Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROJEKTLEDNING – konsten att leda mot ett gemensamt mål Fö 3/9: Lite om ledarstilsteori / allmänt om projekt Fö 10/9: LIPS-modellen för projekt / dokument.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROJEKTLEDNING – konsten att leda mot ett gemensamt mål Fö 3/9: Lite om ledarstilsteori / allmänt om projekt Fö 10/9: LIPS-modellen för projekt / dokument."— Presentationens avskrift:

1 PROJEKTLEDNING – konsten att leda mot ett gemensamt mål Fö 3/9: Lite om ledarstilsteori / allmänt om projekt Fö 10/9: LIPS-modellen för projekt / dokument Fö 11/9: Extern föreläsare Hemtentamen: Uppgifter baserade på boken ”Handbok för mindre projekt”

2 PROJEKTLEDNING – konsten att leda mot ett gemensamt mål Vad är ett projekt? Bra utgångspunkt: En eller flera uppgifter som ska lösas på en begränsad tid och med begränsade mänskliga och ekonomiska resurser.

3 PROJEKTLEDNING – konsten att leda mot ett gemensamt mål Viktiga egenskaper för projekt: måste ha ett avslut projektuppgiften måste vara tydlig consensus (vara överens) om projektuppgiften har beställare / utförare klara och tydliga ansvarsförhållanden

4 Beställare / sponsor/ uppdragsgivare Projektgrupp PL Expert- grupp

5 PROJEKTLEDNING – konsten att leda mot ett gemensamt mål Projektledaren kan styra mot ett lyckat projekt, genom att: använda ett metodiskt arbetssätt utveckla ”ordning och reda” i gruppen klargöra uppgiften för gruppen fördela uppgifter och fatta beslut följa upp och kontrollera projektets flöde revidera planer vid behov skapa en fungerande arbetsorganisation

6 PROJEKTLEDNING – konsten att leda mot ett gemensamt mål Vilka ”verktyg” har PL för att hantera arbetet? Gruppen:- arbetskontrakt - processanalys Uppgiften:- projektplanering - uppföljningssystem Uppdragsgiv.- referensgrupp - avstämningsmöten

7 LEDARSKAPSTEORI - Blake / Mouton * Kan vi karaktärisera personer som har projektledande befattningar? * Finns det allmänna egenskaper?

8 LEDARSKAPSTEORI - Blake / Mouton Hänsyn till gruppmedlemmarna Hänsyn till projektuppgiften Låt-gå mentalitet Auktoritär ledarstil God kamratskap samvaro / kommunikation Den ideale ledaren

9 Auktoritär Låt-gå God kamratskap Den ideale ledaren LEDARSKAPSTEORI - Blake / Mouton Basmodell Projekt Grupp Arbetsinsatsen blir: ”Sken-arbeten”Arbete enligt order!! Hög aktivitet Trivsamt Stora arbetsinsatser som för projektet framåt

10 Auktoritär Låt-gå God kamratskap Den ideale ledaren LEDARSKAPSTEORI - Blake / Mouton Basmodell Projekt Grupp Flödet av ideér blir: Inga ideérIdeér endast från ledaren Inga ideér Bra som det är Idévänligt klimat

11 Auktoritär Låt-gå God kamratskap Den ideale ledaren LEDARSKAPSTEORI - Blake / Mouton Basmodell Projekt Grupp Vid konfliktsituationer: Förhalas och glömsLedaren visar att han/hon har rätt Slätas över Andan är viktigare Blottläggs och hanteras öppet

12 LEDARSKAPSTEORI - Hersey / Blanchard Uppgiftsorientering Relationsorientering Vilken ledarstil som används beror på medarbetarnas kompetens, säger forskarna! Delegerande ledarstil Instruerande ledarstil Samrådande ledarstil Övertygande ledarstil

13 LEDARSKAPSTEORI - Hersey / Blanchard Uppgiftsorientering Relationsorientering Delegerande ledarstil Instruerande ledarstil Samrådande ledarstil Övertygande ledarstil Medarbetarnas kompetens Hög Måttlig Låg

14 PROJEKTUPPFÖLJNING Flera variabler som påverkar projektet: * tid * uppgiftens art * pengar * kvalitetskrav * medarbetarnas tillgänglighet (arbetsvilja) * yttre omständigheter (oförutsedda)

15 PROJEKTUPPFÖLJNING Uppföljningen underlättas av: * projektmöten * avstämningstillfällen, milstolpar (milestones) * beslutspunkter, grindhål (tollgate) Mätbara mål underlättar!

16 PROJEKTFÖRBEREDELSER Hur börjar arbetet? (från boken ”Handbok för mindre projekt”)

17 PROJEKTFÖRBEREDELSER Projekt behöver ”genomlysas” t.ex. på följande sätt: 1. Gör en nedbrytning (WBS = work breakdown structure) 2. Identifiera arbetsuppgifter (halv dag --> vecka) 3. Identifiera vad som beror av vad Uppgift 2 Uppgift 1 Uppgift 5 Uppgift 3 Uppgift 4

18 PROJEKTFÖRBEREDELSER Projekt behöver ”genomlysas” t.ex. på följande sätt: 1. Gör en nedbrytning (WBS = work breakdown structure) 2. Identifiera arbetsuppgifter (halv dag --> vecka) 3. Identifiera vad som beror av vad 4. Gör tidsuppskattningar av varje arbetsmoment

19 PROJEKTFÖRBEREDELSER Tidsuppskattningar enligt trepunktsmetoden (s.27): DeltagareMinimal tid (veckor)Maximal tid (veckor) Kalle25 Pelle14 Anna26 Britta23 Ger medel c:a 3.1 veckor Beräkna variansjusterad tid: T = (max+4*medel+min)/6 = 3.3 veckor

20 PROJEKTFÖRBEREDELSER Tidsuppskattningar enligt trepunktsmetoden (s.27): DeltagareMinimal tid (veckor)Maximal tid (veckor) Kalle(2) 1(5) 6 Pelle(1) 1(4) 4 Anna(2) 1(6) 7 Britta(2) 1(3) 4 Ger medel c:a 3.1 veckor Beräkna variansjusterad tid: T = (max+4*medel+min)/6 = 3.3 veckor

21 PROJEKTFÖRBEREDELSER Tidsuppskattningar enligt trepunktsmetoden (s.27): DeltagareMinimal tid (veckor)Maximal tid (veckor) Kalle(2) 1(5) 6 Pelle(1) 1(4) 4 Anna(2) 1(6) 7 Britta(2) 1(3) 4 Ger medel c:a 3.1 veckor Ger också medel c:a 3.1 veckor, trots att medlemmarna är mer osäkra!! Beräkna variansjusterad tid: T = (max+4*medel+min)/6 = 3.3 veckor Beräkna variansjusterad tid: T = (max+4*medel+min)/6 = 3.4 veckor (rimligt!!)

22 PROJEKTFÖRBEREDELSER Projekt behöver ”genomlysas” t.ex. på följande sätt: 1. Gör en nedbrytning (WBS = work breakdown structure) 2. Identifiera arbetsuppgifter (halv dag --> vecka) 3. Identifiera vad som beror av vad 4. Gör tidsuppskattningar av varje arbetsmoment 5. Identifiera kritiska linjen, dvs den längsta kedjan av beroende aktiviteter 6. Fördela resurser, dvs vem gör vad / vem ansvarar för vad


Ladda ner ppt "PROJEKTLEDNING – konsten att leda mot ett gemensamt mål Fö 3/9: Lite om ledarstilsteori / allmänt om projekt Fö 10/9: LIPS-modellen för projekt / dokument."

Liknande presentationer


Google-annonser