Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 96 Läget idag? 2009-09-29 Kommunträff.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 96 Läget idag? 2009-09-29 Kommunträff."— Presentationens avskrift:

1 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 96 Läget idag? 2009-09-29 Kommunträff

2 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 97 Nu eller snart Publicering på webb och i tryckt form: −de tre rapporterna På Naturvårdsverkets webb: −beräkningsprogrammet (handledning i en av rapporterna) −sammanfattning av rapporterna/revidering av våra webbsidor −kompletterande vägledning (redan nu om analyser) −”brevlåda” för synpunkter och tips (ebh@naturvardsverket.se) −”brevlåda” för teknisk support beräkningsprogrammet (berakningsprogrammet@naturvardsverket.se) 2009-09-29 Kommunträff

3 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 98 Lite längre fram Framtagande av datablad som mer i detalj beskriver valet av parametervärden som används i riktvärdesmodellen (till webben)* Revidering av Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för ebh Ingen revidering av MIFO, men eventuellt av tillståndsklasserna med anledning av reviderade riktvärden Vid behov kompletterande vägledning/förtydliganden via webben Fortsatt spridning av materialet genom föreläsningar etc., länsstyrelser och kommuner prioriteras * för urval av ämnen; dioxiner, Cd, As, Pb, Cu, Hg, Zn, PAH, PCB, alifater, aromater och bensen 2009-09-29 Kommunträff

4 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 99 Andra aktörer Utbildning genom Svenska geotekniska föreningen (SGF) −Viss anpassning till innehållet i vägledningsmaterialet i befintliga kurser i miljötekniska markundersökningar −Kurs i riskbedömning och riskvärdering  omfattning två dagar, två kurser genomförda, nästa tillfälle vecka 48  kursen utgår från vägledningsmaterialet och använder riskbedömningsrapporten som kurslitteratur Nya branschrekommendationer från SPIMFAB/SPI ang. efterbehandling av petroleumförorenade områden −Syfte; ersätta Naturvårdsverkets rapport 4889 (Förslag till riktvärden för förorenade bensinstationer) 2009-09-29 Kommunträff

5 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 100 Tack! Senaste informationen finns på www.naturvardsverket.se/ebh 2009-09-29 Kommunträff


Ladda ner ppt "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 96 Läget idag? 2009-09-29 Kommunträff."

Liknande presentationer


Google-annonser