Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För att användaren skall komma åt IT-stödet SVPL måste de ha ett s.k. SITHS-kort. SITHS är en nationell lösning för säker it i hälso- och sjukvården. SITHS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För att användaren skall komma åt IT-stödet SVPL måste de ha ett s.k. SITHS-kort. SITHS är en nationell lösning för säker it i hälso- och sjukvården. SITHS."— Presentationens avskrift:

1 För att användaren skall komma åt IT-stödet SVPL måste de ha ett s.k. SITHS-kort. SITHS är en nationell lösning för säker it i hälso- och sjukvården. SITHS bygger på att anställda inom vård och omsorg har personliga elektroniska id-kort där elektroniska vårdcertifikat (HCC) finns lagrade.

2 När användaren loggat in med hjälp av sitt Siths-kort och kod på datorn kan de nå SVPL-tjänsten via en webbläsare

3 Alla som har ett Siths-kort kan komma åt SVPL-tjänsten. Dock ges endast de som har specifika SVPL-roller i HSA katalogen möjlighet att se översikten, läsa eller ändra i ärenden. HSA-id o, ou, paTitleCode, cn, etc.

4 NamnBeskrivningExempel HSAIDIdentitetens HSA ID”SE2120001140-102616” commonNameFullständigt namn”Karin X Jönsson Petersson” orgNoTillhörande organisationnr”2120001140” paTitleCodeIdentitetens befattningskod”206017” paTitleNameIdentitetens befattning” Sjuksköterska, medicin/kirurgi” givenNameTilltalsnamn”Karin” SurnameEfternamn” Jönson Petersson” InitialsInitial"X" telephoneNumberTelefonnummer”+4640123456” hsaTelephoneNumberTjänstetelefon”+4640654321” hsaSwitchboardNumberPublik växel”+4640343434” facsimileTelephoneNumberFax nr”+4644656565” MailEmailadressKarin.X.JonssonPetersson@skane.se SVPL HSA attribut för användare

5 SVPL HSA attribut för enhet NamnBeskrivningExempel HSAIDIdentitetens HSA ID.”SE162120001140-102616” organizationalUnitNameEnhetens organisationsnamn“hemsjukvård” OrgnoEnhetens Orgnr Är normalt samma som kommunens orgno telephoneNumberTelefonnummer ”+4640123456” hsaTelephoneNumberTjänstetelefon ”+4640654321” hsaSwitchboardNumber Publik växel”+4640343434” facsimileTelephoneNumberFax nr”+4644656565” dnSökväg i LDAP-trädetSKAPAS BASERAD PÅ STRUKTUREN I HSAKATALOGEN.

6 Verksamhetschef Enhetschef Läkare Sjuksköterska Sjukgymnast Arbetsterapeut Undersköterska Sekreterare Psykolog Kurator Skötare Biståndsbedömare Socialsekreterare Vårdare Vårdbiträde Roller som kan arbeta i SVPL Alla rollerna kan läsa och skriva i ett ärende men alla kan inte kvittera och justera (se nästa bild).

7 Konfiguration Verksamheten kan själv bestämma vilka roller som ska vara aktiva samt vilka meddelanden de får kvittera respektive justera i den samordnade vårdplaneringen. Detta sker under administrationsfliken som endast administratörer har behörighet till.

8 Användaren inloggad

9 Genom att klicka på symbolen för enhetsväljaren kan användaren byta avdelning/ sjukhus/boende/etc. inom den egna organisationen.

10 Bilden nedan visar deltagarlistan för det specifika ärendet. Till höger visas deltagarlistan i expanderat läge. Det är möjligt att göra en ansvarsöverflyttning ärendet inom och mellan organisationer. Önskas ytterligare deltagare så kan man lägga till dem i deltagarlistan.

11 Skapa ett ärende

12 19290527-XXXX Folkbokföringsadress Personnumret matchas mot PASiS som förser SVPL med patientens folkbokföringsadress samt vilken kommun denna tillhör.

13 19290527-XXXX Vårdcentral Det sker samtidigt en slagning i Lissy som ser var patienten är listad och förser SVPL med rätt vårdcentral.

14 Skapat ärende PASiS LISSY Kommunkod

15

16 Med hjälp av regelmotorn i SVPL kan ärenden styras automatiskt till rätt deltagare/vårdgivare i processen. T.ex. kan en regel vara att alla ärenden för patienter < 65 år med automatik sorteras till en specifik handläggare.

17


Ladda ner ppt "För att användaren skall komma åt IT-stödet SVPL måste de ha ett s.k. SITHS-kort. SITHS är en nationell lösning för säker it i hälso- och sjukvården. SITHS."

Liknande presentationer


Google-annonser