enhet Funktion Person/anställning

11 REGIONSERVICE, VGR IT Bläddra i organisationsstrukturen

12 REGIONSERVICE, VGR IT Bläddra i organisationsstrukturen Bläddra genom att klicka på + Privata Vårdgivare

13 REGIONSERVICE, VGR IT Bläddra i organisationsstrukturen Öka/minska storleken på vänstervyn Ta tag i ramen, drag och släpp.

14 REGIONSERVICE, VGR IT Högervyn Klicka på enhetens namn i vänstervyn. Högervyn uppdateras då med de enheter, funktioner och personer som ligger placerade under denna enhet.

15 REGIONSERVICE, VGR IT Objektsmeny I högervyn – högerklicka på objektet för att få fram menyn

16 REGIONSERVICE, VGR IT Öppna ett objekt I vänstra vyn - högerklicka på objektet och välj Öppna. (endast enheter) I högra vyn – högerklicka och välj Öppna. I högra vyn – dubbelklicka på objektet.

17 REGIONSERVICE, VGR IT Öppna ett objekt Högerklick Dubbelklick

18 REGIONSERVICE, VGR IT Flikar

19 REGIONSERVICE, VGR IT Flikar Uppgifter uppdelade på olika flikar Blå flik = aktiv flik

20 REGIONSERVICE, VGR IT Uppgifter Redigerbara uppgifter (vit bakgrund) Ej redigerbara uppgifter (grå bakgrund) Dynamiskt arv

21 REGIONSERVICE, VGR IT Knappar Varje flik har knapparna Spara, Spara & stäng och Avbryt. Spara = spara ändringar, behåll objektet öppet Spara & stäng = spara ändringarna och stäng objektet. Avbryt = spara inga ändringar och stäng objektet

22 REGIONSERVICE, VGR IT Redigera uppgift Gå till den flik där uppgiften ligger. Ändra värdet. Klicka på Spara, innan du växlar till annan flik!

23 REGIONSERVICE, VGR IT Rättigheter Redigera enheter Redigera funktioner Skapa och redigera personer Skapa, redigera och ta bort anställningar

24 REGIONSERVICE, VGR IT Flikar Enheter Funktioner Personer Anställningar

25 REGIONSERVICE, VGR IT Enhet

26 REGIONSERVICE, VGR IT Enhet – Extern information

27 REGIONSERVICE, VGR IT Enhet – Intern information

28 REGIONSERVICE, VGR IT Enhet – Externa adresser

29 REGIONSERVICE, VGR IT Enhet – Interna adresser

30 REGIONSERVICE, VGR IT Enhet - Telefon

31 REGIONSERVICE, VGR IT Enhet - Tider

32 REGIONSERVICE, VGR IT Enhet - Karta

33 REGIONSERVICE, VGR IT Funktion

34 REGIONSERVICE, VGR IT Funktion – Extern information

35 REGIONSERVICE, VGR IT Funktion – Intern information

36 REGIONSERVICE, VGR IT Funktion – Externa adresser

37 REGIONSERVICE, VGR IT Funktion – Interna adresser

38 REGIONSERVICE, VGR IT Funktion – Telefon

39 REGIONSERVICE, VGR IT Funktion – Tider

40 REGIONSERVICE, VGR IT Funktion – Karta

41 REGIONSERVICE, VGR IT Person

42 REGIONSERVICE, VGR IT Person – Anställningar

43 REGIONSERVICE, VGR IT Person – Kompetens

44 REGIONSERVICE, VGR IT Anställning

45 REGIONSERVICE, VGR IT Anställning – Externa adresser

46 REGIONSERVICE, VGR IT Anställning – Interna adresser

47 REGIONSERVICE, VGR IT Anställning – Telefon

48 REGIONSERVICE, VGR IT Dynamiskt arv Enheter, funktioner och anställningar kan ärva uppgifter från ovanliggande enhet. Uppgifter kan ärvas i flera steg nedåt i organisationen. Arv kan slås på eller av –För enheter och funktioner görs valet på enskilt attribut –För anställningar gäller ”allt eller inget”

49 REGIONSERVICE, VGR IT Dynamiskt arv – enheter och funktioner Slå på dynamiskt arv: –Gå till den flik där uppgiften ligger. –Kryssa i för dynamiskt arv Fältet gråmarkeras och uppdateras med uppgift från ovanstående enhet. Klicka på Spara, innan du växlar till annan flik!

50 REGIONSERVICE, VGR IT Dynamiskt arv – enheter och funktioner Slå av dynamiskt arv: –Gå till den flik där uppgiften ligger. –Kryssa ur rutan för dynamiskt arv Fältet vitmarkeras och kan nu redigeras. Klicka på Spara, innan du växlar till annan flik!

51 REGIONSERVICE, VGR IT Dynamiskt arv - enhet Regionservice Adm. centrum VGR-IT Ekonomi- service Personal- service Human Resource InfrastrukturService Center System- integration Adm. system System- utveckling

52 REGIONSERVICE, VGR IT Dynamiskt arv - enhet Region-service Adm. centrum VGR-IT Ekonomi- service Personal- service Human Resource InfrastrukturService Center System- integration Adm. system System- utveckling

53 REGIONSERVICE, VGR IT Dynamiskt arv - funktion Region- service Adm. centrum VGR-IT Ekonomi- service Personal- service Human Resource InfrastrukturService Center System- integration Adm. system System- utveckling Kristelefon Rådgivning

54 REGIONSERVICE, VGR IT Dynamiskt arv - anställning

55 REGIONSERVICE, VGR IT Dynamiskt arv - anställning Region- service Adm. centrum VGR-IT Ekonomi- service Personal- service Human Resource InfrastrukturService Center System- integration Adm. system System- utveckling

56 REGIONSERVICE, VGR IT Namnuppgifter - person Namnuppgifter säkras mot Västfolket – regionens folkbokföringsregister Hämtar uppgifter från Skatteverket –Stavning –Tilltalsnamn –Efternamn Ändringar av namnuppgifter kan och får inte göras i KIV Anmäl ändringar direkt till Skatteverket

57 REGIONSERVICE, VGR IT VGR-id Alla personer i KIV har ett unikt id: VGR-id Skapas av bokstäver ur tilltalsnamn och efternamn, samt löpnummer Använder uppgifterna från Västfolket Exempel: hanjo26 –Hanna (han) –Jonsson (jo) –Löpnummer (26) Kan aldrig återanvändas. Om en person varit anställd av VGR – återfår samma VGR-id.

58 REGIONSERVICE, VGR IT Skapa ny person

59 REGIONSERVICE, VGR IT Skapa ny person ÅÅÅÅMMDDSSSS

60 REGIONSERVICE, VGR IT Skapa ny person Vad händer sen: –Uppgifter hämtas från Västfolket –Vgr-id skapas med automatik av katalogen. –Om personen varit anställd av regionen tidigare – får meddelande om att personen redan finns. Nästa steg är att skapa anställning. Börja med att söka rätt på personen!

61 REGIONSERVICE, VGR IT Sökning

62 REGIONSERVICE, VGR IT Sök på Person

63 REGIONSERVICE, VGR IT Sök på Person Fyll i person-id Klicka på Sök. Personen skall nu visas i den högra vyn.

64 REGIONSERVICE, VGR IT Skapa anställning I högra vyn - högerklicka på personen, välj Skapa > Ny anställning Privata vårdgivare

65 REGIONSERVICE, VGR IT Skapa anställning Ange titel Klicka på Välj placering

66 REGIONSERVICE, VGR IT Skapa anställning Bläddra dig nedåt i organisationen. Klicka på den enhet som anställningen skall tillhöra. Klicka på OK.

67 REGIONSERVICE, VGR IT Skapa anställning Klicka på Skapa.

68 REGIONSERVICE, VGR IT Skapa anställning Personen har nu dykt upp under enheten.

69 REGIONSERVICE, VGR IT Redigera person och anställning Öppna personen för att redigera.

70 REGIONSERVICE, VGR IT Redigera person och anställning Gå till fliken Anställningar Klicka på Öppna anställning.

71 REGIONSERVICE, VGR IT Redigera person och anställning Fliken Anställning visas. Klicka på Tillbaka för att återgå till de flikar som tillhör Person.

72 REGIONSERVICE, VGR IT Ta bort anställning Sök upp personen. Öppna och gå till fliken Anställningar Klicka på Ta bort anställning.

73 REGIONSERVICE, VGR IT Ta bort anställning Dialogruta visas Slutdatum sätts, tillsammans med ett rensningsdatum. Rensningsdatum = slutdatum + 30 dagar. Katalogen tar automatiskt bort anställningar som passerat slutdatum.

74 REGIONSERVICE, VGR IT Vanliga sökningar Sök på vgr-id (CN) Sök på personid

75 REGIONSERVICE, VGR IT Dina egna uppgifter Öppna ditt eget objekt via länk högst upp till höger. Som administratör får du aldrig redigera dina egna uppgifter. Vänd dig till din kontaktperson på HSK.

76 REGIONSERVICE, VGR IT Mitt lösenord

77 REGIONSERVICE, VGR IT Mina rättigheter

78 REGIONSERVICE, VGR IT Summering Klicka på + för att bläddra i organisationen Högerklick på ikonen öppnar menyn Grått fält = går inte att redigera (är arvet förkryssat?) Vitt fält = uppgiften går att redigera Gör det till en vana att trycka Spara!!

79 REGIONSERVICE, VGR IT LYCKA TILL!


Ladda ner ppt "KIV Gränssnitt och funktioner Hanna Jonsson, VGR-IT."

Liknande presentationer


Google-annonser